Citate Nărav O Fi

Citate Nărav O Fi: Oriunde sunt mai mulţi oameni, îndeosebi mai multe femei, mâncătoria, calomnia, lucrăturile, sforăriile, certurile şi păruielile (la propriu şi la figurat), bârfeala neistovită sunt de rigoare, ba chiar şi cei mai dezgustaţi de această atmosferă sunt dintre acei care participă efectiv la crearea unui atare climat nesuferit. Şi fiecare dintre actori, când nu este reţinut pe loc de voluptatea jocului şi când jocul se îngroaşă, încearcă o evadare în altă ambianţă, în alt climat unde manifestă acelaşi nărav. Nărav din născare care lecuire n-are. -Arşavir Acterian


Citate Nărav O Fi: Şi banala întâmplareCare nu-i un lucru grav,De-o repeţi cu nepăsare,Se transformă în nărav. -Nicolae David


Şi-banala-întâmplarecare-nu-i-un-lucru-gravde-o-repeţi-cu-nepăsarese-transformă-în-nărav
Citate Nărav O Fi: Actu-acesta, eu socot,Chiar de nu-i aşa grozav,Tu-l tratezi ca antidot,Ea-l tratează ca nărav -Nicolae David


actu-acesta-socotchiar-de-nu-i-aşa-grozavtu-l-tratezi-ca-antidotea-l-tratează-ca-nărav
Citate Nărav O Fi: Cu viteză-ameţitoareAm parcurs, semeţ şi brav,Greaua şpriţului cărare De la hobby la nărav. -Gheorghe Şchiop


cu-viteză-ameţitoaream-parcurs-semeţ-şi-bravgreaua-şpriţului-cărare-de-hobby-nărav
Citate Nărav O Fi: Mai lesne-ar fi să spinteciUn cancer din bolnavDecât să-ncerci să vindeciPe prostul cu nărav. -Ionuţ-Daniel Ţucă


mai-lesne-ar-fi-să-spinteciun-cancer-din-bolnavdecât-să-ncerci-să-vindecipe-prostul-cu-nărav
Citate Nărav O Fi: De vecinii săi nu-i pasă,Ştiu că are-acest nărav.Când nu face larmă-n casăNi se pare că-i… bolnav! -Traian Conciatu


de-vecinii-săi-nu-i-ăŞtiu-că-are-acest-năravcând-nu-face-larmă-n-casăni-se-pare-că-i-bolnav
Citate Nărav O Fi: Cu nechibzuinţă crasă,Vechiul său nărav nu-şi pierde:Nici măcar la iarbă verdeIarba dracului n-o lasă. -Titu Ionescu-Boeru


cu-nechibzuinţă-crasăvechiul-său-nărav-nu-şi-pierdenici-mă-iarbă-verdeiarba-dracului-n-o-lasă
Citate Nărav O Fi: Am calităţi nenumărate -Deştept, frumos ca o vedetă -Şi am doar un nărav în toate:Mint mai ceva ca o gazetă. -Laurenţiu Orăşanu


am-calităţi-nenumărate-deştept-frumos-ca-o-vedetă-Şi-am-doar-un-nărav-în-toatemint-mai-ceva-ca-o-gazetă
Citate Nărav O Fi: Trăsneşte, tună, norii gem,În scurtă vreme plouă grav,Da-n casă n-am de gând s-o chem,Să nu se-nveţe cu nărav. -Petru Ioan Gârda


trăsneşte-tună-norii-gemÎn-scurtă-vreme-plouă-gravda-n-casă-n-am-de-gând-s-o-chemsă-nu-se-nveţe-cu-nărav
Citate Nărav O Fi: Trăsneşte, tună, norii gem,În scurtă vreme plouă grav,Da-n casă n-am de gând s-o chemSă nu se-nveţe cu nărav. -Petru-Ioan Gârda


trăsneşte-tună-norii-gemÎn-scurtă-vreme-plouă-gravda-n-casă-n-am-de-gând-s-o-chemsă-nu-se-nveţe-cu-nărav
Citate Nărav O Fi: Trăsneşte, tună, norii gem,În scurtă vreme plouă grav,Da-n casă n-am de gând s-o chem,Să nu se-nveţe cu nărav! -Petru-Ioan Gârda


trăsneşte-tună-norii-gemÎn-scurtă-vreme-plouă-gravda-n-casă-n-am-de-gând-s-o-chemsă-nu-se-nveţe-cu-nărav
Citate Nărav O Fi: Suport al ei nărav, uitându-lŞi sper, de astăzi înainte,Să mă înşele doar cu gândul,Că-i foarte sprintenă la minte. -Vasile Til Blidaru


suport-al-ei-nărav-uitându-lŞi-sper-de-astăzi-înaintesă-mă-înşele-doar-cu-gândulcă-i-foarte-sprintenă-minte
Citate Nărav O Fi: Se bagă biruri noi mereuŞi, cum urăsc acest nărav,M-am hotărât: să ştiţi că eu,Curând, am să mă fac... morav. -Petru-Ioan Gârda


se-bagă-biruri-noi-mereuŞi-cum-urăsc-acest-năravm-am-hotărât-să-ştiţi-că-curând-am-să-mă-fac-morav
Citate Nărav O Fi: Având nărav, dar nu reţineriSunt clerici ce-au pierdut prestanţaŞi, în iubirea pentru tineri,Au micşorat complet... distanţa. -Ion M. Ruse


având-nărav-dar-nu-reţinerisunt-clerici-pierdut-prestanţaŞi-în-iubirea-pentru-tineriau-micşorat-complet-distanţa
Citate Nărav O Fi: De la morav şi până la nărav,Cu-acelaşi om, ce-arareori diferă,Parcursu-n sine nu-i deloc prea grav -Ca de la strugure la filoxeră! -Corin Bianu


de-morav-şi-până-năravcu-acelaşi-om-arareori-diferăparcursu-n-sine-nu-i-deloc-prea-grav-ca-de-strugure-filoxeră
Citate Nărav O Fi: Poporul nostru cult şi bravÎl judecă pe PreşedinteDoar după vechiul său nărav... Mai bine-l judeca-nainte. -Nicolae Bunduri


poporul-nostru-cult-şi-bravÎl-judecă-pe-preşedintedoar-după-vechiul-său-nărav-mai-bine-l-judeca-nainte
Citate Nărav O Fi: La doctor merg şi hoţii-n plină ziCând se îmbolnăvesc şi ei mai grav,Acesta însă nu va reuşiSă-i vindece cumva şi de nărav. -Elis Râpeanu


la-doctor-merg-şi-hoţii-n-plină-zicând-se-îmbolnăvesc-şi-ei-mai-gravacesta-însă-nu-va-reuşisă-i-vindece-cumva-şi-de-nărav
Citate Nărav O Fi: Când constat acest nărav,Brusc devin suspicios:Insul este chiar bolnav, Ori nu-i tocmai sănătos? -Hortensiu Aldea


când-constat-acest-năravbrusc-devin-suspiciosinsul-este-chiar-bolnav-ori-nu-i-tocmai-sănătos