Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate

Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Cred că noi, jucătorii de tenis, suntem norocoşi pentru că avem nişte trupuri bine lucrate. Orice punem pe noi ne vine bine. -Roger Federer


cred-că-noi-jucătorii-de-tenis-suntem-norocoşi-pentru-că-avem-şte-trupuri-bine-lucrate-orice-punem-pe-noi-ne-vine-bine
Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Aici zac nişte biete trupuri pe care dragostea le-a prăvălit în nebunie. -Salvador Dali


aici-zac-şte-biete-trupuri-pe-care-dragostea-a-prăvălit-în-nebunie
Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Sonoritatea viorii diferă de la un model la altul, chiar dacă viorile au fost lucrate de acelaşi maestru. -I. Remer-Anselme


sonoritatea-viorii-diferă-de-un-model-altul-chiar-dacă-viorile-fost-lucrate-de-acelaşi-maestru
Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Cămara în care intrară era aşa de mândru împodobită, încât bietul cioban se mira cum o să calce el pe velinţele şi scoarţele alea scumpele ce erau aşternute pe jos. El se ciudi şi mai mult când văzu pe fiul de boier mare că intră şi calcă fără milă peste dânsele, ca şi cum ar fi fost cine ştie ce zdrenţe. Păreţii erau albi ca laptele şi cu nişte vărgi de aur. La ferestre erau nişte perdele de mătase d-aia bună şi groasă, întinse pe nişte drugi de aur. Pe lângă păreţi, nişte laviţe şi o masă de lemn mirositor, lucrate cu meşteşug. Paturile era de o parte şi de alta ale cămării şi cu un fel de oranist dasupra, numai de mătăsărie d-aia buna, înmuiate în fir, aşezate pe patru stâlpi lucraţi ca melcul şi cu nişte dungi de aur. Aşternutul era de nişte pânză albă ca zăpada şi subţire de s-o spargi cu limba. Perina de cap era îmbrăcată cu pânză de borangic de cea mai aleasă. Ciobanul intră cu sfială. Abia călca, ca să nu strice velinţele. Se puse binişor în pat ca să nu se mototolească albiturile. Iară fiul de boier, cum intră, se aruncă pe un pat, parc-ar fi fost la dânsul acasă, şi se tolăni. După ce se stinse luminarea, ciobanul începu a ronţăi la floricele prin întuneric. -Petre Ispirescu


Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Şi aşa, aide, aide, merse până înseră şi se puse a se odihni. Când, ce să vezi d-ta? unde venea o ceată de fii de împăraţi şi de boieri mari, îmbrăcaţi numai în fir şi pe nişte armăsari de mâncau foc. Se părea că nu-i mai încape locul. El, biet, se dete mai la o parte. Mai văzuse el cai buni, înşelaţi şi înfrânaţi frumos; mai văzuse şi fii tineri de boieri îmbrăcaţi cu haine scumpe, auzise că unii dintr-înşii sunt limbuţi, dezmierdaţi, luători în râs şi înfumuraţi, de nu le ajunge cineva cu strămurarea la nas, dar ca şi aceştia, ba, ba, ba! Trase şi ei aci spre a mânca peste noapte. Puseră deci de le făcu un foc mare de părea că au să frigă un bou, se puseră pe lângă dânsul şi, după ce cinară, începură a vorbi verzi şi uscate; mai multe rele decât bune. Nu le scăpase nimic pe lume de care să nu se alege. Stau tolăniţi pe nişte rogojini pe dasupra cărora erau aşternute nişte velinţe lucrate cu meşteşug. -Petre Ispirescu


Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Materialul uman din barăcile-spital ale KZ-ului este format din trupuri uscate până la piele şi os, slabe, în greutate de treizeci de kilograme, adevărate schelete ambulante, acoperite de flegmoane extinse, de abcese purulente; nişte umbre cu pielea galbenă, înspăimântător de buhăite din pricina denutriţiei... -Nyiszli Miklos


Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: ce maiestos sculptează ploaiaîn trupuri albe răstigniri albastrepe portative muzicalesonorizând infinireafiinţei noastre abisaleşi trupuri de lebede luminoasese reflectau pe gura prăpastiei nudiubite, ce triste cântări se audîn noaptea în care de vie mă închidnumai liberă mă vei iubi- îmi spui-sau blândă Ană zidul întrupândşi nu puteam să ne înălţăm în zorifiindcă între noi răsărisemagicul corn de licorn. -Mariana Didu


Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: După ce te căsătoreşti, faci mult sex şi mai puţin dragoste! Sexul implică o acuplare a două trupuri tensionate, ce creează ceva asemănător unui arc electric, şi nu are nimic în comun cu actul iubirii. În actul iubirii, dincolo de trupuri fierbinţi, guri înfomentate şi mâini încleştate, se întâlnesc două suflete ce rezonează, pentru scurt timp, la unison. -Rita Drumeş


Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Benjamin Guggenheim (după ce i se dă o vestă de salvare): Nu, îţi mulţumesc. Suntem îmbrăcaţi de sărbătoare şi suntem pregătiţi să ne scufundăm ca nişte bărbaţi distinşi. Dar ne-ar prinde bine nişte coniac. -Titanic


Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Jess: Romeo şi Julieta aveau nişte familii care se urau de moarte şi tot au reuşit să provoace nişte pagube. Luke: Ei bine, în momentul în care o să te văd într-o pereche de colanţi o să mă îngrijorez. -Fetele Gilmore


Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Nişte pramatii, nişte hoţi,Nişte pârliţi lipsiţi de fală,Că-mi vine, jur, să-i bag pe toţi... Direct în urna... maternală! -Valentin Groza


nişte-pramatii-şte-hoţinişte-pârliţi-lipsiţi-de-falăcă-mi-vine-jur-să-i-bag-pe-toţi-direct-în-urna-maternală
Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Îmi place să fac cumpărături după ce închei o relaţie proastă. Nu ştiu de ce. Îmi cumpăr nişte haine noi şi lucrul ăsta mă face să mă simt mai bine. Uneori, când văd nişte haine nemaipomenite, mă despart de cineva pentru a mi le cumpăra. -Rita Rudner


Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: DaiMon Goss: Numele meu este DaiMon Goss şi aceştia sunt consilierii mei: Kol şi Dr Aridor. Vrem scaune. Jean-Luc Picard: Sunt Jean-Luc Picard, căpitanul navei Enterprise. Sunt gazda acestor întrevederi. DaiMon Goss: Bine. Atunci fă-ne rost de nişte scaune. Jean-Luc Picard: Permiteţi-mi să vă explic. DaiMon Goss: Bine, bine, spune-i servitorului tău klingonian să ne aducă nişte scaune. Worf: Eu mă ocup de securitate. DaiMon Goss: Atunci cine aduce scaunele? -Star Trek: Generaţia următoare


Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Lorelai (intrând în cafeneaua lui Luke): Dă-mi un hamburger, nişte rondele de ceapă şi o listă cu nişte oameni care şi-au omorât părinţii şi au scăpat. Am nevoie de nişte eroi. -Fetele Gilmore


lorelai-intrând-în-cafeneaua-lui-luke-dă-mi-un-hamburger-şte-rondele-de-ceapă-şi-o-listă-cu-şte-oameni-care-şi-omorât-părinţii-şi
Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Fantomele trecutului masculin sunt trupuri îmbălsămate într-o criptă sacră. Femeia le arde şi le spulberă cenuşa în vânt şi forţa fiinţei ei, alimentată de incendii, luminează un singur chip viu, al celui de acum. Părinţii, strămoşii, fraţii, logodnicii, amanţii îi incinerează cu o cruzime senină şi inconştientă şi întinde aceluia - unul - urna ei proaspătă, şi dacă fantomele ridică umbre cumva, le urăşte, le tăgăduieşte, le îndepărtează sincer şi violent ca pe nişte duşmani necunoscuţi. Aşa e femeia! Poate ca nu şi.. femeile. -Hortensia Papadat-Bengescu


Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Ăia care bat o femeie şi copii mici de ajung în spital sunt nişte viermi, nişte gunoaie, nişte carcase cu buletin, fără nimic pe dinăuntru sau în pantaloni. -Mihaela Rădulescu


Ăia-care-bat-o-femeie-şi-copii-mici-de-ajung-în-spital-sunt-şte-viermi-şte-gunoaie-şte-carcase-cu-buletin-fără-nimic-pe-dinăuntru-sau-în
Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: Gândurile ne curg precum un râu. La anumite intervale nişte obstrucţii, nişte piedici, nişte diguri opresc scurgerea, dând naştere unor vârtejuri şi îndreptând curentul spre noi trasee. -William Jones


gândurile-ne-curg-precum-un-râu-la-anumite-intervale-şte-obstrucţii-şte-piedici-şte-diguri-opresc-scurgerea-dând-naştere-unor-vârtejuri-şi
Citate Nişte Trupuri Bine Lucrate: În oglinda vremii, trupuri de sare se pierd. -Any Drăgoianu


În-oglinda-vremii-trupuri-de-sare-se-pierd