Citate Iradiază Pretutindeni

Citate Iradiază Pretutindeni: Pretutindeni omul a căutat poezia infinitului, înfricoşătoarea solemnitate a tăcerii; pretutindeni a vrut să se aşeze cât mai aproape de Dumnezeu; l-a căutat pe culmi, în adâncul genunilor, la ţărmul mărilor, şi pretutindeni l-a găsit. -Balzac


Citate Iradiază Pretutindeni: Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine. -Leonardo da Vinci


Citate Iradiază Pretutindeni: Caută-L pretutindeni pe Cel ce este pretutindeni. -Sfântul Ioan Damaschin


Citate Iradiază Pretutindeni: Spovedania trebuie convertită în rugăciune, iar rugăciunea în iubire care iradiază şi nu depinde de nimic. -Serghei Nikolaevici Lazarev


spovedania-trebuie-convertită-în-rugăciune-iar-rugăciunea-în-iubire-care-iradiază-şi-nu-depinde-de-nimic
Citate Iradiază Pretutindeni: Dumnezeu este pretutindeni, pretutindeni se amestecă zeul,Început, sfârşit şi mijlocA ceea ce trăieşte şi în care sufletul este închisPretutindeni ţine în vigoare orice lucru. -Pierre de Ronsard


Citate Iradiază Pretutindeni: Iubirea adevărată e o experienţă a bucuriei împărtăşite şi ea iradiază, ca atare, în întregul spaţiu din jurul său. -Andrei Pleşu


iubirea-adevărată-e-o-experienţă-a-bucuriei-împărtăşite-şi-ea-iradiază-ca-atare-în-întregul-spaţiu-din-jurul-său
Citate Iradiază Pretutindeni: Cultura ca totalitate a creaţiilor geniului omenesc nu are sens în sine, ci se integrează ca parte în concepţia religioasă. Ea iradiază din credinţă ca văpaia cu focul aprins. -Nichifor Crainic


cultura-ca-totalitate-a-creaţiilor-geniului-omenesc-nu-are-sens-în-sine-se-integrează-ca-parte-în-concepţia-religioasă-ea-iradiază-din
Citate Iradiază Pretutindeni: Greşeşti, crezând că numai pe mare limita dintre moarte şi viaţă este foarte redusă: în orice loc intervalul este deopotrivă de îngust. Moartea nu se arată pretutindeni atât de aproape: ea este pretutindeni atât de aproape. -Seneca


Citate Iradiază Pretutindeni: Aşa cum tămâia emite constant parfumul său dulce, la fel aura yoghinului care îşi controlează gândurile şi care este concentrat perfect asupra lui Brahman, sau Infinitul, iradiază un parfum divin. -Swami Shivananda


Citate Iradiază Pretutindeni: Calităţile şi defectele omeneşti sunt pretutindeni aceleaşi; oamenii sunt peste tot oameni. Limbă, costume, obiceiuri, apucături intelectuale şi morale, religiuni, precum şi toate celelalte rezultate ale locului unde au trăit, ale împrejurărilor prin care au trecut, îi pot arăta ca şi cum s-ar deosebi mult cei dintr-un loc cu cei dintr-altul; ei însă, în fundul lor, pretutindeni şi totdeauna sunt aceiaşi. -Ion Luca Caragiale


Citate Iradiază Pretutindeni: Sufletul te umbreşte pretutindeni. -Terri Guillemets


Citate Iradiază Pretutindeni: Patria şi urile le duci pretutindeni cu tine. -Dumitru Almaş


patria-şi-urile-duci-pretutindeni-cu-tine
Citate Iradiază Pretutindeni: Cine nu-şi are locul nicăieri are loc pretutindeni. -Menahem Mendel din Kotzk


Citate Iradiază Pretutindeni: Oamenii inteligenţi sunt la fel pretutindeni. -Jerome K. Jerome


Citate Iradiază Pretutindeni: Ostenelile sunt pretutindeni călăuze celor buni. -Sfântul Ioan Gură de Aur


Citate Iradiază Pretutindeni: Dumnezeu la lucru,Minuni pretutindeni…Atâtea irosindu-se. -Gavriil Stiharul


dumnezeu-lucruminuni-pretutindeniatâtea-irosindu-se
Citate Iradiază Pretutindeni: Frumuseţea e pretutindeni, dar nu se dezvăluie decât dragostei. -Emile Male


frumuseţea-e-pretutindeni-dar-nu-se-dezvăluie-decât-dragostei
Citate Iradiază Pretutindeni: Omul necăsătorit este pretutindeni şi nicăieri acasă. -Bogumil Goltz


omul-necăsătorit-este-pretutindeni-şi-nicăieri-acasă