Citate Fraţii Mei

Citate Fraţii Mei: Cineva: Iată mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, căutând să-Ţi vorbească. Iisus Hristos: Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei? (Întinzând mâna către ucenicii Săi) Iată mama Mea şi fraţii Mei. Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela îmi este frate şi soră şi mamă. -Sfântul Matei


Citate Fraţii Mei: Da, eu şi fraţii mei ne înţelegem foarte bine; ne luăm la bătaie doar de două ori pe zi. -Joe Jonas


da-şi-fraţii-mei-ne-înţelegem-foarte-bine-ne-luăm-bătaie-doar-de-două-ori-pe-zi
Citate Fraţii Mei: Mă numeau sleampătul, bătutul în cap,Pentru că fraţii mei erau puternici şi frumoşi,În vreme ce eu, copilul din urmă al unor părinţi îmbătrâniţi, Moştenisem doar firimituri din fosta lor putere, acum secătuită.Dar ei, fraţii mei, au fost devastaţi De furiile cărnii, pe care eu nu le cunoşteam,Măcinaţi de activităţile necesităţii imediate, pe care eu nu le cunoşteamMâncaţi de pofte mereu mai mari, pe care eu nu le cunoşteam –Şi asta în pofida faptului că îşi făcuseră un nume şi stăpâneau averi.Apoi, eu, cel slab, bătutul în cap,Zăbovind într-un micuţ colţ de viaţă,Am avut o viziune şi, prin mine, fără să o ştie,Mulţi au trăit acea revelaţie;Astfel, a ţâşnit un copacDin mine, grăuntele de muştar. -Edgar Lee Masters


Citate Fraţii Mei: Ştii una, luminate-mpărate; fraţii mei s-au lăudat că poţi să-i legi pe vârful unei şire de paie aprinsă şi că ei nu vor arde. -Nicolae Filimon


Ştii-una-luminate-mpărate-fraţii-mei-s-lăudat-că-poţi-să-i-legi-pe-vârful-unei-şire-de-paie-aprinsă-şi-că-ei-nu-vor-arde
Citate Fraţii Mei: Cu ochi netemători privesc cerul, El zâmbeşte, se sprijină pe arbori vechi, Sunt fraţii mei, străbunii mei, De mult nu mai fugim prin lume, Bem doar nectar albastru, Iar de iubit, cu vântul ne iubim, Iubiţii se sărută pentru noi, Copiii râd cu noi fără să ştie, Că existăm nu-i nicio îndoială, Auzi cum bate inima în toate şi în iarbă şi în cărăbuşi de aur. -Boris Marian Mehr


Citate Fraţii Mei: Tatăl meu era un om iute la mânie care ne bătea frecvent pe fraţii mei şi pe mine. Nu ne dădea bani, orice s-ar fi întâmplat, şi mâncare numai pe sponci. -Mao Zedong


tatăl-meu-era-un-om-iute-mânie-care-ne-bătea-frecvent-pe-fraţii-mei-şi-pe-nu-ne-dădea-bani-orice-s-ar-fi-întâmplat-şi-mâncare-numai-pe
Citate Fraţii Mei: Înstrăinat am fost printre fraţii mei şi străin fiilor maicii mele; că râvna casei Tale m-a mâncat, şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea. -David


Înstrăinat-am-fost-printre-fraţii-mei-şi-străin-fiilor-maicii-mele-că-râvna-casei-tale-m-a-mâncat-şi-ocările-celor-te-ocărăsc-pe-tine
Citate Fraţii Mei: Îi ceream să mă învrednicească de a suferi pentru fraţii mei şi pentru El însuşi, cu trupul şi cu sufletul. Mă gândeam însă la prea cinstite si prea curate suferinţe care, îmi dau bine seama astăzi, ar fi fost tot bucurie. Nu mă gândeam la suferinţa aceea drăcească pe care mi-a trimis-o şi care constă în a se retrage în aparenţă de la mine şi a mă părăsi, fără apărare, în mijlocul celor mai înverşunaţi duşmani ai mei. -Leon Bloy


Citate Fraţii Mei: Întotdeauna mă întreb cum pot să îmbunătăţesc viaţa clienţilor mei, colegilor mei, acţionarilor mei, familiei mele şi prietenilor mei. -Martha Stewart


Întotdeauna-mă-întreb-cum-pot-să-îmbunătăţesc-viaţa-clienţilor-mei-colegilor-mei-acţionarilor-mei-familiei-mele-şi-prietenilor-mei
Citate Fraţii Mei: Au fost vremuri când mă simţeam nemaipomenit de bine alături de fraţii mei. Aveam parte de bătăi cu perne şi tot felul de alte lucruri. Dar obişnuiam mereu să plâng de singurătate. -Michael Jackson


au-fost-vremuri-când-mă-simţeam-nemaipomenit-de-bine-alături-de-fraţii-mei-aveam-parte-de-bătăi-cu-perne-şi-tot-felul-de-alte-lucruri-dar
Citate Fraţii Mei: Lumea este ţara mea, toţi oamenii sunt fraţii mei şi a face bine este religia mea. -Thomas Paine


lumea-este-ţara-mea-toţi-oamenii-sunt-fraţii-mei-şi-a-face-bine-este-religia-mea
Citate Fraţii Mei: Aragorn: Aveţi răbdare, aveţi răbdare! Fii ai Gondorului, ai Rohanului, fraţii mei! Văd în ochii voştri o teamă ce mi-ar îngheţa şi mie inima. Va veni o zi când curajul oamenilor va ceda, când ne vom uita prietenii şi vom rupe toate legăturile ce ne leagă de fraţii noştri, dar nu astăzi. Va veni un timp când dezastrul vă va distruge scuturile, iar vremea oamenilor se va sfârşi! Dar nu astăzi! Astăzi luptăm! Pentru tot ceea ce iubiţi pe acest Pământ, vă ordon


