Citate Ivite Din

Citate Ivite Din: Întreaga viaţă este doar un set de imagini în interiorul creierului, printre care nu există nicio diferenţă între acelea ivite din lucruri reale şi acelea ivite din vise interioare, şi nu există niciun motiv de a preţui unele în defavoarea celorlalte. -H.P. Lovecraft


Citate Ivite Din: Nu exis­tă o reţetă anume sau un ma­nual prin care să ţi se ofere ajutor în rea­li­zarea ta ca artist şi ca om. Fiecare îşi scrie această


Citate Ivite Din: Uneori te simţi copleşit de atâta frumuseţe, simplitate şi noroc. Apoi, când eşti ţinut departe de munte, abia atunci realizezi cu câtă forţă te izbesc acele imagini ivite dintr-un colţ al memoriei... -Cora Băiaşu


Citate Ivite Din: Eu preferam să-mi fac traducerile comandate într-o cafenea vecină, Café Barbieri, unde îmi petreceam mai multe ore pe zi traducând, citind şi observând fauna care frecventa cafeneaua, fără a mă plictisi câtuşi de puţin, căci ea întruchipa paleta multicoloră a recentei Arce a lui Noe ivite în inima vechiului Madrid. -Mario Vargas Llosa


Citate Ivite Din: Mulţi oameni ştiu că viaţa nu ne este orânduită dinainte şi că toate poveştile sunt, de fapt, rodul unui şir de întâmplări. În ciuda acestui fapt, odată ajunşi într-o anumită etapă a vieţii, până şi cei care cunosc acest adevăr hotărăsc, privind în urmă, că ceea ce au trăit cândva ca întâmplare a fost, de fapt, o necesitate. Şi eu am cunoscut o asemenea etapă. Acum, reînviind în faţa ochilor culorile corăbiilor turceşti ivite din ceaţă ca nişte năluci şi trudindu-mă să-mi scriu cartea, aşezat la o masă veche, mă gândesc că o astfel de perioadă este cea mai prielnică pentru a începe şi a sfârşi o poveste. -Orhan Pamuk


Citate Ivite Din: Azi licitez iubirea... O dau şi la bucată, că tot e folosităde cei ce n-au ştiut să pună preţ pe ea!Implozie de suflet, fragmente de trăires-au răspândit oriunde.Împachetând în lacrimi, firave rămăşiţei-am pus un şnur din anii prea mulţi pierduţi în vanşi palidă la faţă cu cicatrici ce doro pun să defileze ca pe o primadonă,sperând ca pân' la urmă să capete un rost... Crezând c-a sa menire e să se dăruiască,mereu pentru oricine fără nimic la schimb,a ars fără-ncetare.Furtunile ivite i-au înteţit puterea,zăpezile căzute au curăţat tăciuneaiar ploile de vară scânteile în zbor.Acum, când mi-am dat seama că nu e preţuităam scos-o la vânzare... Hai, cine dă mai mult? -Angelina Nădejde


Citate Ivite Din: Viaţa se compune din ţevi sparte, din robinete care curg, din tencuieli coşcovite, din plase pe care le cari de la piaţă, din rufe care le speli, din coate-n tramvaie, dar şi din Bach şi din Beethoven, din Shakespeare şi din Tolstoi, din Eminescu şi din Blaga, din Michelangelo şi din Ţuculescu. Totul e viaţă. -Ileana Vulpescu


Citate Ivite Din: Demoni de apăDemoni de vântDemoni din flăcări şi din pământDemoni de sufletDemoni cu gândDemoni din ochi mereu sărutândDemoni din mineDemoni din tineDemoni cu grijă aleşi din vitrineDemoni cu aripiDemoni de sângeDemoni ce inima-n tine o frângeDemoni seraficiDemoni din minţiDemoni născuţi din ai noştrii părinţiDemoni şi oameniDemoni din fireDemoni ce ştiu să lege iubire... -Vasile Zamolxeanu


Citate Ivite Din: Muzica-i un dar divin! Ea a apărut din ciripitul păsărilor, din susurul izvoarelor, din şuierul vântului, din bubuitul tunetului, din scâncetul şi râsul copilului la sânul mamei, din şoapta dragostei... -Florin Saygo


Citate Ivite Din: Viaţa este alcătuită din şesuri, din văi, din piscuri, din platitudine şi din rutină, din deprimare şi din bucurie şi dintr-un element obligatoriu: munca. În toate adversităţile şi-mpotriva tuturor adversităţilor, omului îi rămâne acest suport moral: munca. -Ileana Vulpescu


Citate Ivite Din: Fă-o din nou! Joac-o din nou! Cânt-o din nou! Citeşte-o din nou! Scrie-o din nou! Schiţeaz-o din nou! Repetă din nou! Aleargă din nou! Încearcă din nou! Pentru că din nou este exerciţiu, iar exerciţiul este îmbunătăţire, iar îmbunătăţirea conduce doar la perfecţiune. -Richelle E. Goodrich


Citate Ivite Din: Frământată din lutul aştriloramestecată cu grai de zeuam adunat din Heracles existenţaam băut din bobul de grâu luminaşi doina din fluiereşi dorul din oamenişi mi-am întins rădăcinaîn ţărâna ceruluiapoi m-am ivit din luceafărşi am coborât pe pământprefăcută-n gând curat. -Melania Manta


Citate Ivite Din: E miraculos cuvântul pentru că la fiecare obiect din natură şi din închipuire corespunde un cuvânt. Vocabularul e harta prescurtată şi esenţială a naturii, şi omul poate crea din cuvinte, din simboluri, toată natura din nou, creată din materiale în spaţiu, şi o poate schimba. -Tudor Arghezi


Citate Ivite Din: Părerea necredincioşilor este că din schimbarea unui sistem economic poate să izvorască fericirea oamenilor. Cei credincioşi ştiu că fericirea lor izvorăşte din Crucea de pe Golgota, din Mormântul Domnului, de pe Muntele Sinai, de pe Muntele Fericirilor, din Sfântul Potir, din pântecele Fecioarei, din inima curată, din post şi rugăciune. -Dumitru Zamisnicu


Citate Ivite Din: Din ascultare se naşte smerenia, din smerenie discernământul, din discernământ străvederea, iar din aceasta înainte vederea. -Sfântul Ioan Scărarul


din-ascultare-se-naşte-smerenia-din-smerenie-discernământul-din-discernământ-străvederea-iar-din-aceasta-înainte-vederea
Citate Ivite Din: Cantităţile decurg din apreciere, cifrele din cantităţi, comparaţiile din cifre şi victoria din comparaţii. -Sun Tzu


cantităţile-decurg-din-apreciere-cifrele-din-cantităţi-comparaţiile-din-cifre-şi-victoria-din-comparaţii
Citate Ivite Din: Fericirile-s extatice şi mute. Ele se făuresc din speranţe şi iluzii, din încrederea în oameni şi în tine însuţi, din prietenie şi din dragoste. -Dumitru Almaş


fericirile-s-extatice-şi-mute-ele-se-făuresc-din-speranţe-şi-iluzii-din-încrederea-în-oameni-şi-în-tine-însuţi-din-prietenie-şi-din
Citate Ivite Din: Singura moarte este atunci cândPierzania ta vine din câştig,Bezna din lumină, ignoranţa din ştiinţăŞi indiferenţa din dragostea-împărtăşită. -Robert Browning


singura-moarte-este-atunci-cândpierzania-vine-din-câştigbezna-din-lumină-ignoranţa-din-ştiinţăŞi-indiferenţa-din