Citate Esenţiale Ale Vieţii

Citate Esenţiale Ale Vieţii: Jocul este apt pentru a fi configurat drept unul din elementele fundamentale, esenţiale ale vieţii. -Johan Huizinga


jocul-este-apt-pentru-a-fi-configurat-drept-unul-din-elementele-fundamentale-esenţiale-ale-vieţii
Citate Esenţiale Ale Vieţii: Am trăit foarte simplu, dar înţelegând toate elementele esenţiale ale vieţii şi bucurându-mă de ele: băi fierbinţi, şampanie rece, mazăre nouă şi coniac vechi. -Winston Churchill


am-trăit-foarte-simplu-dar-înţelegând-toate-elementele-esenţiale-ale-vieţii-şi-bucurându-mă-de-ele-băi-fierbinţi-şampanie-rece-mazăre
Citate Esenţiale Ale Vieţii: Kundalini, în termenii psihologiei, este cea care ne inspiră aventurile esenţiale ale vieţii. Este căutarea care face viaţa suportabilă; este impulsul divin. -Carl Gustav Jung


kundalini-în-termenii-psihologiei-este-cea-care-ne-inspiră-aventurile-esenţiale-ale-vieţii-este-căutarea-care-face-viaţa-suportabilă-este
Citate Esenţiale Ale Vieţii: De la început celulele procariote ancestrale, de tip anaerob, au avut câteva trăsături esenţiale ale vieţii: ca şi astăzi, secvenţe de 3 baze în ADN au determinat ordinea de succesiune a aminoacizilor în proteine, deci sinteza proteică se baza pe acelaşi cod genetic. -Petre Raicu


Citate Esenţiale Ale Vieţii: Pentru formarea unui om sunt esenţiale întâlnirile. Dacă nu eşti atent, ratezi aceste întâlniri. Deci trebuie să fii atent tot timpul, trebuie să priveşti tot timpul în jurul tău conştient că de peste tot ţi se fac oferte de destin. Şi că, dacă le ratezi, ceva din tine se pierde ireversibil. Nu revine a doua oară o şansă care ţi se oferă. Dacă ratezi cele trei-patru întâlniri esenţiale ale vieţii tale, un mare profesor, o mare iubire, un prilej, nu neapărat un om, poate să fie un prilej, dacă ratezi acel prilej, te pierzi ca o cometă pe o orbită marginală. -Andrei Pleşu


Citate Esenţiale Ale Vieţii: A nu fi sigur este, cred, unul dintre lucrurile esenţiale ale raţionalităţii. -Bertrand Russell


a-nu-fi-sigur-este-cred-unul-dintre-lucrurile-esenţiale-ale-raţionalităţii
Citate Esenţiale Ale Vieţii: A tăia în carne vie este una dintre calităţile esenţiale ale unui manager. -Martin Taylor


a-tăia-în-carne-vie-este-una-dintre-calităţile-esenţiale-ale-unui-manager
Citate Esenţiale Ale Vieţii: Renaşterea creează condiţiile esenţiale ale culturii moderne prin proclamarea independenţei spirituale şi îndemnarea la cugetare. -Andrei Oţetea


renaşterea-creează-condiţiile-esenţiale-ale-culturii-moderne-prin-proclamarea-independenţei-spirituale-şi-îndemnarea-cugetare
Citate Esenţiale Ale Vieţii: Beneficiile educaţiei şi ale cunoaşterii, dispersate într-o comunitate, sunt esenţiale pentru păstrarea unui guvern liber. -Sam Houston


beneficiile-educaţiei-şi-ale-cunoaşterii-dispersate-într-o-comunitate-sunt-esenţiale-pentru-păstrarea-unui-guvern-liber
Citate Esenţiale Ale Vieţii: Nu este nimic întâmplător. Noi ne naştem cu toate datele vieţii noastre şi nu numai cu cele ale acestei vieţi ci şi cu cele ale vieţii care va urma după ea, până la sfârşitul corecţiei sufletului nostru. -Michael Laitman


