Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale

Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Jocul este apt pentru a fi configurat drept unul din elementele fundamentale, esenţiale ale vieţii. -Johan Huizinga


jocul-este-apt-pentru-a-fi-configurat-drept-unul-din-elementele-fundamentale-esenţiale-ale-vieţii
Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Să vorbim deschis despre unul din adevărurile fundamentale ale căsătoriei: soţia este la conducere. -Bill Cosby


să-vorbim-deschis-despre-unul-din-adevărurile-fundamentale-ale-căsătoriei-soţia-este-conducere
Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Folclorul dă materialul artistic, elementele şi atmosfera, compozitorul urmând să eşafodeze lucrarea, folosind elementele în structuri proprii. -Dimitrie Cuclin


folclorul-dă-materialul-artistic-elementele-şi-atmosfera-compozitorul-urmând-să-eşafodeze-lucrarea-folosind-elementele-în-structuri-proprii
Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Pentru expunerea structurii interne a stelelor sunt suficiente cunoştinţele de fizică dobândite în şcoala medie. Dacă vom încerca însă să expunem mai amănunţit elementele legate de atmosferele stelare, să deducem formulele fundamentale, atunci cunoştinţele de fizică obţinute în şcoală vor fi insuficiente. -S.A. Kaplan


Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Un om cultivat e unul care se duce la întâlnirea cu cărţile cu câteva întrebări fundamentale şi cu gândul că va primi un răspuns modelator. -Gabriel Liiceanu


un-om-cultivat-e-unul-care-se-duce-întâlnirea-cu-cărţile-cu-câteva-întrebări-fundamentale-şi-cu-gândul-că-va-primi-un-răspuns-modelator
Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Am călătorit pentru prima dată în afara Spaniei datorită acestei profesii (de jurnalist) şi, mai ales, am învăţat elementele fundamentale ale scrisului:


Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Este o contradicţie în termeni să vorbeşti despre noi principii fundamentale. E ca şi cum cineva ar pretinde că a confecţionat antichităţi noi. Asta ar crea suspiciune, nu-i aşa? Nu, principiile fundamentale sunt vechi de când lumea. Au fost aceleaşi din timpurile biblice şi vor continua să rămână la fel până la sfârşitul lumii. -Jim Rohn


Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Romantismul este forţa vie care împleteşte elementele epistemologice, gnoseologice, ontologice într-un tipar literar având drept pavază lumina afectivităţii, orizontul fanteziei şi al mediului natural. -Ruxandra Larisa Mureşan


Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Unul din marele defecte ale oamenilor este de a dori să servească drept pildă altora. -Meng Tseu


unul-din-marele-defecte-ale-oamenilor-este-de-a-dori-să-servească-drept-pildă-altora
Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: În viaţa unui om există patru întrebări fundamentale: Ce este spiritul? Din ce este format spiritul? Pentru ce merită să trăieşti? Pentru ce merită să mori? Răspunsul este unul singur: Dragostea. -Don Juan del Marco


Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Elementul de imoralitate necesar pentru ca un act dăunător să fie considerat drept criminal de către opinia publică, este vătămarea acelei părţi a simţului moral care constă în sentimentele altruiste fundamentale, mila şi probitatea. -Raffaele Garofalo


Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Trupul omenesc este îngropat în pământ şi încetează să mai existe ca trup. Însă din elementele în care s-a descompus, asemenea celulelor seminţei de grâu, prin puterea lui Dumnezeu va învia un nou trup, nu unul stricăcios, neputincios şi fără de vlagă, ci un nou trup duhovnicesc, plin de putere, de nestricăciune şi de slavă. -Sfântul Luca al Crimeei


Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Este unul din aceiCare trece drept ateu ;Nu prea crede el în zei,Dar se crede că e... zeu. -Florea Ştefănescu


este-unul-din-aceicare-trece-drept-ateu-nu-prea-crede-el-în-zeidar-se-crede-că-e-zeu
Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Nicio fiinţă umană nu este o insulă. Trebuie să vă amintiţi mereu acest lucru, deoarece el reprezintă unul din adevărurile fundamentale ale vieţii. Insist asupra acestui fapt, deoarece există mereu tendinţa de a-l uita. Facem cu toţii parte din aceeaşi energie a vieţii, din aceeaşi existenţă oceanică. Şi tocmai datorită faptului că rădăcinile noastre sunt ancorate în aceeaşi unitate, este posibilă iubirea. Dacă nu am fi o singură unitate, iubirea nu ar fi nicidecum posibilă. -Osho


Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: D. Şăineanu acordă cu drept cuvânt neologismelor o importanţă egală cu elementele neaoşe ale limbei. Aceste neologisme reprezentă ultima fază a culturii noastre sub acţiunea Occidentului, şi în special a Franţei. Prin răspândirea din ce în ce mai mare a presei şi a învăţământului, ele încep a pătrunde în stratele de jos ale populaţiunii urbane şi a deveni astfel o parte integrantă a vocabularului românesc. Mahalagiul cel mai înapoiat nu mai aşteaptă astăzi să primească în efecte, în natură,


Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Pericolul fiecărui talent este plăcerea de a te juca cu el din mândrie. Talentul este de obicei dezvoltat în dauna caracterului, şi cu cât se dezvoltă mai mult cu atât este mai rău. Talentul este înţeles greşit drept geniu, dogmă sau sistem pentru adevăr, ambiţia drept măreţie, ingenuitatea drept poezie, senzualitatea drept artă. -Ralph Waldo Emerson


Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: C. C.: Se întâmplă să fie unul din cei mai buni terapeuţi din New York. Nu poţi intra la ea decât dacă unul din pacienţii ei se sinucide. -Dădaca


c-c-se-întâmplă-să-fie-unul-din-cei-mai-buni-terapeuţi-din-new-york-nu-poţi-intra-ea-decât-dacă-unul-din-pacienţii-ei-se-sinucide
Citate Drept Unul Din Elementele Fundamentale: Iubirea este una din nevoile fundamentale ale fiinţei noastre. -Jean Marie Guyau


iubirea-este-una-din-nevoile-fundamentale-ale-fiinţei-noastre