Citate Filozofiei

Citate Filozofiei: Istoria filozofiei este o furie ascunsă împotriva premiselor vieţii, împotriva sentimentului valorilor ei, împotriva apărării ei. Filozofii nu au pregetat niciodată să postuleze un univers, cu condiţia ca acesta să contrazică universul existent, să ofere un mijloc de a vorbi de rău acest univers. Până acum istoria filozofiei a fost marea şcoală a calomniei. -Friedrich Nietzsche


Citate Filozofiei: Dacă un filozof va afla în fragmentul lui Heraclit un răspuns ultim la întrebarea fundamentală a filozofiei, un istoric al filozofiei va trebui să constate o anumită analogie între gândirea lui Nietzsche şi aceea a câtorva filozofi din Renaştere. De aici urmează că admiraţia lui Nietzsche pentru Renaştere provenea dintr-o profundă afinitate cu aceasta, constând îndeosebi în importanţa ontologică pe care Nietzsche, precum Nicolaus Cusanuns şi Marsilio Ficino, o acorda simbolului jocului. -Ioan Petru Culianu


Citate Filozofiei: Tăcerea capul filozofiei este. -Dimitrie Cantemir


Citate Filozofiei: Umorul este zâmbetul filozofiei. -Okakura Kakuzo


Citate Filozofiei: Istoricul filozofiei se deosebeşte de istoricul religiilor prin aceea că trasează o separaţie netă între domeniul său, care este acela al gândirii zise prin tradiţie


Citate Filozofiei: Ca să ai parte de adevărata libertate, trebuie să fii sclavul filozofiei. -Seneca


ca-să-ai-parte-de-adevărata-libertate-trebuie-să-fii-sclavul-filozofiei
Citate Filozofiei: Singura sarcină rămasă filozofiei în prezent este analiza limbajului. -Ludwig Wittgenstein


singura-sarcină-rămasă-filozofiei-în-prezent-este-analiza-limbajului
Citate Filozofiei: Începutul filozofiei este să ne cunoaştem slăbiciunea şi ignoranţa în privinţa îndatoririlor necesare şi indispensabile. -Epictet


Începutul-filozofiei-este-să-ne-cunoaştem-slăbiciunea-şi-ignoranţa-în-privinţa-îndatoririlor-necesare-şi-indispensabile
Citate Filozofiei: A hotărî dacă viaţa merită sau nu să fie trăită înseamnă a răspunde la problema fundamentală a filozofiei. -Albert Camus


a-hotărî-dacă-viaţa-merită-sau-nu-să-fie-trăită-înseamnă-a-răspunde-problema-fundamentală-a-filozofiei
Citate Filozofiei: Istoria este predarea filozofiei prin exemple şi, de asemenea, prin avertismente. -Lord Bolingbroke


istoria-este-predarea-filozofiei-prin-exemple-şi-de-asemenea-prin-avertismente
Citate Filozofiei: Grădina poeziei este uscată şi neroditoare, dacă nu este udată de apele filozofiei. -proverbe turceşti


grădina-poeziei-este-uscată-şi-neroditoare-dacă-nu-este-udată-de-apele-filozofiei
Citate Filozofiei: Puţină filozofie duce sufletul la ateism, dar aprofundarea filozofiei îl duce spre religie. -Francis Bacon


puţină-filozofie-duce-sufletul-ateism-dar-aprofundarea-filozofiei-îl-duce-spre-religie
Citate Filozofiei: Conservatorismul modern este angajat într-unul din cele mai vechi exerciţii ale filozofiei morale, acela de a căuta o justificare morală superioară pentru egoism. -John Kenneth Galbraith


conservatorismul-modern-este-angajat-într-unul-din-cele-mai-vechi-exerciţii-ale-filozofiei-morale-acela-de-a-căuta-o-justificare-morală
Citate Filozofiei: Tendinţa filozofiei nu e spre unitate: e spre Unu. Doar confuzia aceasta făcea pe câţiva să caute o filozofie sintetică, de conglomerare, de totalizare. Cauţi întregurile vii cu compasul! -Constantin Noica


tendinţa-filozofiei-nu-e-spre-unitate-e-spre-unu-doar-confuzia-aceasta-făcea-pe-câţiva-să-caute-o-filozofie-sintetică-de-conglomerare-de
Citate Filozofiei: Cel mai mare dintre filozofi arăta că atunci când literatura şi învăţăturile filozofiei pătrund într-un om pervers şi decăzut, ca într-un vas spurcat şi murdar, ele se schimbă, se transformă şi se strică. -Gellius


Citate Filozofiei: Matematicii îi aparţin acele ştiinţe în care se studiază cantitatea complet separată de materie şi de axiomele filozofiei naturale, anume aritmetica şi geometria, una are de a face cu cantitatea discretă, cealaltă cu cea continuă. -Roger Bacon


Citate Filozofiei: Cu cât cineva ţinteşte la ţeluri mai înalte, cu atât se ridică mai sus; iar a privi în marea carte a naturii care alcătuieşte obiectul propriu-zis al filozofiei, înseamnă tocmai a te ridica cu ochii şi cu gândul. -Galileo Galilei


Citate Filozofiei: Caracterul filozofiei vremurilor noastre însă constă în faptul că a renunţat la izolarea ei: ea nu mai există-şi nici nu mai poate exista-ca o ştiinţă riguros diferenţiată cu care te îndeletniceşti în mod sistematic şi exclusiv;acum ea pătrunde în viaţă. -Titu Maiorescu