Citate Esenţiale Ale Vieţii: Condiţiile esenţiale ale elitei sunt: să trăim ucigând în noi poftele de îmbogăţire materială; să trăim o viaţă aspră şi severă. -Corneliu Zelea Codreanu


condiţiile-esenţiale-ale-elitei-sunt-să-trăim-ucigând-în-noi-poftele-de-îmbogăţire-materială-să-trăim-o-viaţă-aspră-şi-severă
Citate Esenţiale Ale Vieţii: Numim obiceiuri acele vicii sau virtuţi ale spiritului, care ne dovedesc înclinaţi spre făptuiri rele sau bune. Există însă vicii sau înclinaţii bune, nu numai ale spiritului, ci şi ale trupului; astfel sunt slăbiciunea sau tăria trupului, numite trăsături esenţiale, precum încetineala sau iuţeala, şchiopătatul sau mersul drept, orbirea sau vederea. Pentru a face o diferenţiere de acestea, când am spus vicii, am specificat ale spiritului. Aceste vicii, adică ale spiritului, sunt contrare virtuţilor, precum nedreptatea - dreptăţii, laşitatea - fermităţii de caracter, nestăpânirea - cumpătării. -Pierre Abelard


Citate Esenţiale Ale Vieţii: Toţi suntem unul - păsări, plante, animale, minerale. Toţi suntem diferite manifestări ale aceleiaşi energii esenţiale. -Alejandro Lerner


toţi-suntem-unul-păsări-plante-animale-minerale-toţi-suntem-diferite-manifestări-ale-aceleiaşi-energii-esenţiale
Citate Esenţiale Ale Vieţii: Există un set inerent minim de concepte esenţiale şi informaţie curentă, care dacă ar fi cunoscute ar putea duce la a opera planeta Pământ în conformitate cu cerinţele de durabilitate, satisfacţie şi sănătate ale întregii umanităţi. -Buckminster Fuller


Citate Esenţiale Ale Vieţii: Una dintre caracteristicile esenţiale ale codului genetic o constituie universalitatea sa, prin care se înţelege faptul că el este identic la toate organismele vii. Aceasta demonstrează evident că el s-a constituit foarte devreme, odată cu apariţia vieţii pe Pământ, acum circa 3,6 miliarde de ani şi că după aceea n-a mai evoluat, deoarece cu ajutorul său se poate înregistra o cantitate practic infinită de informaţii. Deci, se poate spune că întreaga viaţă pe Pământ are un strămoş comun, iar codul genetic are nu numai un caracter universal, ci şi o origine foarte veche. -Petre Raicu


Citate Esenţiale Ale Vieţii: Eu recomand o stare de veselie interioară, lăuntrică, din inimă, o stare ce înseamnă rugăciune neîncetată. O stare de veselie adevărată, degajată de problemele vieţii, de problemele cărărilor vieţii, ale unuia şi ale altuia. O stare de veselie, cu orice chip. Dacă‑i întristare, se clocesc ouăle diavolului. -Arsenie Papacioc


Citate Esenţiale Ale Vieţii: Mulţi oameni de afaceri se folosesc chiar de termenul abstract de


Citate Esenţiale Ale Vieţii: Libertatea, înţeleasă în mod corect, este scopul Ingineriei Umane. Dar libertatea nu înseamnă nici dezordine, nici desfrâu. Libertatea constă în existenţa legitimă - în fiinţarea în acord cu legile naturii umane - în acord cu legile naturale ale Omului. O plantă este liberă doar dacă nu este împiedicată să existe şi să se dezvolte în acord cu legile naturale ale vieţii vegetale; un animal este liber doar dacă nu este împiedicat să trăiască în acord cu legile naturale ale vieţii animale; fiinţele umane sunt libere dacă şi numai dacă nu sunt împiedicate să trăiască în acord cu legile naturale ale vieţii umane. -Alfred Korzybski