Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni

Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine. -Leonardo da Vinci


Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Pretutindeni omul a căutat poezia infinitului, înfricoşătoarea solemnitate a tăcerii; pretutindeni a vrut să se aşeze cât mai aproape de Dumnezeu; l-a căutat pe culmi, în adâncul genunilor, la ţărmul mărilor, şi pretutindeni l-a găsit. -Balzac


Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Caută-L pretutindeni pe Cel ce este pretutindeni. -Sfântul Ioan Damaschin


Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Spovedania trebuie convertită în rugăciune, iar rugăciunea în iubire care iradiază şi nu depinde de nimic. -Serghei Nikolaevici Lazarev


spovedania-trebuie-convertită-în-rugăciune-iar-rugăciunea-în-iubire-care-iradiază-şi-nu-depinde-de-nimic
Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Dumnezeu este pretutindeni, pretutindeni se amestecă zeul,Început, sfârşit şi mijlocA ceea ce trăieşte şi în care sufletul este închisPretutindeni ţine în vigoare orice lucru. -Pierre de Ronsard


Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Iubirea adevărată e o experienţă a bucuriei împărtăşite şi ea iradiază, ca atare, în întregul spaţiu din jurul său. -Andrei Pleşu


iubirea-adevărată-e-o-experienţă-a-bucuriei-împărtăşite-şi-ea-iradiază-ca-atare-în-întregul-spaţiu-din-jurul-său
Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Cultura ca totalitate a creaţiilor geniului omenesc nu are sens în sine, ci se integrează ca parte în concepţia religioasă. Ea iradiază din credinţă ca văpaia cu focul aprins. -Nichifor Crainic


cultura-ca-totalitate-a-creaţiilor-geniului-omenesc-nu-are-sens-în-sine-se-integrează-ca-parte-în-concepţia-religioasă-ea-iradiază-din
Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: De acolo şi până aici, de aici şi până acolo, lucrurile amuzante sunt pretutindeni. -Dr. Seuss


de-acolo-şi-până-aici-de-aici-şi-până-acolo-lucrurile-amuzante-sunt-pretutindeni
Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Greşeşti, crezând că numai pe mare limita dintre moarte şi viaţă este foarte redusă: în orice loc intervalul este deopotrivă de îngust. Moartea nu se arată pretutindeni atât de aproape: ea este pretutindeni atât de aproape. -Seneca


Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Aşa cum tămâia emite constant parfumul său dulce, la fel aura yoghinului care îşi controlează gândurile şi care este concentrat perfect asupra lui Brahman, sau Infinitul, iradiază un parfum divin. -Swami Shivananda


Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Memoria e o cale de a păstra lucrurile pe care le iubeşti, lucrurile pe care le cunoşti, lucrurile pe care nu vrei să le pierzi niciodată. -Kevin Arnold


memoria-e-o-cale-de-a-păstra-lucrurile-pe-care-iubeşti-lucrurile-pe-care-cunoşti-lucrurile-pe-care-nu-vrei-să-pierzi-niciodată
Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Calităţile şi defectele omeneşti sunt pretutindeni aceleaşi; oamenii sunt peste tot oameni. Limbă, costume, obiceiuri, apucături intelectuale şi morale, religiuni, precum şi toate celelalte rezultate ale locului unde au trăit, ale împrejurărilor prin care au trecut, îi pot arăta ca şi cum s-ar deosebi mult cei dintr-un loc cu cei dintr-altul; ei însă, în fundul lor, pretutindeni şi totdeauna sunt aceiaşi. -Ion Luca Caragiale


Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Judecata se referă la evaluarea permanentă a lucrurilor ca fiind bune sau rele, corecte sau greşite. Atunci când evaluăm, clasificăm, analizăm în permanenţă lucrurile, când punem etichete pretutindeni, noi dăm naştere la foarte multe turbulenţe în dialogul nostru interior. Aceste turbulenţe blochează fluxul de energie între noi şi câmpul potenţialităţii pure, pentru simplul motiv că noi


Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Sufletul te umbreşte pretutindeni. -Terri Guillemets


Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Lucrurile n-au semnificaţie: au existenţă. Lucrurile sunt singurul tâlc ascuns al lucrurilor. -Fernando Pessoa


lucrurile-n-semnificaţie-existenţă-lucrurile-sunt-singurul-tâlc-ascuns-al-lucrurilor
Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Oricine este neglijent cu adevărul în lucrurile mici, nu poate fi crezut în lucrurile importante. -Albert Einstein


oricine-este-neglijent-cu-adevărul-în-lucrurile-mici-nu-poate-fi-crezut-în-lucrurile-importante
Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Atunci când schimbi modul de a privi lucrurile, lucrurile pe care le priveşti se schimbă. -Wayne Dyer


atunci-când-schimbi-modul-de-a-privi-lucrurile-lucrurile-pe-care-priveşti-se-schimbă
Citate Lucrurile Iradiază Pretutindeni: Vedeţi lucrurile bune care sunt de văzut! Lucrurile rele au fost şi vor mai fi. -Savatie Bastovoi


vedeţi-lucrurile-bune-care-sunt-de-văzut-lucrurile-rele-fost-şi-vor-mai-fi