Citate Multe Enigme

Citate Multe Enigme: Să ne considerăm nebuni. Aşa ne vom înţelege unul pe altul. Aceasta va desluşi multe enigme. -Mark Twain


să-ne-considerăm-nebuni-aşa-ne-vom-înţelege-unul-pe-altul-aceasta-va-desluşi-multe-enigme
Citate Multe Enigme: Creierul păstrează încă multe enigme. El este receptorul conşti­inţei sau, altfel spus, al lui Dumnezeu într-un sens mai larg. -Dumitru Constantin Dulcan


creierul-păstrează-încă-multe-enigme-el-este-receptorul-conşti­inţei-sau-altfel-spus-al-lui-dumnezeu-într-un-sens-mai-larg
Citate Multe Enigme: În romantism trebuie să distingem... două curente puternic deosebite. Romantismul pasiv, care caută sau să-L împace pe om cu realitatea — înfrumuseţând-o — sau să-L îndepărteze de realitate, îndreptându-L spre stearpa adâncire în lumea lui lăuntrică, spre meditaţiile asupra


Citate Multe Enigme: Mă răscolesc enigme,Vagabondez prin somnŞi visele mă prăbuşescÎn larguri neştiute. -Alice-Elena Minoiu


mă-răscolesc-enigmevagabondez-prin-somnŞi-visele-mă-prăbuşescÎn-larguri-neştiute
Citate Multe Enigme: Dumnezeu ne permite să fim faţă în faţă cu El, nu prin enigme. El se apropie de cei care merită şi se identifică cu ei, ba chiar se întrupează în ei, astfel că, la rândul lor, ei sălăşluiesc cu trup şi suflet în El. -Sfântul Grigorie Palama


Citate Multe Enigme: Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om aici şi dincolo deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu seamă între om şi Dumnezeu. -Liviu Rebreanu


Citate Multe Enigme: Nu pot preconzia acţiunile viitoare ale Rusiei. E o ghicitoare împachetată într-un mister dinlăuntrul unei enigme; probabil însă că există o cheie. Acea cheie este interesul naţional al Rusiei. -Winston Churchill


Citate Multe Enigme: Am rezolvat atâtea enigme în unele nopţi, am trecut prin atâtea aventuri şi mi-am construit atâtea castele cu ziduri de speranţe şi porţi de vis absurd, încât, atunci când viaţa şi-a adus aminte de dragostea mea pentru trenuri şi m-a folosit pe post de acar Păun, nici nu mi-a părut rău. -Cristian Lisandru


Citate Multe Enigme: În prezent putem înţelege şi cerceta fapte care timp de secole păreau enigme de nerezolvat; de exemplu, cunoaşterea temperaturii în interiorul şi la suprafaţa stelelor, determinarea compoziţiei chimice a corpurilor cereşti, găsirea izvorului de energie stelară, studiul căii de evoluţie a stelelor etc. Cheia rezolvării tuturor acestor probleme este fizica. -S.A. Kaplan


Citate Multe Enigme: Puţine cărţi trebuiesc studiate, multe citite, multe recitite, foarte multe răsfoite. -Luigi La Vista


puţine-cărţi-trebuiesc-studiate-multe-citite-multe-recitite-foarte-multe-răsfoite
Citate Multe Enigme: Am semănat cu pădurea, cu moara de vânt, cu tăcutele,negrele, necunoscutele cruci de la margini de drumuri,cu umbrele cailor noaptea pe-nalte coline moldaveam semănat - şi cu chipul ciudaţilor zeiîngropaţi în nisip lângă mare. Cât e de-atunci?Trebuie sa fi trecut multe ploi, multe viscole, trebuiesa fi pierit multe ziduri şi oşti, să fi căzut multe lanţuri,să fi ars, să se fi risipit, să se fi dus dracului multe imperiica să-ncep a semăna în sfârşit cu mine. -A.E. Baconsky


Citate Multe Enigme: La nord de steaua Antares şi de τ din constelaţia Scorpionului se află steaua ρ din Ofiucus. Un astronom american a fotografiat împrejurimile acestei stele, cari se află în plină Cale a Laptelui. Reproducţia acelei fotografii e o adevărată poemă cerească, sori peste sori, sute, mii, zeci de mii, îngrămădiţi la un loc, ca boabele de nisip, nebuloase luminoase şi un fel de găuri întunecate, înc ari nu se vede nici o stea; adevărate ferestre ale universului nostru, pe unde am putea să vedem dincolo, în spaţiul cel gol de astre, dar unde, la depărtări fără de margini, trebuie să existe alte universuri, cu alte de milioane de stele-sori – un întreg univers, părându-ni-se însă un simplu nor luminos. Vom ajunge probabil să cunoaştem multe enigme ale universului nostru, dar niciodată nu vom putea să dezlegăm misterele altor universuri. -Victor Anestin


Citate Multe Enigme: Mă înconjoară visele, târziu în noapte,Aşa cum stelele ard divin în focul lor nestins,Apoi roiesc, spre a sfârşitului destin,În alte vieţi, în altă parte... Câte caractere, câte enigme nedesluşite,Câte fantomatice figuri şi definiţii despre tot şi toate... Mai mult sau mai puţin dovedite sau răstălmăcite,În frământări neîntâmplătoare de noapte. -Valeria Mahok


Citate Multe Enigme: Să candidez pentru un post politic? Nu. M-am culcat cu prea multe femei, am luat prea multe droguri şi am fost la prea multe petreceri. -George Clooney


să-candidez-pentru-un-post-politic-nu-m-am-culcat-cu-prea-multe-femei-am-luat-prea-multe-droguri-şi-am-fost-prea-multe-petreceri
Citate Multe Enigme: Iubeşte multe lucruri, pentru că aşa afli adevărata putere, şi oricine iubeşte mult, realizează multe şi poate îndeplini multe, iar tot ce e făcut din iubire este făcut bine. -Vincent Van Gogh


iubeşte-multe-lucruri-pentru-că-aşa-afli-adevărata-putere-şi-oricine-iubeşte-mult-realizează-multe-şi-poate-îndeplini-multe-iar-tot-e-făcut
Citate Multe Enigme: Publicul poate fi dus de nas în multe feluri. Sunt o grămadă de montări în care se întâmplă, aparent, multe lucruri. Sunt mişcări de mase, pe scenă, multă declamare, multe lucruri care se repetă la regizorul respectiv. -Florin Zamfirescu


Citate Multe Enigme: De multe ori prietenii îţi fac mai multe griji decât duşmanii. -proverbe turceşti


de-multe-ori-prietenii-îţi-fac-mai-multe-griji-decât-şmanii
Citate Multe Enigme: Cel care într-o bună zi ştie să renunţe cu hotărâre sau la un nume mare sau la o mare autoritate sau la o mare situaţie, se liberează într-o clipă de multe necazuri, de multe vegheri şi uneori de multe nelegiuiri. -La Bruyere