Citate Enigme

Citate Enigme: În romantism trebuie să distingem... două curente puternic deosebite. Romantismul pasiv, care caută sau să-L împace pe om cu realitatea — înfrumuseţând-o — sau să-L îndepărteze de realitate, îndreptându-L spre stearpa adâncire în lumea lui lăuntrică, spre meditaţiile asupra


Citate Enigme: Mă răscolesc enigme,Vagabondez prin somnŞi visele mă prăbuşescÎn larguri neştiute. -Alice-Elena Minoiu


mă-răscolesc-enigmevagabondez-prin-somnŞi-visele-mă-prăbuşescÎn-larguri-neştiute
Citate Enigme: Să ne considerăm nebuni. Aşa ne vom înţelege unul pe altul. Aceasta va desluşi multe enigme. -Mark Twain


să-ne-considerăm-nebuni-aşa-ne-vom-înţelege-unul-pe-altul-aceasta-va-desluşi-multe-enigme
Citate Enigme: Creierul păstrează încă multe enigme. El este receptorul conşti­inţei sau, altfel spus, al lui Dumnezeu într-un sens mai larg. -Dumitru Constantin Dulcan


creierul-păstrează-încă-multe-enigme-el-este-receptorul-conşti­inţei-sau-altfel-spus-al-lui-dumnezeu-într-un-sens-mai-larg
Citate Enigme: Dumnezeu ne permite să fim faţă în faţă cu El, nu prin enigme. El se apropie de cei care merită şi se identifică cu ei, ba chiar se întrupează în ei, astfel că, la rândul lor, ei sălăşluiesc cu trup şi suflet în El. -Sfântul Grigorie Palama


Citate Enigme: Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om aici şi dincolo deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu seamă între om şi Dumnezeu. -Liviu Rebreanu


Citate Enigme: Nu pot preconzia acţiunile viitoare ale Rusiei. E o ghicitoare împachetată într-un mister dinlăuntrul unei enigme; probabil însă că există o cheie. Acea cheie este interesul naţional al Rusiei. -Winston Churchill


Citate Enigme: Am rezolvat atâtea enigme în unele nopţi, am trecut prin atâtea aventuri şi mi-am construit atâtea castele cu ziduri de speranţe şi porţi de vis absurd, încât, atunci când viaţa şi-a adus aminte de dragostea mea pentru trenuri şi m-a folosit pe post de acar Păun, nici nu mi-a părut rău. -Cristian Lisandru


Citate Enigme: În prezent putem înţelege şi cerceta fapte care timp de secole păreau enigme de nerezolvat; de exemplu, cunoaşterea temperaturii în interiorul şi la suprafaţa stelelor, determinarea compoziţiei chimice a corpurilor cereşti, găsirea izvorului de energie stelară, studiul căii de evoluţie a stelelor etc. Cheia rezolvării tuturor acestor probleme este fizica. -S.A. Kaplan


Citate Enigme: Mă înconjoară visele, târziu în noapte,Aşa cum stelele ard divin în focul lor nestins,Apoi roiesc, spre a sfârşitului destin,În alte vieţi, în altă parte... Câte caractere, câte enigme nedesluşite,Câte fantomatice figuri şi definiţii despre tot şi toate... Mai mult sau mai puţin dovedite sau răstălmăcite,În frământări neîntâmplătoare de noapte. -Valeria Mahok


Citate Enigme: Ochii lui Fridolin rătăciră avizi de la unele siluete plinuţe, la altele zvelte, de la unele gingaş îmbobocite la altele înflorite în toată splendoarea; şi cum fiecare dintre aceste făpturi dezgolite rămânea totuşi un mister, iar din măştile negre străluceau înspre el ochi mari ca nişte enigme irezolvabile, pofta lui indicibilă de a privi se transformă în chinul aproape de nesuportat al dorinţei. Dar aşa ca lui li se întâmpla desigur şi celorlalţi. Primele răsuflări pline de delectare se preschimbară în suspine, care sunau ca nişte vaiete prelungi; undeva cuiva îi scăpă un ţipăt; şi deodată, de parcă ar fi fost vânaţi, se năpustiră toţi din sala lor întunecată către femei... -Arthur Schnitzler


Citate Enigme: La nord de steaua Antares şi de τ din constelaţia Scorpionului se află steaua ρ din Ofiucus. Un astronom american a fotografiat împrejurimile acestei stele, cari se află în plină Cale a Laptelui. Reproducţia acelei fotografii e o adevărată poemă cerească, sori peste sori, sute, mii, zeci de mii, îngrămădiţi la un loc, ca boabele de nisip, nebuloase luminoase şi un fel de găuri întunecate, înc ari nu se vede nici o stea; adevărate ferestre ale universului nostru, pe unde am putea să vedem dincolo, în spaţiul cel gol de astre, dar unde, la depărtări fără de margini, trebuie să existe alte universuri, cu alte de milioane de stele-sori – un întreg univers, părându-ni-se însă un simplu nor luminos. Vom ajunge probabil să cunoaştem multe enigme ale universului nostru, dar niciodată nu vom putea să dezlegăm misterele altor universuri. -Victor Anestin


Citate Enigme: Sunt atâtea taine care ne înconjoară! Prea multe enigme apasă asupra bietului om pe acest pământ. Dezleagă-le cum te taie capul, şi ieşi la liman teafăr, nevătămat, dacă-ţi dă mâna. Frumosul! Şi apoi, nu pot să suport gândul că unii oameni cu suflet mare şi luminaţi la minte încep prin a slăvi idealul Madonei, ca să ajungă la urmă să năzuiască spre un alt ideal, idealul Sodomei. Dar şi mai îngrozitor este atunci când omul în al cărui suflet sălăşluieşte idealul Sodomei nu se îndură totuşi să-şi întoarcă faţa de la celălalt ideal, idealul Madonei, fiind singurul care-l însufleţeşte, şi pentru care inima lui arde, arde cu adevărat, ca în anii neprihănitei tinereţi. Nu, sufletul omului e larg, e mult prea larg, n-ar strica să fie puţin îngustat! Dracu' să înţeleagă! Acolo unde mintea vede numai ruşine, inima descoperă frumosul. Poate oare Sodoma să reprezinte frumosul? Crede-mă că pentru cei mai mulţi oameni frumosul este însăşi Sodoma! Poţi tu să dezlegi taina asta? Şi te cutremuri când te gândeşti că frumosul nu este numai ceva care te înspăimântă, dar în acelaşi timp şi o taină nepătrunsă. Aici se dă lupta între diavol şi Dumnezeu, iar câmpul de bătălie este însuşi sufletul omului. -Dostoievski