Citate Este Criticul Cel

Citate Este Criticul Cel: Dragostea este criticul cel mai rece. -George William Curtis


Citate Este Criticul Cel: Criticul, văzând o blondă,Ce părea, într-adevăr,Ca o nordică Giocondă,Îi ceru un fir de păr.


Citate Este Criticul Cel: Nu este criticul cel care contează, ori cel care arată cum s-a împiedicat omul puternic, ori cum ar putea cel care face lucruri să fie mai eficient. Meritul este al celui care este în arenă; al celui care are faţa murdară de praf, sudoare şi sânge; al celui care se străduieşte neobosit; al celui care greşeşte şi ratează în mod repetat; care este entuziasmul, dăruirea pentru o cauză nobilă; al celui care, în cel mai bun caz, cunoaşte triumful unei mari realizări, iar în cel mai rău caz, dacă nu reuşeşte, va şti că a îndrăznit; locul lui nu este împreună cu acele suflete slabe care nu cunosc nici victoria şi nici înfrângerea. -Theodore Roosevelt


Citate Este Criticul Cel: Nu criticul contează, nu cel care îţi arată cum poate să se împiedice un bărbat puternic, sau care sunt locurile unde făptuitorul ar fi putut să lucreze mai bine. Meritul aparţine omului care coboară în arenă, a cărui faţă este plină de praf, de transpiraţie şi sânge, care se luptă cu curaj... care cunoaşte marile entuziasme, marile dăruiri, cel care se consumă pe sine pentru o cauză demnă, care cunoaşte cel mai bine biruinţa finală şi care, în cazul cel mai rău, dacă nu reuşeşte, cel puţin eşuează pentru că şi-a asumat riscuri mari. Astfel încât locul lui nu va fi niciodată alături de suflete reci şi sperioase care n-au cunoscut vreodată victoria sau înfrângerea. -Theodore Roosevelt


Citate Este Criticul Cel: Criticul nu-şi dă seama că atunci când îl judecă pe un autor, el însuşi este judecat mai mult decât autorul. -Henry de Montherlant


criticul-nu-şi-dă-seama-că-atunci-când-îl-judecă-pe-un-autor-el-însuşi-este-judecat-mai-mult-decât-autorul
Citate Este Criticul Cel: Critica este o caricatură, o şarjă. Criticul trebuie să îngroaşe liniile pentru a scoate în evidenţă anume laturi. -George Călinescu


critica-este-o-caricatură-o-şarjă-criticul-trebuie-să-îngroaşe-liniile-pentru-a-scoate-în-evidenţă-anume-laturi
Citate Este Criticul Cel: Nu este suficient ca o revistă să reflecte prezentul; criticul trebuie să fie înaintea vremurilor lui înarmat şi gata să lupte pentru viitor. -Robert Schumann


nu-este-suficient-ca-o-revistă-să-reflecte-prezentul-criticul-trebuie-să-fie-înaintea-vremurilor-lui-înarmat-şi-gata-să-lupte-pentru-viitor
Citate Este Criticul Cel: Criticul ar trebui să descrie, nu să prescrie. -Eugene Ionesco


criticul-ar-trebui-să-descrie-nu-să-prescrie
Citate Este Criticul Cel: Scandalagiul cronic, chiar şi criticul cel mai violent, se vor înmuia în mod frecvent şi vor deveni supuşi în prezenţa unui ascultator liniştit şi plin de simpatie – un ascultător care va fi tăcut în timp ce căutătorul de vină iritat se va dilata ca o cobră regală şi va împroşca otrava din sistemul său. -Dale Carnegie


Citate Este Criticul Cel: Criticul literar - un lunetist pe timp de pace. -Alex Dospian


criticul-literar-un-lunetist-pe-timp-de-pace
Citate Este Criticul Cel: Criticul literar pe spinarea scriitorului trăieşte. -Mihai Cucereavii


criticul-literar-pe-spinarea-scriitorului-trăieşte
Citate Este Criticul Cel: Criticul zăvorât în bibliotecă e ca flămândul pironit la masă. -George Geafir


criticul-zăvorât-în-bibliotecă-e-ca-flămândul-pironit-masă
Citate Este Criticul Cel: Criticul literar încondeiază


criticul-literar-încondeiază-aripi-şi-înaripează-condeie
Citate Este Criticul Cel: Criticul literar: Avansaţi, vă rog! Dumneavoastră? Coborâţi la următoarea? -Cornel Stelian Popa


criticul-literar-avansaţi-vă-rog-dumneavoastră-coborâţi-următoarea
Citate Este Criticul Cel: Criticul literar: - Hai, tată, să-ţi arăt pe unde m-a făcut mama! -Tudor Muşatescu


criticul-literar-hai-tată-să-ţi-arăt-pe-unde-m-a-făcut-mama
Citate Este Criticul Cel: În articol el aclamă,În P. S., el tot destramă.Adevărul absolut?Criticul nu s-a născut... ! -Valeriu Bucuroiu


În-articol-el-aclamăÎn-p-s-el-tot-destramăadevărul-absolutcriticul-nu-s-a-născut
Citate Este Criticul Cel: Criticul de artă porneşte întotdeauna de la prezumţia că artistul a dorit să picteze altceva. -Robert Brault


criticul-de-artă-porneşte-întotdeauna-de-prezumţia-că-artistul-a-dorit-să-picteze-altceva
Citate Este Criticul Cel: Criticul care se respectă nu trebuie să citească atent opera căreia îi neagă valoarea. -George Geafir


criticul-care-se-respectă-nu-trebuie-să-citească-atent-opera-căreia-îi-neagă-valoarea