Citate Din

Citate Din: Viaţa se compune din ţevi sparte, din robinete care curg, din tencuieli coşcovite, din plase pe care le cari de la piaţă, din rufe care le speli, din coate-n tramvaie, dar şi din Bach şi din Beethoven, din Shakespeare şi din Tolstoi, din Eminescu şi din Blaga, din Michelangelo şi din Ţuculescu. Totul e viaţă. -Ileana Vulpescu


Citate Din: Demoni de apăDemoni de vântDemoni din flăcări şi din pământDemoni de sufletDemoni cu gândDemoni din ochi mereu sărutândDemoni din mineDemoni din tineDemoni cu grijă aleşi din vitrineDemoni cu aripiDemoni de sângeDemoni ce inima-n tine o frângeDemoni seraficiDemoni din minţiDemoni născuţi din ai noştrii părinţiDemoni şi oameniDemoni din fireDemoni ce ştiu să lege iubire... -Vasile Zamolxeanu


Citate Din: Muzica-i un dar divin! Ea a apărut din ciripitul păsărilor, din susurul izvoarelor, din şuierul vântului, din bubuitul tunetului, din scâncetul şi râsul copilului la sânul mamei, din şoapta dragostei... -Florin Saygo


Citate Din: Viaţa este alcătuită din şesuri, din văi, din piscuri, din platitudine şi din rutină, din deprimare şi din bucurie şi dintr-un element obligatoriu: munca. În toate adversităţile şi-mpotriva tuturor adversităţilor, omului îi rămâne acest suport moral: munca. -Ileana Vulpescu


Citate Din: Fă-o din nou! Joac-o din nou! Cânt-o din nou! Citeşte-o din nou! Scrie-o din nou! Schiţeaz-o din nou! Repetă din nou! Aleargă din nou! Încearcă din nou! Pentru că din nou este exerciţiu, iar exerciţiul este îmbunătăţire, iar îmbunătăţirea conduce doar la perfecţiune. -Richelle E. Goodrich


Citate Din: Frământată din lutul aştriloramestecată cu grai de zeuam adunat din Heracles existenţaam băut din bobul de grâu luminaşi doina din fluiereşi dorul din oamenişi mi-am întins rădăcinaîn ţărâna ceruluiapoi m-am ivit din luceafărşi am coborât pe pământprefăcută-n gând curat. -Melania Manta


Citate Din: E miraculos cuvântul pentru că la fiecare obiect din natură şi din închipuire corespunde un cuvânt. Vocabularul e harta prescurtată şi esenţială a naturii, şi omul poate crea din cuvinte, din simboluri, toată natura din nou, creată din materiale în spaţiu, şi o poate schimba. -Tudor Arghezi


Citate Din: Părerea necredincioşilor este că din schimbarea unui sistem economic poate să izvorască fericirea oamenilor. Cei credincioşi ştiu că fericirea lor izvorăşte din Crucea de pe Golgota, din Mormântul Domnului, de pe Muntele Sinai, de pe Muntele Fericirilor, din Sfântul Potir, din pântecele Fecioarei, din inima curată, din post şi rugăciune. -Dumitru Zamisnicu


Citate Din: Din ascultare se naşte smerenia, din smerenie discernământul, din discernământ străvederea, iar din aceasta înainte vederea. -Sfântul Ioan Scărarul


din-ascultare-se-naşte-smerenia-din-smerenie-discernământul-din-discernământ-străvederea-iar-din-aceasta-înainte-vederea
Citate Din: Cantităţile decurg din apreciere, cifrele din cantităţi, comparaţiile din cifre şi victoria din comparaţii. -Sun Tzu


cantităţile-decurg-din-apreciere-cifrele-din-cantităţi-comparaţiile-din-cifre-şi-victoria-din-comparaţii
Citate Din: Fericirile-s extatice şi mute. Ele se făuresc din speranţe şi iluzii, din încrederea în oameni şi în tine însuţi, din prietenie şi din dragoste. -Dumitru Almaş


fericirile-s-extatice-şi-mute-ele-se-făuresc-din-speranţe-şi-iluzii-din-încrederea-în-oameni-şi-în-tine-însuţi-din-prietenie-şi-din
Citate Din: Singura moarte este atunci cândPierzania ta vine din câştig,Bezna din lumină, ignoranţa din ştiinţăŞi indiferenţa din dragostea-împărtăşită. -Robert Browning


singura-moarte-este-atunci-cândpierzania-vine-din-câştigbezna-din-lumină-ignoranţa-din-ştiinţăŞi-indiferenţa-din
Citate Din: Fiecare popor are sufletul său, format în sute de mii de ani, din firea pământului, din freamătul codrilor, din floarea albă a primăverii, din raza soarelui, din ceaţa toamnelor şi gerul iernilor, din toate frământările, suferinţele, silinţa, gloria, din nesfârşit de multe amintiri îngrămădite pe urma morţilor, care astfel n-au murit întregi, ci din adâncul tăcerii lor sprijină răsfăţarea la lumină a urmaşilor ce au venit din ei şi trăiesc după dânşii. Acest suflet e preţul, mare sau mic, al fiecărui popor. -Nicolae Iorga


Citate Din: Al-Kindi avea peste treizeci de ani când s-a retras pe ţărmul mării ca să mediteze la aceste lucruri; şi din acea perioadă datează opera sa despre Configuraţiile Lucrurilor Gândite, Al-Jawami' al-Fikriyah. Căci constatase că lumea aceasta pământească este, pentru călătorul care o străbate, ca o carte plină de semne, iar semnele nu sunt abstracte: sunt alcătuite din oameni, din animale, din plante, din minerale, din cer, din stele, din suflete, din spiriduşi, care şi ei sunt nişte existenţe măsurabile. -Ioan Petru Culianu


Citate Din: Azotul din ADN-ul nostru, calciul din dinţii noştri, fierul din sângele nostru, carbonul din plăcintele noastre cu mere au fost produse în interiorul stelelor aflate în colaps gravitaţional. Noi suntem făcuţi din materie stelară. -Carl Sagan


Citate Din: Întristarea şi dezamăgirea răsar din mânie, mânia din invidie, invidia din ranchiună, şi, pentru ca cercul să fie închis, ranchiuna din întristare şi dezamăgire. -David Hume


Întristarea-şi-dezamăgirea-răsar-din-mânie-mânia-din-invidie-invidia-din-ranchiună-şi-pentru-ca-cercul-să-fie-închis-ranchiuna-din
Citate Din: Mulţi domni din lumea mare s-ar lipsi într-o secundă de jumătate din sufletele şi din moşiile lor, ipotecate sau nu, în schimbul unui stomac de domn din starea de mijloc. -Gogol


mulţi-domni-din-lumea-mare-s-ar-lipsi-într-o-secundă-de-jumătate-din-sufletele-şi-din-moşiile-lor-ipotecate-sau-nu-în-schimbul-unui-stomac-de
Citate Din: Trăim dintr-un fior de aer, dintr-un fir de lumină, din mişcări vagi şi trecătoare de timp, din răsărituri furişate, din iubiri iniţiale, din priviri neaşteptate... -Vincenzo Cardarelli


trăim-dintr-un-fior-de-aer-dintr-un-fir-de-lumină-din-mişcări-vagi-şi-trecătoare-de-timp-din-răsărituri-furişate-din-iubiri-iniţiale-din