Citate Ivite Din Vise

Citate Ivite Din Vise: Întreaga viaţă este doar un set de imagini în interiorul creierului, printre care nu există nicio diferenţă între acelea ivite din lucruri reale şi acelea ivite din vise interioare, şi nu există niciun motiv de a preţui unele în defavoarea celorlalte. -H.P. Lovecraft


Citate Ivite Din Vise: Mi-aş vrea veşmântul rupt din cerul pur,Ţesut din aur şi argint şi umbre,Tivit cu soare, noapte şi azur,Şi cu paing de raze şi penumbre,Şi la picioare-aş vrea să ţi-l aştern,Dar sunt sărac - şi nu am decât vise!Să calci uşor când visele se cern,Căci calci pe vise - şi pot fi ucise! -William Butler Yeats


Citate Ivite Din Vise: Când oamenii n-au mai avut curajul să creadă în viaţa de jos, când n-au mai avut candoarea să creadă în viaţa de sus, au început să creadă în viaţa ca-n filme... Pentru o bună parte a lumii, filmul a fost într-adevăr o uzină care producea vise, conserve de vise. La început, vise sepia. Pe urmă, vise tehnicolore, iar spre dimineaţă, înainte de ora trezirii - coşmaruri... -Ecaterina Oproiu


Citate Ivite Din Vise: Nu exis­tă o reţetă anume sau un ma­nual prin care să ţi se ofere ajutor în rea­li­zarea ta ca artist şi ca om. Fiecare îşi scrie această


Citate Ivite Din Vise: Există vise mai puternice decât moartea. Bărbaţii şi femeile mor păstrând aceste vise. -Carl Sandburg


există-vise-mai-puternice-decât-moartea-bărbaţii-şi-femeile-mor-păstrând-aceste-vise
Citate Ivite Din Vise: Că-i Băsescu, Bush... de Gaulle,Ei pun vise pe nămol,Apoi prin decrete scrisePun nămolul peste vise. -Corneliu Sofronie


că-i-băsescu-bush-de-gaulleei-pun-vise-pe-nămolapoi-prin-decrete-scrisepun-nămolul-peste-vise
Citate Ivite Din Vise: Există oricând pericolul de a ne pierde în vise greşite, dar e mult mai rău să ne pierdem într-o realitate fără vise. -Silvana Stremiz


există-oricând-pericolul-de-a-ne-pierde-în-vise-greşite-dar-e-mult-mai-rău-să-ne-pierdem-într-o-realitate-fără-vise
Citate Ivite Din Vise: Adesea, vindecătorii greci le prescriau pacienţilor un soi de terapie cu vise, cerându-le să-şi inducă vise în care sunt vindecaţi de zei. -Doreen Virtue


adesea-vindecătorii-greci-prescriau-pacienţilor-un-soi-de-terapie-cu-vise-cerându-să-şi-inducă-vise-în-care-sunt-vindecaţi-de-zei
Citate Ivite Din Vise: Dragoste, pasiune, ambiţie, avariţie – vise! Vise inutile şi rele, şi din care nici unul nu este mai bun sau mai rău, pentru că întotdeauna nu este altceva decât un mentor sub nume diferite, şi moartea nu este decât fumul întunecat în care i se va stinge flacăra. -George Gordon


Citate Ivite Din Vise: Uneori te simţi copleşit de atâta frumuseţe, simplitate şi noroc. Apoi, când eşti ţinut departe de munte, abia atunci realizezi cu câtă forţă te izbesc acele imagini ivite dintr-un colţ al memoriei... -Cora Băiaşu


Citate Ivite Din Vise: Au ştiut să-şi facă o viaţă din vise, şi un rai din realitate. -Alexandre Dumas


au-ştiut-să-şi-facă-o-viaţă-din-vise-şi-un-rai-din-realitate
Citate Ivite Din Vise: Sunt fericţi ce care au ştiut să-şi facă din vise o viaţă; şi un rai din realitate... -Alexandre Dumas


sunt-fericţi-care-ştiut-să-şi-facă-din-vise-o-viaţă-şi-un-rai-din-realitate
Citate Ivite Din Vise: Uneori am vise frumoase, alteori vise îngrozitoare, dar trec peste cele îngrozitoare datorită celor frumoase. -Jonas Edward Salk


uneori-am-vise-frumoase-alteori-vise-îngrozitoare-dar-trec-peste-cele-îngrozitoare-datorită-celor-frumoase
Citate Ivite Din Vise: Dacă existenţa lui Dumnezeu şi nemurirea sufletului uman nu sunt altceva decât nişte vise, ele sunt în continuare cele mai frumoase vise ale spiritului uman. -Maximilien Robespierre


dacă-existenţa-lui-dumnezeu-şi-nemurirea-sufletului-uman-nu-sunt-altceva-decât-şte-vise-ele-sunt-în-continuare-cele-mai-frumoase-vise-ale
Citate Ivite Din Vise: Dragostea nu durează o eternitate. Ea se încropeşte zi de zi din fragmente de vise, iluzii, speranţe, din fărâme de amintiri - o atingere tandră care te-a făcut să te simţi iubită şi protejată, un cuvânt de mângâiere, privirea din ochii săi... -Doina Ioneţ


Citate Ivite Din Vise: Există vise simbolice, vise care simbolizează realitatea; sau există realităţi simbolice, realităţi care simbolizează vise. -Haruki Murakami


există-vise-simbolice-vise-care-simbolizează-realitatea-sau-există-realităţi-simbolice-realităţi-care-simbolizează-vise
Citate Ivite Din Vise: Există vise simbolice, vise care simbolizează realitatea. Sau există realităţi simbolice, realităţi care simbolizează vise. -Haruki Murakami


există-vise-simbolice-vise-care-simbolizează-realitatea-sau-există-realităţi-simbolice-realităţi-care-simbolizează-vise
Citate Ivite Din Vise: Din păcate, o supraabundenţă de vise se plăteşte cu un potenţial crescut de coşmaruri. -Peter Ustinov


din-păcate-o-supraabundenţă-de-vise-se-plăteşte-cu-un-potenţial-crescut-de-coşmaruri