Citate Dar Cu Sufletul

Citate Dar Cu Sufletul: Şi sufletul ţi-era deschis şi-atât de clarîncât eu niciodatănu am putut să intru.Am căutat cărarea îngustă,trecerea înaltă şi dificilă... Dar spre sufletul tăuduceau drumuri largi.Am pregătit scara -visam ziduri înalteveghindu-ţi sufletul -dar sufletul tăuera fără de pază,de ziduri şi zidiri.Am căutat uşa îngustă şi joasădar sufletul tăude clar ce eranu avea intrare. -Pedro Salinas


Citate Dar Cu Sufletul: Trecutul nu-mi dă pace,Amintirile mă pun ca pe ace,Fizic par indiferent,Dar sufletul e dus la amanet.Prezentul îmi zice că ai murit,Dar amintirea ta încă e vie,Trecutul îmi aminteşte că m-ai iubit,Dar sufletul nu ştie.Umbre din trecut încă se arată,Noaptea, când inima cade îngândurată,Cioburi de amintiri se sparg,Tăindu-mi sufletul adânc,Iubirea îmi curge pe prag,Iar eu adorm plângând. -Miron Iustin


Citate Dar Cu Sufletul: Dumnezeu se relevă El Însuşi sufletului conform esenţei acelui suflet, care este atât fizic cât şi spiritual. Apoi, sufletul devine conştient că îl vede pe Dumnezeu, dar prin El şi nu prin sine sufletul îl iubeşte numai pe El, nu prin sine însuşi, dar în aşa fel încât este El care se iubeşte pe El Însuşi nu sufletul este cel care îl iubeşte pe El, sufletul îl contemplează pe Dumnezeu în fiecare fiinţă, dar graţie unei priviri ce este însăşi privirea divină. -Ibn al-'Arabi


Citate Dar Cu Sufletul: Ea, Legiunea tinde să aprindă credinţi nebănuite, ea tinde să transforme, să revoluţioneze sufletul românesc... Sufletul este punctul cardinal asupra căruia trebue să se lucreze în momentul de faţă. Sufletul individului şi sufletul mulţimii. -Corneliu Zelea Codreanu


Citate Dar Cu Sufletul: Dar pentru ca sufletul să-L găsească pe Dumnezeu, pentru ca el să I se dea, sufletul trebuie să-I pregătească locul. -Meister Eckhart


dar-pentru-ca-sufletul-să-l-găsească-pe-dumnezeu-pentru-ca-el-să-i-se-dea-sufletul-trebuie-să-i-pregătească-locul
Citate Dar Cu Sufletul: O credinţă mică îţi va aduce sufletul în rai, dar o credinţă mare va aduce raiul în sufletul tău. -Dwight Moody


o-credinţă-mică-îţi-va-aduce-sufletul-în-rai-dar-o-credinţă-mare-va-aduce-raiul-în-sufletul-tău
Citate Dar Cu Sufletul: Ca o legătură primejdioasă este hazardul pentru trup şi viciul pentru suflet. De aceea, cel liber cu trupul, dar cu sufletul înlănţuit, este rob, pe când cel cu trupul înlănţuit, dar cu sufletul dezlegat, este un om liber. -Epictet


Citate Dar Cu Sufletul: Oricât am fi de fericiţi, în sufletul nostru nu este poezie mereu! Dar, în poezie, întotdeauna, este sufletul nostru, întreg! Chiar şi atunci când plânge! -Iulia Mirancea


oricât-am-fi-de-fericiţi-în-sufletul-nostru-nu-este-poezie-mereu-dar-în-poezie-întotdeauna-este-sufletul-nostru-întreg-chiar-şi-atunci-când
Citate Dar Cu Sufletul: Trecătorule,Dragostea înseamnă să-ţi regăseşti sufletulÎn sufletul celui iubit.Când cel iubit se retrage din sufletul tăuAtunci tocmai ţi-ai pierdut sufletul,Căci stă scris::


Citate Dar Cu Sufletul: Nu spune


Citate Dar Cu Sufletul: Sufletul meu e greu ca şi crengile cireşului tău; o iarnă întreagă acoperit de ninsori, singur ca ciorile negre şi corbii şi mai negrii. Dar sufletul meu, o iarnă întreagă a fost alb, şi în el te aşteaptă cireşele, primăvara cireşelor mele. -Ionel Teodoreanu


Citate Dar Cu Sufletul: Numai pe mine ai să mă iubeşti. Şi n-ai să ştii niciodată pe cine iubeşti. Asta-ţi va fi pedeapsa. Îţi voi fura sufletul, lăsând celorlaţi numai umbra sufletului tău. Dar chiar sufletul tău e o umbră şi luându-ţi-o, nici eu nu mai am nimic. -Ionel Teodoreanu


Citate Dar Cu Sufletul: Sufletul tău ştie geografia destinului tău. Doar sufletul tău are harta viitorului tău. Prin urmare, poţi avea încredere în această parte indirect a ta. Dacă o faci, te va duce unde ai nevoie să mergi, dar mai important, te va învăţa îmbunătăţirea ritmului în călătoria ta. -John O'Donohue


Citate Dar Cu Sufletul: Iubirea e asemenea mării. Uneori e liniştită, alteori e furtunoasă. Corabia ce se află în larg e sufletul omului care este purtat de valurile iubirii. Iar cu cât corabia este mai în larg cu atât sufletul este mai impregnant de sentimentul suprem şi mai dornic să-i cunoască tainele. Dar cârmuitorul? Cine este? Este raţiunea care oricât s-ar lupta cu valurile, sfârşeşte prin a se lăsa prinsă în mrejele iubirii. Dar ce s-ar face o corabie fără apă? Dar un suflet fără iubire? -Ana Truta


Citate Dar Cu Sufletul: Şi sufletul omului, întocmai ca pâraiele şi plantele, avea nevoie de un soi de ploaie: speranţă, credinţă, raţiune de a fi. Când acestea lipsesc, sufletul moare, deşi sufletul continuă să trăiască. Oamenii ar putea spune atunci:


Citate Dar Cu Sufletul: Răul învăluie pe jivatman (sufletul individual) ca şi cum ar fi murdar de argilă. Dacă această argilă a tendinţelor rele poate fi spălată de lacrimile iubirii (bhakti), imediat magnetul (sufletul universal) va atrage la el fierul (sufletul individual). -Sri Ramakrishna


Citate Dar Cu Sufletul: Şi simţeam sufletul tău curat şi tristCum simţi luna care pluteşte tăcutăDupă perdelele trase.Şi simţeam sufletul tău sărman şi sfios,Ca un cerşetor, cu mâna-ntinsă-n faţa porţii,Neîndrăznind să bată şi să intre,Şi simţeam sufletul tău plăpând şi umilCa o lacrimă ce nu cutează a trece pragul pleoapelor,Şi simţeam sufletul tău strâns şi umezit de durereCa o batistă în mâna în care picură lacrimi,Iar astăzi, când sufletul meu vrea să se piardă în noapte,Doar amintirea ta îl ţineCu nevăzute degete de fantasmă. -Tristan Tzara


Citate Dar Cu Sufletul: Trupul piere, sufletul este nemuritor. El nu poate fi ucis prin uciderea trupului. Unde e trupul meu? Sălaşul tinereţii mele? În trupul acesta bătrân şi decrepit, părul meu e cărunt, faţa îmi e brăzdată de riduri, dar sufletul îmi e la fel, neatins de vreme. -Maitreyi Devi