Citate Cunoaşte Triumful Unei

Citate Cunoaşte Triumful Unei: Cine nu cunoaşte slăbiciunile unei prietenii, nu-i cunoaşte nici puterea. -Joseph Joubert


cine-nu-cunoaşte-slăbiciunile-unei-prietenii-nu-i-cunoaşte-nici-puterea
Citate Cunoaşte Triumful Unei: Cunoaşte-ţi inamicul şi cunoaşte-te pe tine însuţi; dintr-o sută de bătălii, nu te vei expune nici unei primejdii. -Sun Tzu


cunoaşte-ţi-inamicul-şi-cunoaşte-te-pe-tine-însuţi-dintr-o-sută-de-bătălii-nu-te-vei-expune-nici-unei-primejdii
Citate Cunoaşte Triumful Unei: În dorinţa unei femei este Creaţia însăşi. A o cunoaşte înseamnă a cunoaşte chipul, coapsa şi pieptul Domnului. -Douglas Carlton Abrams


În-dorinţa-unei-femei-este-creaţia-însăşi-a-o-cunoaşte-înseamnă-a-cunoaşte-chipul-coapsa-şi-pieptul-domnului
Citate Cunoaşte Triumful Unei: Oricare moment mare şi înălţător din istoria lumii este triumful unei forme de entuziasm. -Ralph Waldo Emerson


oricare-moment-mare-şi-înălţător-din-istoria-lumii-este-triumful-unei-forme-de-entuziasm
Citate Cunoaşte Triumful Unei: Triumful şi înfrângerea nu se află în zarva unei străzi aglomerate, nici în strigătele şi aplauzele mulţimii, ci în noi înşine. -Henry Wadsworth Longfellow


triumful-şi-înfrângerea-nu-se-află-în-zarva-unei-străzi-aglomerate-nici-în-strigătele-şi-aplauzele-mulţimii-în-noi-înşine
Citate Cunoaşte Triumful Unei: Femeile reprezintă triumful materiei asupra spiritului, aşa cum bărbaţii reprezintă triumful minţii asupra moralei. -Oscar Wilde


femeile-reprezintă-triumful-materiei-asupra-spiritului-aşa-cum-bărbaţii-reprezintă-triumful-minţii-asupra-moralei
Citate Cunoaşte Triumful Unei: Omul este singura dintre fiinţele create căreia i s-a dat puterea de a simţi, de a cunoaşte, de a cunoaşte că el cunoaşte, şi de a cugeta că el cunoaşte. -Pierre Flourens


omul-este-singura-dintre-fiinţele-create-căreia-i-s-a-dat-puterea-de-a-simţi-de-a-cunoaşte-de-a-cunoaşte-că-el-cunoaşte-şi-de-a-cugeta-că-el
Citate Cunoaşte Triumful Unei: Fundamentul real al unei religii nu este credinţa, ci experienţa intuitivă. Intuiţia este aptitudinea sufletului de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Pentru a cunoaşte obiectul religiei, trebuie, în primul rând să-L cunoşti pe Dumnezeu. -Paramahansa Yogananda


Citate Cunoaşte Triumful Unei: Sexul, durerea, dragostea sunt experienţe limită ale omului. Şi numai cine cunoaşte frontierele acelea cunoaşte viaţa; restul e doar trecere a timpului, repetare a unei sarcini monotone, îmbătrânire şi moarte fără a fi ştiut cu adevărat ce se întâmplă aici. -Paulo Coelho


Citate Cunoaşte Triumful Unei: Cine nu cunoaşte creştinismul nu cunoaşte nici o religie, iar cine cunoaşte creştinismul împreună cu întreaga sa istorie, le cunoaşte pe toate. -Adolf Harnack


cine-nu-cunoaşte-creştinismul-nu-cunoaşte-nici-o-religie-iar-cine-cunoaşte-creştinismul-împreună-cu-întreaga-istorie-cunoaşte-pe-toate
Citate Cunoaşte Triumful Unei: Nu este criticul cel care contează, ori cel care arată cum s-a împiedicat omul puternic, ori cum ar putea cel care face lucruri să fie mai eficient. Meritul este al celui care este în arenă; al celui care are faţa murdară de praf, sudoare şi sânge; al celui care se străduieşte neobosit; al celui care greşeşte şi ratează în mod repetat; care este entuziasmul, dăruirea pentru o cauză nobilă; al celui care, în cel mai bun caz, cunoaşte triumful unei mari realizări, iar în cel mai rău caz, dacă nu reuşeşte, va şti că a îndrăznit; locul lui nu este împreună cu acele suflete slabe care nu cunosc nici victoria şi nici înfrângerea. -Theodore Roosevelt


Citate Cunoaşte Triumful Unei: A te cunoaşte, nu înseamnă a-ţi cunoaşte caracterul cu calităţile şi defectele sale sau a cunoaşte limitele condiţiei umane. Dacă nu ar fi decât aceasta, chiar şi copiii ar fi capabili de a se cunoaşte. În


Citate Cunoaşte Triumful Unei: Cel mai potrivit sistem social-politic este liberalismul. Pentru că asigură elita conducătoare, triumful personalităţii, triumful elitei conducătoare, nu-i aşa, şi nu deranjează cu nimic mersul dogmatic al lumii creştine. În climatul creat de liberali se poate respira spiritual şi se poate progresa material, valorile mişcându-se nederanjate de nimeni. Democraţia înseamnă mai puţin decât liberalismul, care are într-un anume fel şi un aspect aristocratic. -Petre Ţuţea


Citate Cunoaşte Triumful Unei: Durerea este calea unei virtuţi pe care natura n-o cunoaşte. -E. Boureanu


durerea-este-calea-unei-virtuţi-pe-care-natura-n-o-cunoaşte
Citate Cunoaşte Triumful Unei: Măreţia unei civilizaţii nu poate cu siguranţă depinde de votul elementelor inferioare, care nu sunt reprezentative ca număr. Ba mai mult, voturile mulţimilor sunt adesea periculoase. Ele ne-au adus deja mai multe invazii şi odată cu triumful socialismului, fanteziile suveranităţii poporului ne va costa negreşit încă şi mai scump. -Gustave Le Bon


Citate Cunoaşte Triumful Unei: Mă cuprindea o nesfârşită tristeţe văzând că nici femeia asta, pe care o credeam aproape sulfet din sufletul meu, nu înţelegea că poţi să lupţi cu îndârjire şi fără cruţare pentru triumful unei idei, dar în acelaşi timp să-ţi fie silă să te frămânţi pentru o sumă, fie ea oricât de mare, să loveşti aprig cu coatele. -Camil Petrescu


Citate Cunoaşte Triumful Unei: Nu poate guverna cu folos decât cel ce cunoaşte scăderile unei naţiuni şi caută să i le îndrepte. -Victor Eftimiu


nu-poate-guverna-cu-folos-decât-cel-cunoaşte-scăderile-unei-naţiuni-şi-caută-să-i-îndrepte
Citate Cunoaşte Triumful Unei: Orice femeie cunoaşte singură adevărul în privinţa superiorităţii sau inferiorităţii unei rivale. -Balzac


orice-femeie-cunoaşte-singură-adevărul-în-privinţa-superiorităţii-sau-inferiorităţii-unei-rivale