Citate Drept Unul Din Elementele

Citate Drept Unul Din Elementele: Jocul este apt pentru a fi configurat drept unul din elementele fundamentale, esenţiale ale vieţii. -Johan Huizinga


jocul-este-apt-pentru-a-fi-configurat-drept-unul-din-elementele-fundamentale-esenţiale-ale-vieţii
Citate Drept Unul Din Elementele: Folclorul dă materialul artistic, elementele şi atmosfera, compozitorul urmând să eşafodeze lucrarea, folosind elementele în structuri proprii. -Dimitrie Cuclin


folclorul-dă-materialul-artistic-elementele-şi-atmosfera-compozitorul-urmând-să-eşafodeze-lucrarea-folosind-elementele-în-structuri-proprii
Citate Drept Unul Din Elementele: Romantismul este forţa vie care împleteşte elementele epistemologice, gnoseologice, ontologice într-un tipar literar având drept pavază lumina afectivităţii, orizontul fanteziei şi al mediului natural. -Ruxandra Larisa Mureşan


Citate Drept Unul Din Elementele: Unul din marele defecte ale oamenilor este de a dori să servească drept pildă altora. -Meng Tseu


unul-din-marele-defecte-ale-oamenilor-este-de-a-dori-să-servească-drept-pildă-altora
Citate Drept Unul Din Elementele: Trupul omenesc este îngropat în pământ şi încetează să mai existe ca trup. Însă din elementele în care s-a descompus, asemenea celulelor seminţei de grâu, prin puterea lui Dumnezeu va învia un nou trup, nu unul stricăcios, neputincios şi fără de vlagă, ci un nou trup duhovnicesc, plin de putere, de nestricăciune şi de slavă. -Sfântul Luca al Crimeei


Citate Drept Unul Din Elementele: Este unul din aceiCare trece drept ateu ;Nu prea crede el în zei,Dar se crede că e... zeu. -Florea Ştefănescu


este-unul-din-aceicare-trece-drept-ateu-nu-prea-crede-el-în-zeidar-se-crede-că-e-zeu
Citate Drept Unul Din Elementele: D. Şăineanu acordă cu drept cuvânt neologismelor o importanţă egală cu elementele neaoşe ale limbei. Aceste neologisme reprezentă ultima fază a culturii noastre sub acţiunea Occidentului, şi în special a Franţei. Prin răspândirea din ce în ce mai mare a presei şi a învăţământului, ele încep a pătrunde în stratele de jos ale populaţiunii urbane şi a deveni astfel o parte integrantă a vocabularului românesc. Mahalagiul cel mai înapoiat nu mai aşteaptă astăzi să primească în efecte, în natură,


Citate Drept Unul Din Elementele: Pericolul fiecărui talent este plăcerea de a te juca cu el din mândrie. Talentul este de obicei dezvoltat în dauna caracterului, şi cu cât se dezvoltă mai mult cu atât este mai rău. Talentul este înţeles greşit drept geniu, dogmă sau sistem pentru adevăr, ambiţia drept măreţie, ingenuitatea drept poezie, senzualitatea drept artă. -Ralph Waldo Emerson


Citate Drept Unul Din Elementele: C. C.: Se întâmplă să fie unul din cei mai buni terapeuţi din New York. Nu poţi intra la ea decât dacă unul din pacienţii ei se sinucide. -Dădaca


c-c-se-întâmplă-să-fie-unul-din-cei-mai-buni-terapeuţi-din-new-york-nu-poţi-intra-ea-decât-dacă-unul-din-pacienţii-ei-se-sinucide
Citate Drept Unul Din Elementele: Cineva mi-a spus că Bromwall e cunoscut drept unul din locurile cu cea mai mare rată de divorţuri din Hatch Park, iar apartamentelor sale li se spune


Citate Drept Unul Din Elementele: Toţi iau drept sfat ceea ce spune unul mai în vârstă. -Publilius Syrus


toţi-iau-drept-sfat-ceea-spune-unul-mai-în-vârstă
Citate Drept Unul Din Elementele: Cei care se iubesc au drept de viaţă şi de moarte unul asupra celuilalt. -Camil Petrescu


cei-care-se-iubesc-drept-de-viaţă-şi-de-moarte-unul-asupra-celuilalt
Citate Drept Unul Din Elementele: Când un bărbat şi o femeie au unul pentru altul o pasiune violentă îmi pare întotdeauna că, oricare ar fi piedicile care-i despart, un soţ, părinţi etc., cei doi amanţi sunt unul pentru celălalt prin natură, îşi aparţin prin drept divin, în ciuda tuturor legilor şi convenţiilor omeneşti. -Chamfort


Citate Drept Unul Din Elementele: Walter Neff: Drept cine mă luai? Tipul care vine pe veranda unei doamne frumoase şi spune:


Citate Drept Unul Din Elementele: Vrând să pară că-i deştept,Hoţul prins a replicat:Am furat, ce-i drept e drept,Şi ce-i drept nu e păcat. -Giuseppe Navarra


vrând-să-ă-că-i-deştepthoţul-prins-a-replicatam-furat-i-drept-e-dreptŞi-i-drept-nu-e-păcat
Citate Drept Unul Din Elementele: Nu putem să luăm toţi copiii de cinci ani din lume, să-i punem să cânte la vioară. Unul singur va fi genial din 200. Din 200 de oameni, poate unul singur ştie să iubească cu adevărat şi să aibă satisfacţia asta enormă din iubire. -Tudor Chirilă


Citate Drept Unul Din Elementele: Poezia sau literatura în general, trebuie să-şi propună drept ţel utilul, drept subiect - adevărul şi drept mijloc - ceea ce este interesant. -Alessandro Manzoni


poezia-sau-literatura-în-general-trebuie-să-şi-propună-drept-ţel-utilul-drept-subiect-adevărul-şi-drept-mijloc-ceea-este-interesant
Citate Drept Unul Din Elementele: Exact ca o lege a naturii, şi o propoziţie juridică leagă două elemente. Însă legătura care îşi găseşte expresie în propoziţia juridică are un înţeles cu totul diferit de cea care descrie legea naturii: cauzalitatea. Este evident că legătura dintre crimă şi pedeapsă, delict civil şi execuţie silită, boală contagioasă şi internare nu este una de tipul cauză-efect. În propoziţia juridică nu se afirmă, ca în legea naturii că, dacă este A, este şi B, ci că, dacă este A, trebuie să fie şi B, chiar dacă în realitate B nu este. Faptul că sensul legăturii dintre elementele propoziţiei juridice este diferit de cel al legăturii dintre elementele legii naturii îşi are originea în aceea că legătura în propoziţia juridică este realizată de către o normă stabilită de autoritatea de drept, deci printr-un act volitiv, în timp ce legătura de tip cauză-efect afirmată în legea naturii este independentă de orice asemenea intervenţie. -Hans Kelsen