Citate Esenţiale Ale

Citate Esenţiale Ale: A nu fi sigur este, cred, unul dintre lucrurile esenţiale ale raţionalităţii. -Bertrand Russell


a-nu-fi-sigur-este-cred-unul-dintre-lucrurile-esenţiale-ale-raţionalităţii
Citate Esenţiale Ale: A tăia în carne vie este una dintre calităţile esenţiale ale unui manager. -Martin Taylor


a-tăia-în-carne-vie-este-una-dintre-calităţile-esenţiale-ale-unui-manager
Citate Esenţiale Ale: Jocul este apt pentru a fi configurat drept unul din elementele fundamentale, esenţiale ale vieţii. -Johan Huizinga


jocul-este-apt-pentru-a-fi-configurat-drept-unul-din-elementele-fundamentale-esenţiale-ale-vieţii
Citate Esenţiale Ale: Renaşterea creează condiţiile esenţiale ale culturii moderne prin proclamarea independenţei spirituale şi îndemnarea la cugetare. -Andrei Oţetea


renaşterea-creează-condiţiile-esenţiale-ale-culturii-moderne-prin-proclamarea-independenţei-spirituale-şi-îndemnarea-cugetare
Citate Esenţiale Ale: Beneficiile educaţiei şi ale cunoaşterii, dispersate într-o comunitate, sunt esenţiale pentru păstrarea unui guvern liber. -Sam Houston


beneficiile-educaţiei-şi-ale-cunoaşterii-dispersate-într-o-comunitate-sunt-esenţiale-pentru-păstrarea-unui-guvern-liber
Citate Esenţiale Ale: Condiţiile esenţiale ale elitei sunt: să trăim ucigând în noi poftele de îmbogăţire materială; să trăim o viaţă aspră şi severă. -Corneliu Zelea Codreanu


condiţiile-esenţiale-ale-elitei-sunt-să-trăim-ucigând-în-noi-poftele-de-îmbogăţire-materială-să-trăim-o-viaţă-aspră-şi-severă
Citate Esenţiale Ale: Numim obiceiuri acele vicii sau virtuţi ale spiritului, care ne dovedesc înclinaţi spre făptuiri rele sau bune. Există însă vicii sau înclinaţii bune, nu numai ale spiritului, ci şi ale trupului; astfel sunt slăbiciunea sau tăria trupului, numite trăsături esenţiale, precum încetineala sau iuţeala, şchiopătatul sau mersul drept, orbirea sau vederea. Pentru a face o diferenţiere de acestea, când am spus vicii, am specificat ale spiritului. Aceste vicii, adică ale spiritului, sunt contrare virtuţilor, precum nedreptatea - dreptăţii, laşitatea - fermităţii de caracter, nestăpânirea - cumpătării. -Pierre Abelard


Citate Esenţiale Ale: Am trăit foarte simplu, dar înţelegând toate elementele esenţiale ale vieţii şi bucurându-mă de ele: băi fierbinţi, şampanie rece, mazăre nouă şi coniac vechi. -Winston Churchill


am-trăit-foarte-simplu-dar-înţelegând-toate-elementele-esenţiale-ale-vieţii-şi-bucurându-mă-de-ele-băi-fierbinţi-şampanie-rece-mazăre
Citate Esenţiale Ale: Toţi suntem unul - păsări, plante, animale, minerale. Toţi suntem diferite manifestări ale aceleiaşi energii esenţiale. -Alejandro Lerner


toţi-suntem-unul-păsări-plante-animale-minerale-toţi-suntem-diferite-manifestări-ale-aceleiaşi-energii-esenţiale
Citate Esenţiale Ale: Există un set inerent minim de concepte esenţiale şi informaţie curentă, care dacă ar fi cunoscute ar putea duce la a opera planeta Pământ în conformitate cu cerinţele de durabilitate, satisfacţie şi sănătate ale întregii umanităţi. -Buckminster Fuller


