Citate Minunată Necesitate

Citate Minunată Necesitate: Munca e o tristă necesitate, nu o sacră necesitate! E cloroformul vieţii... -Cezar Petrescu


munca-e-o-tristă-necesitate-nu-o-sacră-necesitate-e-cloroformul-vieţii
Citate Minunată Necesitate: Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine. -Leonardo da Vinci


Citate Minunată Necesitate: Raymond Barone: Şi tu nu ai exista? Debra Barone: E ca şi cum viaţa ar fi minunată. Fără Debra. Raymond Barone (cu voce prefăcută): Păi atunci nu ar fi o viaţă minunată, nu-i aşa? (O îmbrăţişează.) -Dragul de Raymond


Citate Minunată Necesitate: Prima necesitate: comunicarea. -proverbe indiene


Citate Minunată Necesitate: Bărbatul este un lux, şi nu o necesitate. -Cher


bărbatul-este-un-lux-şi-nu-o-necesitate
Citate Minunată Necesitate: Vacanţa este o necesitate, nu un lux. -Linda Bloom


vacanţa-este-o-necesitate-nu-un-lux
Citate Minunată Necesitate: Politeţea e o pudoare şi o necesitate de distanţă. -Tudor Arghezi


politeţea-e-o-pudoare-şi-o-necesitate-de-distanţă
Citate Minunată Necesitate: Totdeauna religia va fi o necesitate politică. -Balzac


totdeauna-religia-va-fi-o-necesitate-politică
Citate Minunată Necesitate: Chinurile sunt o necesitate eşenţială. -V. Banaru


chinurile-sunt-o-necesitate-eşţială
Citate Minunată Necesitate: Puterea rezultă din necesitate. -H.G. Wells


puterea-rezultă-din-necesitate
Citate Minunată Necesitate: Completarea e un lux, acţiunea o necesitate. -Henri Bergson


completarea-e-un-lux-acţiunea-o-necesitate
Citate Minunată Necesitate: Unde e o necesitate, trebuie să fie o posibilitate. -Titu Maiorescu


unde-e-o-necesitate-trebuie-să-fie-o-posibilitate
Citate Minunată Necesitate: M-am obişnuit să sufăr, a devenit aproape o necesitate. -Eugenio Montale


m-am-obişnuit-să-sufăr-a-devenit-aproape-o-necesitate
Citate Minunată Necesitate: Teatrul a fost întotdeauna o necesitate pentru mine. -Casanova


teatrul-a-fost-întotdeauna-o-necesitate-pentru
Citate Minunată Necesitate: Dragostea este o necesitate profesională pentru un artist. -Octavian Goga


dragostea-este-o-necesitate-profesională-pentru-un-artist
Citate Minunată Necesitate: Dumnezeu, dintr-o necesitate frumoasă, este Iubire. -Martin Farquhar Tupper


Citate Minunată Necesitate: Uneori, când devine o necesitate, imposibilul poate fi realizat. -Salman Rushdie


uneori-când-devine-o-necesitate-imposibilul-poate-fi-realizat
Citate Minunată Necesitate: Fiecare valoare satisface o necesitate sau trezeşte un sentiment. -Wilhelm Windelband


fiecare-valoare-satisface-o-necesitate-sau-trezeşte-un-sentiment