Citate Iar în Cel

Citate Iar în Cel: Invidia calomniază virtutea: pe cel viteaz îl numesc nechibzuit, pe cel cumpătat nesimţitor, pe cel drept aspru, pe cel înţelept nelegiuit, pe cel mărinimos îl numesc mărunt, pe cel darnic risipitor, iar pe cel avar, din contră, îl numesc econom. -Sfântul Vasile cel Mare


Citate Iar în Cel: Cel ce sileşte stomacul (să cuprindă mai mult) îşi lărgeşte maţele. Iar cel ce luptă cu el, le îngustează pe acelea. Iar acestea îngustându-se, nu e nevoie de multe mâncăruri. Şi atunci vom ajunge postitori din fire. -Sfântul Ioan Scărarul


Citate Iar în Cel: Eu cred că cel căruia i se face un bine e dator să-şi aducă aminte toată viaţa, iar cel care-l face, să-l uite îndată – dacă vor, unul să facă o faptă lăudabilă, iar celălalt să nu săvârşească o faptă vrednică de un om mic la suflet. Iar a aminti şi a vorbi despre propriile servicii este aproape la fel ca a le reproşa. -Demostene


Citate Iar în Cel: E greu să judeci momentul: cel indiferent te plictiseşte, cel bun îţi cere, iar cel rău te obligă. -Goethe


e-greu-să-judeci-momentul-cel-indiferent-te-plictiseşte-cel-bun-îţi-cere-iar-cel-rău-te-obligă
Citate Iar în Cel: Orice jignire va ajunge în faţa lui Dumnezeu, de două ori: o dată, cu tine, cel ce mi-ai adresat-o, iar a doua oară, cu mine, cel ce am primit-o. Amândoi vom da socoteală pentru ea, iar El va hotărî dacă tu ai avut căderea şi motivele să mi-o aduci şi dacă eu am meritat-o sau nu, după gândurile şi faptele mele... -Andrei Gădălean


Citate Iar în Cel: Onorează pe cel bun ca să te onoreze, iar pe cel rău, de teamă să nu te dezonoreze. -proverbe portugheze


onorează-pe-cel-bun-ca-să-te-onoreze-iar-pe-cel-rău-de-teamă-să-nu-te-dezonoreze
Citate Iar în Cel: Iar oamenii jignesc mai degrabă pe cel iubit decât pe cel temut. -Niccolo Machiavelli


iar-oamenii-jignesc-mai-degrabă-pe-cel-iubit-decât-pe-cel-temut
Citate Iar în Cel: De sărăcie şi de ruşine are parte cel ce nesocoteşte certarea, iar cel ce primeşte mustrarea va fi cinstit. -Solomon


de-sărăcie-şi-de-ruşine-are-parte-cel-nesocoteşte-certarea-iar-cel-primeşte-mustrarea-va-fi-cinstit
Citate Iar în Cel: Cel ce păzeşte învăţătura apucă pe calea vieţii, iar cel ce leapădă certarea rătăceşte. -Solomon


cel-păzeşte-învăţătura-apucă-pe-calea-vieţii-iar-cel-leapădă-certarea-rătăşte
Citate Iar în Cel: Cel nelegiuit capătă un câştig înşelător, iar cel ce seamănă dreptatea, o răsplată adevărată. -Solomon


cel-nelegiuit-capătă-un-câştig-înşelător-iar-cel-seamănă-dreptatea-o-răsplată-adevărată
Citate Iar în Cel: Pe cel deştept poţi să-l contrazici ascultându-l în tăcere, iar pe cel prost continuându-ţi drumul. -Cornel Stelian Popa


pe-cel-deştept-poţi-să-l-contrazici-ascultându-l-în-tăcere-iar-pe-cel-prost-continuându-ţi-drumul
Citate Iar în Cel: În anotimpul însămânţării învăţăm, în cel al recoltei oferim lecţii, iar în cel al iernii ne bucurăm. -William Blake


În-anotimpul-însămânţării-învăţăm-în-cel-al-recoltei-oferim-lecţii-iar-în-cel-al-iernii-ne-bucurăm
Citate Iar în Cel: Cel ce binecuvintează va fi îndestulat, iar cel ce blesteamă va fi blestemat. -Solomon


cel-binecuvintează-va-fi-îndestulat-iar-cel-blesteamă-va-fi-blestemat
Citate Iar în Cel: Cel ce caută binele dobândeşte bunăvoinţa Domnului, iar cel ce umblă după rău va da peste el. -Solomon


cel-caută-binele-dobândeşte-bunăvoinţa-domnului-iar-cel-umblă-după-rău-va-da-peste-el
Citate Iar în Cel: Cel cu inimă înţeleaptă primeşte sfaturile, iar cel nebun grăieşte vorbe spre pieirea lui. -Solomon


cel-cu-inimă-înţeleaptă-primeşte-sfaturile-iar-cel-nebun-grăieşte-vorbe-spre-pieirea-lui
Citate Iar în Cel: Cel ce clipeşte din ochi va fi pricină de supărare; iar cel care ceartă cu inimă bună aşază pacea. -Solomon


cel-clipeşte-din-ochi-va-fi-pricină-de-supărare-iar-cel-care-ceartă-cu-inimă-bună-aşază-pacea
Citate Iar în Cel: Cel ce munceşte ogorul său se satură de pâine, iar cel ce umblă după deşertăciuni este om lipsit de minte. -Solomon


cel-munceşte-ogorul-său-se-satură-de-pâine-iar-cel-umblă-după-deşertăciuni-este-om-lipsit-de-minte
Citate Iar în Cel: Sunt trei căi ca să te ruinezi: femei, jocuri de noroc şi specialişti. Cu femeile e cel mai plăcut, cu jocurile de noroc e cel mai rapid, iar cu specialiştii e cel mai sigur. -Georges Pompidou


sunt-trei-căi-ca-să-te-ruinezi-femei-jocuri-de-noroc-şi-specialişti-cu-femeile-e-cel-mai-plăcut-cu-jocurile-de-noroc-e-cel-mai-rapid-iar-cu