Citate Esenţiale Ale: Pentru formarea unui om sunt esenţiale întâlnirile. Dacă nu eşti atent, ratezi aceste întâlniri. Deci trebuie să fii atent tot timpul, trebuie să priveşti tot timpul în jurul tău conştient că de peste tot ţi se fac oferte de destin. Şi că, dacă le ratezi, ceva din tine se pierde ireversibil. Nu revine a doua oară o şansă care ţi se oferă. Dacă ratezi cele trei-patru întâlniri esenţiale ale vieţii tale, un mare profesor, o mare iubire, un prilej, nu neapărat un om, poate să fie un prilej, dacă ratezi acel prilej, te pierzi ca o cometă pe o orbită marginală. -Andrei Pleşu


Citate Esenţiale Ale: Mulţi oameni de afaceri se folosesc chiar de termenul abstract de


Citate Esenţiale Ale: Kundalini, în termenii psihologiei, este cea care ne inspiră aventurile esenţiale ale vieţii. Este căutarea care face viaţa suportabilă; este impulsul divin. -Carl Gustav Jung


kundalini-în-termenii-psihologiei-este-cea-care-ne-inspiră-aventurile-esenţiale-ale-vieţii-este-căutarea-care-face-viaţa-suportabilă-este
Citate Esenţiale Ale: Fiecare detaliu al pielii are o semnificaţie. Chiar şi consistenţa sa (lucioasă, suplă, dură, flască, moale) reflectă calităţile, caracteristicile esenţiale ale unei fiinţe: rezistenţa sa, voinţa sa, activitatea sa, sau, din contră, slăbiciunea sa, lenevia sa şi deficienţele sale. -Omraam Mikhael Aivanhov


Citate Esenţiale Ale: De la început celulele procariote ancestrale, de tip anaerob, au avut câteva trăsături esenţiale ale vieţii: ca şi astăzi, secvenţe de 3 baze în ADN au determinat ordinea de succesiune a aminoacizilor în proteine, deci sinteza proteică se baza pe acelaşi cod genetic. -Petre Raicu


Citate Esenţiale Ale: Mişcarea Legionară, care a izvorât din spaţiile luminoase ale sufletului românesc, a fost urmată cu entuziasm, credinţă si curaj de marea majoritate a tineretului ţării noastre, dintre cele două războaie mondiale. Ea, Mişcarea, a dat naştere unui fel de mit naţional în sufletul unei generaţii întregi de români, care au crezut cu tărie în valorile esenţiale ale poporului lor, le-au dezgropat de sub molozul istoriei şi au căutat să le pompeze din nou în viata românească modernă. Ei au visat un destin creştin pentru ţara lor şi chiar pentru întreaga omenire şi şi-au scăldat credinţele în apele limpezi ale speranţei. -Nicolae Roşca


Citate Esenţiale Ale: Sunt de părere că noi, scriitorii, ne gândim în permanenţă la două-trei subiecte. Oricât de mult aş scrie, totul se învârte în jurul acestor preocupări esenţiale, iar ale mele sunt păstrarea memoriei, ce rămâne din noi în lume atunci când dispărem şi moartea. -Care Santos


Citate Esenţiale Ale: Sub pretextul de a vă împărtăşi din bunurile spirituale ale carităţii şi milei divine, teologii vă răpesc în chip ingenios bunuri incomparabil mai reale şi mai esenţiale decât cele care vi le promit; sub pretextul de a vă deschide porţile împărăţiei cerurilor şi de a vă învrednici cu fericirea eternă, ei vă împiedică să vă folosiţi liniştit de orice fericire adevărată, aici, pe pământ; în sfârşit, sub pretextul de a vă salva pe lumea cealaltă din imaginarele chinuri ale infernului, care în realitate nici nu există, aşa cum nu există nici eterna viaţă de apoi, ei vă inoculează frică şi speranţă dăunătoare pentru voi şi (inutile) pentru ei, vă fac să înduraţi chinurile adevărate ale infernului în viaţa aceasta, singura pe care puteţi conta. -Jean Meslier