Citate Lui Nu Este

Citate Lui Nu Este: Cel fără de lege este prins în laţurile fărădelegilor lui şi de funiile păcatelor lui este înfăşurat. El va muri în păcatele lui şi de mulţimea nebuniei lui va pieri. -Solomon


cel-fără-de-lege-este-prins-în-ţurile-fărădelegilor-lui-şi-de-funiile-păcatelor-lui-este-înfăşurat-el-va-muri-în-păcatele-lui-şi-de
Citate Lui Nu Este: Preotul este ambiţios. Dar el nu poate suferi ambiţia la cei laici. Ea se opune planurilor lui. Preotul ar vrea să stingă în om orice dorinţă, să-l dezguste de bogăţiile lui, de puterea lui, şi să profite de dezgustul lui pentru a pune stăpânire şi pe bogăţiile şi pe puterea lui - sistemul religios s-a condus întotdeauna după acest plan. -Helvetius


Citate Lui Nu Este: Gelozia este un lucru teribil; seamănă cu iubirea, dar e contrariul ei; nu vrea binele obiectului iubit, ci dependenţa lui şi triumful asupra lui. Iubirea este uitarea de sine; gelozia este forma cea mai pasionată a egoismului, exaltarea eu-lui, despot, exigent, vanitos, care nu poate să se uite şi să se subordoneze. -Henri-Frederic Amiel


Citate Lui Nu Este: Preaiubitul meu e UnulFără seamăn pe pământGlasul Lui e armoniaCântec este-al Lui Cuvânt.Orice loc pe unde treceDe miresme-alese-i plinCâmpu-i mai frumos pe-acoloCerul este mai senin.Dulcea Lui înfăţişareEste-ntreagă farmec sfântMii de primăveri vin parcăToate-o dată pe pământ.Preaiubitul meu e UnulNimenea asemeni nu-iCât aţi da de L-aţi cunoaşteCa să fiţi şi voi ai Lui! -Traian Dorz


Citate Lui Nu Este: Cred în gustul lui Grant, în linia lui simplă la exagerare, inedită, originală. Cred în peniţa lui Mac Constantinescu, în umbrele şi literele lui Mircea Şeptilici, în zaţul şi mâna de artist tipograf a lui Virgil Molin. -Miron Suru


Citate Lui Nu Este: El avea coafura lui Chateaubriand, halatul lui Balzac, manşetele lui Buffon, fruntea lui Hugo şi capul deşert. -Gilbert Cesbron


el-avea-coafura-lui-chateaubriand-halatul-lui-balzac-manşetele-lui-buffon-fruntea-lui-hugo-şi-capul-deşert
Citate Lui Nu Este: Este mai bine să vă concentraţi doar asupra lui Dumnezeu şi să meditaţi asupra Lui. Nici o altă putere nu poate exista în prezenţa Lui. Fiţi ferm convinşi de asta. -Ma Ananda Moyi


este-mai-bine-să-vă-concentraţi-doar-asupra-lui-dumnezeu-şi-să-meditaţi-asupra-lui-nici-o-altă-putere-nu-poate-exista-în-prezenţa-lui-fiţi
Citate Lui Nu Este: Păcatul fiecărui om este instrumentul pedepsei lui, iar nelegiuirea lui îi este transformată în propriu-i chin. -Sfântul Augustin


păcatul-fiecărui-om-este-instrumentul-pedepsei-lui-iar-nelegiuirea-lui-îi-este-transformată-în-propriu-i-chin
Citate Lui Nu Este: Satan nu este ateist, el este antiateist pentru că crede în existenţa lui Dumnezeu, dar luptă împotriva Lui. -Lucian Blaga


satan-nu-este-ateist-el-este-antiateist-pentru-că-crede-în-existenţa-lui-dumnezeu-dar-luptă-împotriva-lui
Citate Lui Nu Este: Asprimea lui Dumnezeu este mai gingaşă decât blândeţea omenească, iar constrângerea lui este libertatea noastră... -C.S. Lewis


asprimea-lui-dumnezeu-este-mai-gingaşă-decât-blândeţea-omenească-iar-constrângerea-lui-este-libertatea-noastră
Citate Lui Nu Este: Scopul lui Lenin este de a salva lumea. Metoda lui este de a o arunca în aer. -Winston Churchill


scopul-lui-lenin-este-de-a-salva-lumea-metoda-lui-este-de-a-o-arunca-în-aer
Citate Lui Nu Este: Moartea nu a fost o pedeapsă a lui Iisus, ci propriul său destin. Nu a fost finalul predestinat al vieţii lui, ci misiunea lui. Nu a fost soarta lui de neevitat, ci declaraţia lui faţă de venirea sa în lume de Crăciun:


Citate Lui Nu Este: Cred în scrisul corect şi aristocrat a lui Titu Maiorescu, în informaţia şi judecata modestă, dar plină de virtuţi a lui Ilarie Chendi, în paginile de observaţii şi interpretări adevărate din studiile lui Gherea, în frumuseţea gândirii lui Ibrăileanu şi în ţinuta distinsă a operei lui Paul Zarifopol. -Miron Suru


Citate Lui Nu Este: Omul este un suveran glorios de coroana lui care este gândirea, şi tot atât de sceptrul lui care este expresia. -Ion Luca Caragiale


omul-este-un-suveran-glorios-de-coroana-lui-care-este-gândirea-şi-tot-atât-de-sceptrul-lui-care-este-expresia
Citate Lui Nu Este: Doar omul, din toate creaturile pământeşti, are privilegiul de a conştientiza această prezenţă divină şi de a-i răspunde personal, oferindu-i lui Dumnezeu, la rândul lui, însuşi darul pe care Dumnezeu i-l face prin prezenţa lui. Prin însăşi vocaţia sa, omul este chemat să se facă prezent lui Dumnezeu în felul în care Dumnezeu i s-a făcut prezent creându-l, în felul în care, în misterul Persoanelor divine, Tatăl este prezent Fiului şi Fiul Tatălui. Această prezenţă reciprocă a Tatălui şi a Fiului la care participă omul în fiinţa lui profundă este şi însăşi rădăcina prezenţei omului faţă de semenii lui în comunitatea umană. -Henri Le Saux


Citate Lui Nu Este: Ocultismul este frumos; el este nemuritor, el reprezintă natura şi legile ei, spiritul uman şi aspiraţiile lui, necunoscutul şi incertitudinile lui, pe care le surmontează o legitimă ipoteză. -Eliphas Levi


ocultismul-este-frumos-el-este-nemuritor-el-reprezintă-natura-şi-legile-ei-spiritul-uman-şi-aspiraţiile-lui-necunoscutul-şi-incertitudinile-lui
Citate Lui Nu Este: Eu nu îndrăznesc să spun că Mozart e mai mare decât Chopin, pentru că fiecare om are spectrul lui de vibraţii, în funcţie de aşteptările lui, de speranţele lui, de iubirile lui, de tristeţile lui, de mâhnirile lui. Tu când spui pe scenă


Citate Lui Nu Este: Cred în cartea de versuri, în rima şi ritmul plin de farmec, în muzica lor, singura pe care o pricep. Cred deci în simfoniile, sonatele şi capriciile lui Minulescu, în culorile lui Bacovia, în jocul lui Arghezi, în teoremele lui Ion Barbu, în peisajul şi cântecele lui Nichifor Crainic. -Miron Suru