Citate Cu Păcatul

Citate Cu Păcatul: Adevărul îşi are originea în naştere, realul în moarte. Lumea adevărului este lumea naşterii continue, lumea realului - a morţii repetate. Vina aparţine realului şi este accidentală, întâmplătoare, păcatul aparţine adevărului şi el există ca necesitate. În lumea adevărului sălaşluieşte păcatul. Păcatul poate fi iertat doar de Dumnezeu, pentru că păcatul este cerul. Iar Dumnezeu este Ultimul Observator şi întruchiparea Adevărului Absolut. Dumnezeu este Adevăr, iar nu Realitate. -Corneliu Sofronie


Citate Cu Păcatul: Suntem în stare să repetăm păcatul primordial, păcatul cunoaşterii, pentru că, necunoscându-ne, nu putem ajunge la momentul fecundităţii, la momentul perpetuării speciei. -George Ţărnea


suntem-în-stare-să-repetăm-păcatul-primordial-păcatul-cunoaşterii-pentru-că-necunoscându-ne-nu-putem-ajunge-momentul-fecundităţii-momentul
Citate Cu Păcatul: Sunt prea rezonabilă ca să mai cred că fericirea nu e de găsit decât la hotarul ei cu păcatul. Dacă nu ai bucuria în tine însuţi nu ţi-o pot da nici curăţenia nici păcatul. -Marguerite Yourcenar


sunt-prea-rezonabilă-ca-să-mai-cred-că-fericirea-nu-e-de-găsit-decât-hotarul-ei-cu-păcatul-dacă-nu-ai-bucuria-în-tine-însuţi-nu-ţi-o-pot
Citate Cu Păcatul: Ea a fost dragostea limpede a vieţii mele, ca apa de izvor. Tu ai fost patima, păcatul meu. Păcatul faţă de ea şi faţă de tine. -Ileana Vulpescu


ea-a-fost-dragostea-limpede-a-vieţii-mele-ca-apa-de-izvor-tu-ai-fost-patima-păcatul-meu-păcatul-faţă-de-ea-şi-faţă-de-tine
Citate Cu Păcatul: Căci înainte de lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege. -Sfântul Pavel


că-înainte-de-lege-păcatul-era-în-lume-dar-păcatul-nu-este-ţinut-în-seamă-câtă-vreme-nu-este-o-lege
Citate Cu Păcatul: Se poate spune că păcatul nerecunoştinţei este mai grav decât păcatul răzbunării. Prin răzbunare răspunzi la rău cu rău, dar cu nerecunoştinţa răspunzi la bine cu rău. -Eugene W. Hansen


se-poate-spune-că-păcatul-nerecunoştinţei-este-mai-grav-decât-păcatul-răzbunării-prin-răzbunare-răspunzi-rău-cu-rău-dar-cu
Citate Cu Păcatul: Păcatul cu cugetul este reaua întrebuinţare a gândurilor; iar păcatul cu fapta este reaua întrebuinţare a lucrurilor. -Talasie Libianul


păcatul-cu-cugetul-este-reaua-întrebuinţare-a-gândurilor-iar-păcatul-cu-fapta-este-reaua-întrebuinţare-a-lucrurilor
Citate Cu Păcatul: Creştinismul afirmă că toate păcatele se iartă, afară de unul singur: păcatul împotriva Spiritului. În ziua de astăzi, păcatul împotriva Spiritului are mai multe nume: imobilism, minciună consolidată, genocid cultural. În expresia genocid cultural, efectul ucigător al păcatului este imediat vizibil. -Ioan Petru Culianu


Citate Cu Păcatul: M-am întrebat de multe ori dacă la mine e într-adevăr puternic sentimentul păcatului, al păcatului personal, al păcatului naturii umane în genere. Este o problemă complicată. Cred că simt cu mai multă forţă răul decât păcatul. Profunda nefericire a omului mă impresionează mai mult decât păcatul său. -Nikolai Berdiaev


Citate Cu Păcatul: Întunericul ascuns în lumină Echivalează cu fericirea nefericirii, Cu păcatul iertării şi cu păcatul iubirii... Clădită de zeul neant, Mă ascund în vreascuri ce ard Tăcut, ca un gând... Trupul - pământul flămând, De zboruri şi vis, De stele cuprins,Înlănţuit de tăceri foşnitoare, În lacrimi de mare... Ce suntem noi?! O uşă dintre două goluri, Dintre naştere şi tăcere... În bine sau în rău întrupaţi, Alergăm spre niciunde, Iluzii şi speranţe plăpânde... -Rodica Nicoleta Ion


Citate Cu Păcatul: Dacă păcatul ar exista, el ar fi acesta: să îţi dai voie să devii ceea ce eşti, datorită experienţei altora. Acesta este


Citate Cu Păcatul: Când se termină păcatul, începe rugăciunea, iar când se termină rugăciunea, începe păcatul. -Sfântul Augustin


când-se-termină-păcatul-începe-rugăciunea-iar-când-se-termină-rugăciunea-începe-păcatul
Citate Cu Păcatul: Nu suferinţa e răul, ci păcatul. -Sfântul Ioan Gură de Aur


Citate Cu Păcatul: Păcatul în om se îngraşă precum porcul. -Nicoleta Moldoveanu


Citate Cu Păcatul: Poveştile ochilor şi păcatul lor! -Hortensia Papadat-Bengescu


Citate Cu Păcatul: Dumnezeu iartă păcatul lăcomiei. -proverbe catalane


Citate Cu Păcatul: Pocăinţa înseamnă a urî păcatul. -Sfântul Grigorie Palama


Citate Cu Păcatul: Păcatul angelic este căderea. -Andrei Pleşu