Citate Corpurilor Cereşti în

Citate Corpurilor Cereşti în: Pot să calculez mişcarea corpurilor cereşti, dar nu şi nebunia oamenilor. -Isaac Newton


pot-să-calculez-mişcarea-corpurilor-cereşti-dar-nu-şi-nebunia-oamenilor
Citate Corpurilor Cereşti în: M-am lovit de mai puţine greutăţi la descoperirea mişcării corpurilor cereşti, cu toată depărtarea lor uimitoare, decât la cercetările asupra mişcării apei curgătoare care se produce sub ochii noştri. -Charles Jaeger


Citate Corpurilor Cereşti în: Cel mai important fapt pentru astronomia contemporană este acela că pentru studiul corpurilor cereşti, astronomia poate folosi un bogat material experimental şi teoretic, acumulat de fizica modernă şi în special realizările fizicii atomice şi nucleare. -S.A. Kaplan


Citate Corpurilor Cereşti în: În prezent putem înţelege şi cerceta fapte care timp de secole păreau enigme de nerezolvat; de exemplu, cunoaşterea temperaturii în interiorul şi la suprafaţa stelelor, determinarea compoziţiei chimice a corpurilor cereşti, găsirea izvorului de energie stelară, studiul căii de evoluţie a stelelor etc. Cheia rezolvării tuturor acestor probleme este fizica. -S.A. Kaplan


Citate Corpurilor Cereşti în: Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine. -Leonardo da Vinci


Citate Corpurilor Cereşti în: Când astronomul amator are o noţiune mai precisă despre gradele cereşti, poate vorbi despre măsurătorile cereşti, fără de care amatorul nu ar putea înţelege mare lucru, fără care nu ar putea, în primul rând, să întrebuinţeze un atlas ceresc. -Victor Anestin


Citate Corpurilor Cereşti în: Modelul lui Ptolemeu dădea un sistem destul de precis pentru precizarea poziţiilor corpurilor cereşti pe cer. Dar, pentru a prezice correct aceste poziţii, Ptolemeu a trebuit să facă ipoteza că luna urma o traiectorie care o aducea în unele cazuri la o distanţă de două ori mai aproape de pământ decât în altele. Şi aceasta însemna că luna trebuia să fie în unele cazuri de două ori mai mare decât în altele. Ptolemeu a recunoscut acest punct slab, dar, cu toate acestea, modelul lui era acceptat în general, deşi nu universal. -Stephen Hawking


Citate Corpurilor Cereşti în: Miscarea corpurilor ceresti este o miscare indusa. -Corneliu Calciu


miscarea-corpurilor-ceresti-este-o-miscare-indusa
Citate Corpurilor Cereşti în: Lege la femei, de bazăŞi-adecvată scopurilor,Că-i ştiut, ea guverneazăŞi căderea corpurilor. -Constantin Iuraşcu-Tataia


lege-femei-de-bazăŞi-adecvată-scopurilorcă-i-ştiut-ea-guverneazăŞi-căderea-corpurilor
Citate Corpurilor Cereşti în: Prezenţa corpurilor în spaţiu-timp dă naştere unei relaţii de dublă dependenţă. -Simon Singh


prezenţa-corpurilor-în-spaţiu-timp-dă-naştere-unei-relaţii-de-dublă-dependenţă
Citate Corpurilor Cereşti în: Singura diferenţă dintre noi şi un copac se referă la conţinutul informaţional al corpurilor noastre. -Deepak Chopra


singura-diferenţă-dintre-noi-şi-un-copac-se-referă-conţinutul-informaţional-al-corpurilor-noastre
Citate Corpurilor Cereşti în: Numai slăbiciunea corpurilor noastre şi a legăturii cu noi înşine ne împiedică să ne vedem într-o lume de basm. -Novalis


numai-slăbiciunea-corpurilor-noastre-şi-a-legăturii-cu-noi-înşine-ne-împiedică-să-ne-vedem-într-o-lume-de-basm
Citate Corpurilor Cereşti în: Un glob ceresc ar ajuta mai bine la înţelegerea ascensiunilor şi declinaţiunilor. Dar e bine şi dacă aveţi la îndemână numai un glob pământesc. Închipuiţi-vă că pe acea sferă nu există continentele şi mările, ci aveţi în faţă globul ceresc. În acest caz, poziţiunea Pământului ar fi drept în mijlocul sferei, deci, în mijlocul sferei cereşti se află o altă sferă, Pământul, cu longitudinile lui; polii Pământului vor coincide cu polii cereşti şi prin urmare ecuatorul pământesc cu ecuatorul ceresc, deci şi cercurile de longitudine vor corespunde şi ele cu alte cercuri. Pe ecuatorul ceresc vom avea tot avea o împărţire de 360 de grade, deci şi 24 de ore. Atât numai că pentru sfera cerească avem ascensiunea dreaptă. O distanţă de 15 grade cereşti e egală cu 1 h, în ascensiune dreaptă. -Victor Anestin


Citate Corpurilor Cereşti în: Schimbarea corpurilor în lumină, şi a luminii în corpuri, este în conformitate cu evoluţia Naturii, care pare încântată de aceste transformări. -Isaac Newton


schimbarea-corpurilor-în-lumină-şi-a-luminii-în-corpuri-este-în-conformitate-cu-evoluţia-naturii-care-pare-încântată-de-aceste-transformări
Citate Corpurilor Cereşti în: Cel mai vechi înţelept chinez cunoscut este Lao Tse, întemeietorul Taoismului.


Citate Corpurilor Cereşti în: Cugetă în ce stare a corpului şi a sufletului te va prinde moartea, precum şi la scurtimea vieţii, la infinitul de timp dinapoia şi dinaintea ta, la fragilitatea tuturor corpurilor. -Marc Aureliu


cugetă-în-stare-a-corpului-şi-a-sufletului-te-va-prinde-moartea-precum-şi-scurtimea-vieţii-infinitul-de-timp-dinapoia-şi-dinaintea
Citate Corpurilor Cereşti în: Mickey (privind oamenii făcând jogging în Central Park): Uită-te la ăştia cum încearcă să amâne inevitabila descompunere a corpurilor lor. -Woody Allen


mickey-privind-oamenii-făcând-jogging-în-central-park-uită-te-ăştia-cum-încearcă-să-amâne-inevitabila-descompunere-a-corpurilor-lor
Citate Corpurilor Cereşti în: Femeia este raza luminii cereşti. -Rumi


femeia-este-raza-luminii-cereşti