Citate Gura

Citate Gura: Gura calomniatorului este mai periculoasă ca gura ţevii de puşcă. -proverbe arabe


gura-calomniatorului-este-mai-periculoasă-ca-gura-ţevii-de-puşcă
Citate Gura: Chiar de faptul se explică,Nu pricep, să mă omoare:La dentist, am gura mică,La servici, am gura mare. -Mihai Danielescu


chiar-de-faptul-se-explicănu-pricep-să-mă-omoarela-dentist-am-gura-micăla-servici-am-gura-mare
Citate Gura: Gura calomniatorului e mai periculoasă ca gura ţevii de puşcă. -proverbe arabe


gura-calomniatorului-e-mai-periculoasă-ca-gura-ţevii-de-puşcă
Citate Gura: Cum bărbatu-i, fără frică,Strigă zilnic


cum-bărbatu-i-fără-fricăstrigă-zilnic-gura-micăo-uimeşte-domnul-careo-îndeamnă-gura-mare
Citate Gura: De intri-n gura unor bârfitoareNu te gândi că vei scăpa vreodată,Au mintea mică, gura cea mai mareSă le ajungă pentru lumea toată. -Cornelia Păun Heinzel


de-intri-n-gura-unor-bârfitoarenu-te-gândi-că-vei-scăpa-vreodatăau-mintea-mică-gura-cea-mai-maresă-ajungă-pentru-lumea-toată
Citate Gura: Izvor de viaţă este gura celui drept, dar gura celor fără de lege, izvor de nedreptate. -Solomon


izvor-de-viaţă-este-gura-celui-drept-dar-gura-celor-fără-de-lege-izvor-de-nedreptate
Citate Gura: Ce mai tunet, ce mai jaleE la gura dumitale. Asta-i consecinţa urii:Gura ţi-e contra naturii. -Lucian Preda


ce-mai-tunet-mai-jalee-gura-dumitale-asta-i-consecinţa-uriigura-ţi-e-contra-naturii
Citate Gura: Nu vede nimeni în ce halSunt străzile pe-ntinsul gliei,Nu merge gura de canalDar merge gura... Primăriei! -Ion Bratu


nu-vede-nimeni-în-halsunt-străzile-pe-ntinsul-glieinu-merge-gura-de-canaldar-merge-gura-primăriei
Citate Gura: Unii bărbaţi îşi beau nefericirea din gura sticlelor. Alţii din gura nevestelor. -Gabriel Petru Băeţan


unii-bărbaţi-îşi-beau-nefericirea-din-gura-sticlelor-alţii-din-gura-nevestelor
Citate Gura: Fără gura-ţi minunată,Nu puteam trăi odată.Astăzi, tot aş mai trăi,Gura-ţi de n-aş auzi. -Teodor Barbu


fără-gura-ţi-minunatănu-puteam-trăi-odatăastăzi-tot-aş-mai-trăigura-ţi-de-n-aş-auzi
Citate Gura: Când tăria-i boaba spumii,Vinu'-i negru-n cerul gurii, Iar când gura-i prada urii,E mai neagră gura lumii! -Mihai Enachi


când-tăria-i-boaba-spumiivinu'-i-negru-n-cerul-gurii-iar-când-gura-i-prada-uriie-mai-neagră-gura-lumii
Citate Gura: Se ia o bucată de piatră,se ciopleşte cu o daltă de sânge,se lustruieşte cu ochiul lui Homer,se răzuieşte cu razepână cubul iese perfect.După aceea se sărută de nenumărate ori cubulcu gura ta, cu gura altoraşi mai ales cu gura infantei.După aceea se ia un ciocanşi brusc se sfărâmă un colţ de-al cubului.Toţi, dar absolut toţi zice-vor:- Ce cub perfect ar fi fost acestade nu ar fi avut un colţ sfărâmat! -Nichita Stănescu


Citate Gura: Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun; cu cât mai puţin cuvintele mincinoase în gura unui om nobil. -Solomon


cuvintele-alese-nu-se-potrivesc-în-gura-unui-nebun-cu-cât-mai-puţin-cuvintele-mincinoase-în-gura-unui-om-nobil
Citate Gura: Ţine gura închisă şi astupă uşa privirii şi a sunetului şi cât timp vei trăi nu vei avea nici o neplăcere. Dar deschide-ţi gura sau fii prea curios şi vei fi toată viaţa în tulburări. -Lao Tse


Ţine-gura-închisă-şi-astupă-uşa-privirii-şi-a-sunetului-şi-cât-timp-vei-trăi-nu-vei-avea-nici-o-neplăcere-dar-deschide-ţi-gura-sau-fii
Citate Gura: Unii oameni îşi aleg mâncarea cu multă luare aminte şi nu îngăduie să intre în gura lor anumite alimente, dar ei nu sunt atenţi şi nu îşi aleg cuvintele care ies din gura lor. -Sfântul Augustin


unii-oameni-îşi-aleg-mâncarea-cu-multă-luare-aminte-şi-nu-îngăduie-să-intre-în-gura-lor-anumite-alimente-dar-ei-nu-sunt-atenţi-şi-nu-îşi
Citate Gura: Inima unui nebun e în gura sa, dar gura unui înţelept e în inima sa. -Benjamin Franklin


inima-unui-nebun-e-în-gura-dar-gura-unui-înţelept-e-în-inima
Citate Gura: De vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire. -Sfântul Pavel


Citate Gura: Nu este rău să tuşeşti. Dar acoperă gura atunci când tuşeşti. Nu este rău să te plângi. Dar acoperă gura când te plângi, altfel vei răspândi asupra noastră infecţiile tânguirilor. -Israelmore Ayivor