Citate Legile O

Citate Legile O: Nu, nu legile... Conştiinţa să-ţi dicteze datoria, nu legile. Mare deosebire. -Liviu Rebreanu


nu-nu-legile-conştiinţa-să-ţi-dicteze-datoria-nu-legile-mare-deosebire
Citate Legile O: Ceea ce noi am uitat, este că legile naturii şi legile ştiinţei sunt conduse de Legea Iubirii. -Jasmuheen


ceea-noi-am-uitat-este-că-legile-naturii-şi-legile-ştiinţei-sunt-conduse-de-legea-iubirii
Citate Legile O: Legile sociale nu pot schimba Legile Naturii. -Mihai Cucereavii


legile-sociale-nu-pot-schimba-legile-naturii
Citate Legile O: Legile omului, grotesc, sunt mai presus de legile naturii, ceea ce demonstrează o monstruoasă voracitate a mormolocului în faţa universului. -Gheorghe Mihail


legile-omului-grotesc-sunt-mai-presus-de-legile-naturii-ceea-demonstrează-o-monstruoasă-voracitate-a-mormolocului-în-faţa-universului
Citate Legile O: Legile biblice sunt legile iubirii. -Serghei Nikolaevici Lazarev


Citate Legile O: Dacă înţelegem sau aplicăm greşit legile electricităţii, dezastrul este inevitabil. Lucrurile stau la fel şi în ceea ce priveşte legile inteligenţei universale. -Colin Turner


dacă-înţelegem-sau-aplicăm-greşit-legile-electricităţii-dezastrul-este-inevitabil-lucrurile-stau-fel-şi-în-ceea-priveşte-legile
Citate Legile O: Toate ştiinţele matematice se bazează pe relaţii dintre legile fizicii şi pe legile numerelor, aşadar scopul lor ca ştiinţe exacte este să reducă problemele naturii la determinarea unor cantităţi prin operaţii cu numere. -James Clerk Maxwell


Citate Legile O: Libertatea, înţeleasă în mod corect, este scopul Ingineriei Umane. Dar libertatea nu înseamnă nici dezordine, nici desfrâu. Libertatea constă în existenţa legitimă - în fiinţarea în acord cu legile naturii umane - în acord cu legile naturale ale Omului. O plantă este liberă doar dacă nu este împiedicată să existe şi să se dezvolte în acord cu legile naturale ale vieţii vegetale; un animal este liber doar dacă nu este împiedicat să trăiască în acord cu legile naturale ale vieţii animale; fiinţele umane sunt libere dacă şi numai dacă nu sunt împiedicate să trăiască în acord cu legile naturale ale vieţii umane. -Alfred Korzybski


Citate Legile O: Trebuie, o dată pentru totdeauna, să vă decideţi să înţelegeţi legile naturii, să învăţaţi cum este construit omul şi care trebuie să fie raportul dintre el şi legile naturii. -Omraam Mikhael Aivanhov


trebuie-o-dată-pentru-totdeauna-să-vă-decideţi-să-înţelegeţi-legile-naturii-să-învăţaţi-cum-este-construit-omul-şi-care-trebuie-să-fie
Citate Legile O: Poporul nu se conduce după voinţa lui: democraţia. Nici după voinţa unei persoane: dictatura. Ci după legi. Nu e vorba de legile făcute de oameni. Sunt norme, legi naturale de viaţă şi norme, legi naturale de moarte. Legile vieţii şi legile morţii. O naţiune merge la viaţă sau la moarte după cum respectă pe una sau pe alta din aceste legi. -Corneliu Zelea Codreanu


Citate Legile O: Legile sociale îmi apasă prea greu inima şi mi-o sfâşie prea crunt, ca să mai pot să mă înalţ spre ceruri. Dar legile poate că nici nu sunt atât de crude pe cât sunt convenienţele societăţii. -Balzac


legile-sociale-îmi-apasă-prea-greu-inima-şi-mi-o-sfâşie-prea-crunt-ca-să-mai-pot-să-mă-înalţ-spre-ceruri-dar-legile-poate-că-nici-nu-sunt
Citate Legile O: Libertatea este dreptul de a face tot ceea ce îngăduie legile; iar dacă un cetăţean ar putea face ceea ce legile interzic, el şi-ar pierde libertatea, întrucât şi ceilalţi ar avea o asemenea putere. -Montesquieu


Citate Legile O: Dincolo de legile fizice, dincolo de legile mentalului, dincolo de legea atracţiei, dincolo de orice enunţ şi definiţie, ai găsit Esenţa. Te-ai găsit pe Tine. -Cătălin Manea


dincolo-de-legile-fizice-dincolo-de-legile-mentalului-dincolo-de-legea-atracţiei-dincolo-de-orice-enunţ-şi-definiţie-ai-găsit-esenţa-te-ai
Citate Legile O: Nu lumea, Pământul, condiţiile geologice, nici chiar influenţele planetere, nu-l conduc pe Om. Mai degrabă Omul poate, prin supunerea sa faţă de legile divine, să facă ordine în haos, sau dacă nu ţine cont de legile divine, poate crea haosul. -Edgar Cayce


Citate Legile O: Unul din motivele pentru care matematica se bucură de o stimă deosebită, peste celelalte ştiinţe, este acela că legile sale sunt absolut sigure şi indiscutabile, în timp ce legile altor ştiinţe sunt, într-o măsură, discutabile şi se află mereu în pericol de a fi înlocuite de altele, nou descoperite. -Albert Einstein


Citate Legile O: Cu cât înaintăm pe treptele spirituale cu atât devin mai simple legile universale, care cuprind categorii fundamentale. Dar omul necunoscând originea Creaţiei şi văzand doar rezultatele îndepărtate de origine, ale acesteia, percepe legile creaţiei în lumea aceasta ca fiind compuse din nenumărate condiţii şi interdicţii, care i se par foarte complicate. -Michael Laitman


Citate Legile O: Este imposibil să studiezi un sistem al universului fără să studiezi omul. În acelaşi timp este imposibil să studiezi omul fără să studiezi universul. Omul este o imagine a lumii. El a fost creat chiar din legile care au creat ansamblul lumii. Dacă un om s-ar cunoaşte şi s-ar înţelege pe el însuşi, ar cunoaşte şi ar înţelege întreaga lume; toate legile după care a fost si este guvernata lumea. Si invers, din studiul lumii şi al legilor care o guvernează, el ar învăţa şi ar înţelege legile care il guvernează pe el însuşi. -P.D. Ouspensky


Citate Legile O: Legea Universală a Adevărului constituie fundaţia pe care îţi construieşti viaţa. Dacă vei stăpâni legile universale ale succesului, vei fi ghidat în călătoria ta către atingerea scopurilor şi realizarea viziunii tale despre viaţă. Legile Universale ale Succesului se bazează pe principiile adevărului, care facilitează interpretarea şi aplicarea lor în viaţă. -Herbert Harris