Citate Din Elementele Fundamentale

Citate Din Elementele Fundamentale: Jocul este apt pentru a fi configurat drept unul din elementele fundamentale, esenţiale ale vieţii. -Johan Huizinga


jocul-este-apt-pentru-a-fi-configurat-drept-unul-din-elementele-fundamentale-esenţiale-ale-vieţii
Citate Din Elementele Fundamentale: Folclorul dă materialul artistic, elementele şi atmosfera, compozitorul urmând să eşafodeze lucrarea, folosind elementele în structuri proprii. -Dimitrie Cuclin


folclorul-dă-materialul-artistic-elementele-şi-atmosfera-compozitorul-urmând-să-eşafodeze-lucrarea-folosind-elementele-în-structuri-proprii
Citate Din Elementele Fundamentale: Pentru expunerea structurii interne a stelelor sunt suficiente cunoştinţele de fizică dobândite în şcoala medie. Dacă vom încerca însă să expunem mai amănunţit elementele legate de atmosferele stelare, să deducem formulele fundamentale, atunci cunoştinţele de fizică obţinute în şcoală vor fi insuficiente. -S.A. Kaplan


Citate Din Elementele Fundamentale: Am călătorit pentru prima dată în afara Spaniei datorită acestei profesii (de jurnalist) şi, mai ales, am învăţat elementele fundamentale ale scrisului:


Citate Din Elementele Fundamentale: Este o contradicţie în termeni să vorbeşti despre noi principii fundamentale. E ca şi cum cineva ar pretinde că a confecţionat antichităţi noi. Asta ar crea suspiciune, nu-i aşa? Nu, principiile fundamentale sunt vechi de când lumea. Au fost aceleaşi din timpurile biblice şi vor continua să rămână la fel până la sfârşitul lumii. -Jim Rohn


Citate Din Elementele Fundamentale: Frumuseţea este făcută din toate formele fundamentale ale vieţii. -Johann Gottfried von Herder


frumuseţea-este-făcută-din-toate-formele-fundamentale-ale-vieţii
Citate Din Elementele Fundamentale: Iubirea este una din nevoile fundamentale ale fiinţei noastre. -Jean Marie Guyau


iubirea-este-una-din-nevoile-fundamentale-ale-fiinţei-noastre
Citate Din Elementele Fundamentale: Principiile fundamentale formează începutul, baza şi realitatea din care decurg toate celelalte lucruri. -Jim Rohn


principiile-fundamentale-formează-începutul-baza-şi-realitatea-din-care-decurg-toate-celelalte-lucruri
Citate Din Elementele Fundamentale: Să vorbim deschis despre unul din adevărurile fundamentale ale căsătoriei: soţia este la conducere. -Bill Cosby


să-vorbim-deschis-despre-unul-din-adevărurile-fundamentale-ale-căsătoriei-soţia-este-conducere
Citate Din Elementele Fundamentale: Ştim deja că una din legile fundamentale ale mentalului este următoarea: subconştientul este în permanenţă sensibil la diferitele sugestii, fie că ele provin direct de la subiectul în cauză, ori din exteriorul lui. -Joseph Murphy


Citate Din Elementele Fundamentale: Afirmaţi întotdeauna doar adevărurile fundamentale ale vieţii, până când veţi obţine din partea subconştientului răspunsul dorit. -Joseph Murphy


afirmaţi-întotdeauna-doar-adevărurile-fundamentale-ale-vieţii-până-când-veţi-obţine-din-partea-subconştientului-răspunsul-dorit
Citate Din Elementele Fundamentale: S-a spus deseori şi desigur, nu pe nedrept, că omul de ştiinţă este un slab filozof. De ce atunci n-ar fi mai bine ca şi fizicianul să lase filozofia în seama filozofilor? Se prea poate ca lucrul acesta să fi fost valabil într-o epocă în care fizicienii credeau că dispun de un sistem solid de concepte fundamentale şi de legi fundamentale, în afara oricări îndoieli, însă nu într-o epocă în care întreg fundamentul fizicii a devenit problematic, cum se întâmplă în prezent. -Albert Einstein


Citate Din Elementele Fundamentale: E caracteristic faptul că multe din ideile filosofiei şi ştiinţei moderne au fost regăsite în scrierile anticilor; acolo nu erau decât ornamente, la noi ele sunt pietre fundamentale. -Grigore Moisil


e-caracteristic-faptul-că-multe-din-ideile-filosofiei-şi-ştiinţei-moderne-fost-regăsite-în-scrierile-anticilor-acolo-nu-erau-decât-ornamente
Citate Din Elementele Fundamentale: Este contrar bunului simţ, dar bunul simţ este bazat numai pe o mică parte din elementele universului. -Ian J. Davenport


este-contrar-bunului-simţ-dar-bunul-simţ-este-bazat-numai-pe-o-mică-parte-din-elementele-universului
Citate Din Elementele Fundamentale: Natura înfloreşte chiar acolo unde nici o teorie n-a pătruns vreodată.


Citate Din Elementele Fundamentale: Aveţi toată latitudinea, dublaţi toate elementele de la Siguranţă, de la Poliţie, dublaţi cu legionari, să poarte cămaşă albastră, verde, n-am nimic de spus, dar să facă parte din aparatul oficial. -Ion Antonescu


Citate Din Elementele Fundamentale: Cunoaşterea faptului că atomii care compun viaţa pe pământ - atomii care alcătuiesc corpul uman, pot fi urmăriţi până la cazanele care au


Citate Din Elementele Fundamentale: Viaţa este un tip de energie determinată şi care determină. De la naştere până la moarte există în organismul uman diferite tipuri de energie. Singurul tip de energie căruia organismul nu-i poate rezista este energia Razei Morţii. Această rază posedă un voltaj electric foarte înalt. Organismul uman nu poate rezista acestui voltaj. În acelaşi fel în care un fulger poate să distrugă un copac, raza morţii poate să distrugă inevitabil organismul uman. Raza morţii conectează fenomenul morţii cu cel al naşterii. Raza morţii produce descărcări electrice foarte intime şi produce de asemenea o notă cheie care are puterea precisă de a combina genele în ovulul fecundat. Raza morţii reduce organismul uman la elementele sale fundamentale. -Samael Aun Weor