Citate Criticul Cel

Citate Criticul Cel: Criticul, văzând o blondă,Ce părea, într-adevăr,Ca o nordică Giocondă,Îi ceru un fir de păr.


Citate Criticul Cel: Dragostea este criticul cel mai rece. -George William Curtis


Citate Criticul Cel: Nu este criticul cel care contează, ori cel care arată cum s-a împiedicat omul puternic, ori cum ar putea cel care face lucruri să fie mai eficient. Meritul este al celui care este în arenă; al celui care are faţa murdară de praf, sudoare şi sânge; al celui care se străduieşte neobosit; al celui care greşeşte şi ratează în mod repetat; care este entuziasmul, dăruirea pentru o cauză nobilă; al celui care, în cel mai bun caz, cunoaşte triumful unei mari realizări, iar în cel mai rău caz, dacă nu reuşeşte, va şti că a îndrăznit; locul lui nu este împreună cu acele suflete slabe care nu cunosc nici victoria şi nici înfrângerea. -Theodore Roosevelt


Citate Criticul Cel: Nu criticul contează, nu cel care îţi arată cum poate să se împiedice un bărbat puternic, sau care sunt locurile unde făptuitorul ar fi putut să lucreze mai bine. Meritul aparţine omului care coboară în arenă, a cărui faţă este plină de praf, de transpiraţie şi sânge, care se luptă cu curaj... care cunoaşte marile entuziasme, marile dăruiri, cel care se consumă pe sine pentru o cauză demnă, care cunoaşte cel mai bine biruinţa finală şi care, în cazul cel mai rău, dacă nu reuşeşte, cel puţin eşuează pentru că şi-a asumat riscuri mari. Astfel încât locul lui nu va fi niciodată alături de suflete reci şi sperioase care n-au cunoscut vreodată victoria sau înfrângerea. -Theodore Roosevelt


Citate Criticul Cel: Criticul ar trebui să descrie, nu să prescrie. -Eugene Ionesco


criticul-ar-trebui-să-descrie-nu-să-prescrie
Citate Criticul Cel: Scandalagiul cronic, chiar şi criticul cel mai violent, se vor înmuia în mod frecvent şi vor deveni supuşi în prezenţa unui ascultator liniştit şi plin de simpatie – un ascultător care va fi tăcut în timp ce căutătorul de vină iritat se va dilata ca o cobră regală şi va împroşca otrava din sistemul său. -Dale Carnegie


Citate Criticul Cel: Criticul literar - un lunetist pe timp de pace. -Alex Dospian


criticul-literar-un-lunetist-pe-timp-de-pace
Citate Criticul Cel: Criticul literar pe spinarea scriitorului trăieşte. -Mihai Cucereavii


criticul-literar-pe-spinarea-scriitorului-trăieşte
Citate Criticul Cel: Criticul literar încondeiază


criticul-literar-încondeiază-aripi-şi-înaripează-condeie
Citate Criticul Cel: Criticul zăvorât în bibliotecă e ca flămândul pironit la masă. -George Geafir


criticul-zăvorât-în-bibliotecă-e-ca-flămândul-pironit-masă
Citate Criticul Cel: Criticul literar: Avansaţi, vă rog! Dumneavoastră? Coborâţi la următoarea? -Cornel Stelian Popa


criticul-literar-avansaţi-vă-rog-dumneavoastră-coborâţi-următoarea
Citate Criticul Cel: În articol el aclamă,În P. S., el tot destramă.Adevărul absolut?Criticul nu s-a născut... ! -Valeriu Bucuroiu


În-articol-el-aclamăÎn-p-s-el-tot-destramăadevărul-absolutcriticul-nu-s-a-născut
Citate Criticul Cel: Criticul literar: - Hai, tată, să-ţi arăt pe unde m-a făcut mama! -Tudor Muşatescu


criticul-literar-hai-tată-să-ţi-arăt-pe-unde-m-a-făcut-mama
Citate Criticul Cel: Criticul de artă porneşte întotdeauna de la prezumţia că artistul a dorit să picteze altceva. -Robert Brault


criticul-de-artă-porneşte-întotdeauna-de-prezumţia-că-artistul-a-dorit-să-picteze-altceva
Citate Criticul Cel: Criticul conştiincios se critică mai întâi pe el însuşi; ceea ce nu înţelege, nu are dreptul să judece. -Henri-Frederic Amiel


criticul-conştiincios-se-critică-mai-întâi-pe-el-însuşi-ceea-nu-înţelege-nu-are-dreptul-să-judece
Citate Criticul Cel: Criticul care se respectă nu trebuie să citească atent opera căreia îi neagă valoarea. -George Geafir


criticul-care-se-respectă-nu-trebuie-să-citească-atent-opera-căreia-îi-neagă-valoarea
Citate Criticul Cel: Poetul se trudeşte-ntrunaS-atingă soarele şi luna,Dar criticul, cu un cuvânt,Îl readuce pe pământ. -Viorica Georgia Cristodulo-Verbovschi


poetul-se-trudeşte-ntrunas-atingă-soarele-şi-lunadar-criticul-cu-un-cuvântÎl-readuce-pe-pământ
Citate Criticul Cel: Poetul se trudeşte-ntrunaS-atingă soarele şi luna,Dar criticul, cu un cuvântÎl readuce pe pământ! -Viorica Georgia Cristodulo-Verbovschi


poetul-se-trudeşte-ntrunas-atingă-soarele-şi-lunadar-criticul-cu-un-cuvântÎl-readuce-pe-pământ