Citate Fraţii Mei: Prietenii trebuie să fie ca fraţii, iar fraţii ca prietenii. -Ovidiu Kerekes


prietenii-trebuie-să-fie-ca-fraţii-iar-fraţii-ca-prietenii
Citate Fraţii Mei: Ţugulea înghiţi ruşinea, plecă capul în jos şi tăcu. Muma, tot mumă. Se duse la frate-său şi ceru doi cai pentru fraţii cei mari şi o iapă pentru Ţugulea. Frate-său îi dete bucuros, mai cu seamă de milă pentru Ţugulea, ca să poată umbla şi el. Nu mai putură de bucurie fraţii când le aduse mă-sa caii. Ţugulea nu se putea mângâia pentru că era olog şi nu ştia cum să facă să se înzdrăvenească. După câteva zile Ţugulea zise că ar dori să meargă şi el cu fraţii lui la vânătoare. Râseră fraţii de el. Apoi daca se rugă şi mă-sa de ei, îl luară şi pe dânsul. Se gătiră şi plecară. În pădure se mirau fraţii cum face Ţugulea de nimereşte aşa de bine vânatul pe care punea el ochii. Nici o săgeată nu se ducea în vânt degeaba. Toate intrau în carne. Trei zile şi trei nopţi zăboviră la vânătoare. -Petre Ispirescu


Citate Fraţii Mei: Dacă voi fi ucis de asasini de rând, şi în mod special de fraţii mei, ţăranii ruşi, tu, ţarul Rusiei, nu trebuie să te temi de nimic pentru copiii tăi, ei vor domni sute de ani în Rusia. Dar dacă voi fi omorât de boieri, nobili şi dacă ei îmi vor vărsa sângele, mâinile lor vor rămâne mânjite cu sângele meu, pentru 25 de ani şi ei nu-şi vor spăla mâinile de sângele meu. Ei vor părăsi Rusia. Fraţii îşi vor ucide fraţii, şi se vor ucide şi se vor urî şi pentru 25 de ani nu vor fi nobili în ţară. Ţar al pământului Rusiei, dacă vei auzi sunetul clopotului care îţi va spune că Grigori a fost ucis, trebuie să ştii asta: dacă rudele tale mi-au provocat moartea, atunci nimeni din familia ta, adică nici unul dintre copii tăi sau dintre rudele tale, nu vor mai rămâne în viaţă pentru mai mult de doi ani. Vor fi ucişi de poporul rus. -Grigori Rasputin


Citate Fraţii Mei: Ni s-a raportat personal de către fratele Radek din Marele Orient din Rusia, faptul că guvernul sovietic intenţionează să menţină o legătură strânsă cu francmasoneria mondială, şi ni se solicită totodată să îi influenţăm pe fraţii americani să facă tot ceea ce le stă în putinţă pentru a determina guvernul Roosvelt să recunoască puterea sovietică. Reprezintă o datorie morală pentru noi aceea de a-i susţine pe fraţii ruşi, şi împreună cu ei să continuăm lupta împotriva duşmanului comun. -Gason Bergier


Citate Fraţii Mei: Dragi mi-erau tata şi mama, fraţii şi surorile şi băieţii satului, tovarăşii mei de copilărie, cu cari, iarna, în zilele geroase, mă desfătam pe gheaţă şi la săniuş, iar vara în zile frumoase de sărbători, cântând şi chiuind, cutreieram dumbrăvile şi luncile umbroase, ţarinele cu holdele, câmpul cu florile şi mândrele dealuri, de după care îmi zâmbeau zorile, în zburdalnica vârstă a tinereţii! Asemenea, dragi mi-erau şezătorile, clăcile, horile şi toate petrecerile din sat, la care luam parte cu cea mai mare însufleţire. -Ion Creangă


Citate Fraţii Mei: Ţugulea, trecând cu fraţii săi prin pădure, văzu o vie cu struguri. El simţi că asta nu poate să fie lucru curat. Cum de nu mai văzuse el astă vie în pădure? Frate-său cel mai mare vru să ia un strugure. Ţugulea îl opri. Apoi descălecă, scoase paloşul şi începu a tăia la viţe. Deodată începu a curge din viţele tăiate nişte sânge negru ca păcura. Fraţii se mirară de aceasta. Apoi, încălecând ei, porniră. Merseră ce merseră şi dete peste o livede cu pruni. Ţugulea nu lasă pe fratele cel mijlociu să ia prune, ci făcu ca şi la vie, şi din prunii tăiaţi curse iară sânge. După ce mei merse, dete peste o fântână. El ştia că prin acea pădure nu era nici o fântână. Nu lăsă pe fraţi, să bea apă. Ci luând suliţa, înţepă fundul fântânei de mai multe ori, şi deodată începu a gâlgâi un sânge mohorât şi cu rea duhoare. Gâlgâia ca dintr-o vacă. Acestea erau fetele zmeoaicei, care voiau să otrăvească pe Ţugulea, feciorul moşului şi al mătuşei. -Petre Ispirescu