Citate Nişte Trupuri

Citate Nişte Trupuri: Aici zac nişte biete trupuri pe care dragostea le-a prăvălit în nebunie. -Salvador Dali


aici-zac-şte-biete-trupuri-pe-care-dragostea-a-prăvălit-în-nebunie
Citate Nişte Trupuri: Cred că noi, jucătorii de tenis, suntem norocoşi pentru că avem nişte trupuri bine lucrate. Orice punem pe noi ne vine bine. -Roger Federer


cred-că-noi-jucătorii-de-tenis-suntem-norocoşi-pentru-că-avem-şte-trupuri-bine-lucrate-orice-punem-pe-noi-ne-vine-bine
Citate Nişte Trupuri: Materialul uman din barăcile-spital ale KZ-ului este format din trupuri uscate până la piele şi os, slabe, în greutate de treizeci de kilograme, adevărate schelete ambulante, acoperite de flegmoane extinse, de abcese purulente; nişte umbre cu pielea galbenă, înspăimântător de buhăite din pricina denutriţiei... -Nyiszli Miklos


Citate Nişte Trupuri: ce maiestos sculptează ploaiaîn trupuri albe răstigniri albastrepe portative muzicalesonorizând infinireafiinţei noastre abisaleşi trupuri de lebede luminoasese reflectau pe gura prăpastiei nudiubite, ce triste cântări se audîn noaptea în care de vie mă închidnumai liberă mă vei iubi- îmi spui-sau blândă Ană zidul întrupândşi nu puteam să ne înălţăm în zorifiindcă între noi răsărisemagicul corn de licorn. -Mariana Didu


Citate Nişte Trupuri: După ce te căsătoreşti, faci mult sex şi mai puţin dragoste! Sexul implică o acuplare a două trupuri tensionate, ce creează ceva asemănător unui arc electric, şi nu are nimic în comun cu actul iubirii. În actul iubirii, dincolo de trupuri fierbinţi, guri înfomentate şi mâini încleştate, se întâlnesc două suflete ce rezonează, pentru scurt timp, la unison. -Rita Drumeş


Citate Nişte Trupuri: Nişte pramatii, nişte hoţi,Nişte pârliţi lipsiţi de fală,Că-mi vine, jur, să-i bag pe toţi... Direct în urna... maternală! -Valentin Groza


nişte-pramatii-şte-hoţinişte-pârliţi-lipsiţi-de-falăcă-mi-vine-jur-să-i-bag-pe-toţi-direct-în-urna-maternală
Citate Nişte Trupuri: Lorelai (intrând în cafeneaua lui Luke): Dă-mi un hamburger, nişte rondele de ceapă şi o listă cu nişte oameni care şi-au omorât părinţii şi au scăpat. Am nevoie de nişte eroi. -Fetele Gilmore


lorelai-intrând-în-cafeneaua-lui-luke-dă-mi-un-hamburger-şte-rondele-de-ceapă-şi-o-listă-cu-şte-oameni-care-şi-omorât-părinţii-şi
Citate Nişte Trupuri: Fantomele trecutului masculin sunt trupuri îmbălsămate într-o criptă sacră. Femeia le arde şi le spulberă cenuşa în vânt şi forţa fiinţei ei, alimentată de incendii, luminează un singur chip viu, al celui de acum. Părinţii, strămoşii, fraţii, logodnicii, amanţii îi incinerează cu o cruzime senină şi inconştientă şi întinde aceluia - unul - urna ei proaspătă, şi dacă fantomele ridică umbre cumva, le urăşte, le tăgăduieşte, le îndepărtează sincer şi violent ca pe nişte duşmani necunoscuţi. Aşa e femeia! Poate ca nu şi.. femeile. -Hortensia Papadat-Bengescu


Citate Nişte Trupuri: Ăia care bat o femeie şi copii mici de ajung în spital sunt nişte viermi, nişte gunoaie, nişte carcase cu buletin, fără nimic pe dinăuntru sau în pantaloni. -Mihaela Rădulescu


Ăia-care-bat-o-femeie-şi-copii-mici-de-ajung-în-spital-sunt-şte-viermi-şte-gunoaie-şte-carcase-cu-buletin-fără-nimic-pe-dinăuntru-sau-în
Citate Nişte Trupuri: Gândurile ne curg precum un râu. La anumite intervale nişte obstrucţii, nişte piedici, nişte diguri opresc scurgerea, dând naştere unor vârtejuri şi îndreptând curentul spre noi trasee. -William Jones


gândurile-ne-curg-precum-un-râu-la-anumite-intervale-şte-obstrucţii-şte-piedici-şte-diguri-opresc-scurgerea-dând-naştere-unor-vârtejuri-şi
Citate Nişte Trupuri: În oglinda vremii, trupuri de sare se pierd. -Any Drăgoianu


În-oglinda-vremii-trupuri-de-sare-se-pierd
Citate Nişte Trupuri: Noi, oamenii, am fost sculptaţi ca suflete, nu ca trupuri. -Eva Aeppli


noi-oamenii-am-fost-sculptaţi-ca-suflete-nu-ca-trupuri
Citate Nişte Trupuri: În dragoste, există doar două lucruri: trupuri şi cuvinte. -Joyce Carol Oates


În-dragoste-există-doar-două-lucruri-trupuri-şi-cuvinte
Citate Nişte Trupuri: S-au întors din război, plini, pe trupuri şi suflete, de tranşee. -Cornel Stelian Popa


s-întors-din-război-plini-pe-trupuri-şi-suflete-de-tranşee
Citate Nişte Trupuri: Geniul în sculptură - lavă ce împietreşte trupuri şi mişcă suflete. -N. Petrescu-Redi


geniul-în-sculptură-lavă-împietreşte-trupuri-şi-mişcă-suflete
Citate Nişte Trupuri: Dragostea înseamnă mai mult decât unirea a două trupuri în dormitor. -Eugenia Tănase


dragostea-înseamnă-mai-mult-decât-unirea-a-două-trupuri-în-dormitor
Citate Nişte Trupuri: Cum este posibil ca o fiinţă înzestrată cu nişte bijuterii sensibile precum ochii, nişte instrumente muzicale încântătoare ca urechile şi nişte arabescuri fabuloase precum nervii creierului, să-şi ducă traiul mai prejos decât un zeu? -Alan Watts


Citate Nişte Trupuri: Este ironic că Statele Unite au fost întemeiate de intelectuali, fiindcă pe parcursul istoriei noastre politice, intelectualii au fost, în cea mai mare parte, fie nişte marginalizaţi, nişte servitori sau nişte ţapi ispăşitori. -Richard Hofstadter