Citate Contemplarea Lucrurilor Divine

Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Putem considera bătrâneţea ca fiind momentul în care contemplarea Adevărurilor Divine se realizează dintr-un punct de vedere şi o perspectivă superioară. De aceea, satisfacţiile vârstei a treia sunt mai complete decât cele ale tinereţii. Deşi corpul fizic devine mai lent, aveţi acum posibilitatea să meditaţi mult mai profund asupra lucrurilor spirituale. -Joseph Murphy


Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine. -Leonardo da Vinci


Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Jurisprudenţa este cunoaşterea lucrurilor divine şi umane, ştiinţa a ceea ce este drept şi nedrept. -Domitus Ulpian


jurisprudenţa-este-cunoaşterea-lucrurilor-divine-şi-umane-ştiinţa-a-ceea-este-drept-şi-nedrept
Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Nu lumea, Pământul, condiţiile geologice, nici chiar influenţele planetere, nu-l conduc pe Om. Mai degrabă Omul poate, prin supunerea sa faţă de legile divine, să facă ordine în haos, sau dacă nu ţine cont de legile divine, poate crea haosul. -Edgar Cayce


Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Credinţa este contemplarea unui lucru tainic. -Teodoret


credinţa-este-contemplarea-unui-lucru-tainic
Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Marile bucurii vin din contemplarea operelor frumoase. -Democrit


marile-bucurii-vin-din-contemplarea-operelor-frumoase
Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Contemplarea a doi îndrăgostiţi este un spectacol rezervat zeilor. -Goethe


contemplarea-a-doi-îndrăgostiţi-este-un-spectacol-rezervat-zeilor
Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Contemplarea pare a fi cam singurul lux care nu costă nimic. -Dodie Smith


contemplarea-pare-a-fi-cam-singurul-lux-care-nu-costă-nimic
Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Confort. Stare de spirit dată de contemplarea dificultăţilor unui vecin. -Ambrose Bierce


confort-stare-de-spirit-dată-de-contemplarea-dificultăţilor-unui-vecin
Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Complexitatea lucrurilor, lucrurile din interiorul lucrurilor, pare fără de sfârşit. Nimic nu este uşor, nimic nu e simplu. -Alice Munro


complexitatea-lucrurilor-lucrurile-din-interiorul-lucrurilor-pare-fără-de-sfârşit-nimic-nu-este-uşor-nimic-nu-e-simplu
Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Contemplarea este singurul mod de a privi, care îţi permite să înţelegi cu adevărat. -Marin Preda


contemplarea-este-singurul-mod-de-a-privi-care-îţi-permite-să-înţelegi-cu-adevărat
Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Naşterea tuturor lucrurilor, evoluţia tuturor fiinţelor schimbătoare, tot ceea ce se mişcă într-un mod oarecare îşi are sortite cauze, rânduire, forme din stabilitatea inteligenţei divine. Aceasta şezând în cetatea uniformităţii sale asigură în desfăsurarea realităţii o ordine multiformă. Prin urmare deşi vezi că se întâmplă aici ceva pe alături de speranţele tale, există totuşi o ordine în lucruri, iar confuzia care răstoarnă valorile este o aparenţă subiectivă a minţii tale. -Boethius


Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Dragostea nu constă în ţintuirea privirii unuia asupra celuilalt, ci în contemplarea împreună a aceleiaşi direcţii. -Antoine de Saint-Exupery


dragostea-nu-constă-în-ţintuirea-privirii-unuia-asupra-celuilalt-în-contemplarea-împreună-a-aceleiaşi-direcţii
Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Rugăciunea este contemplarea faptelor vieţii din cel mai înalt punct de vedere. -Ralph Waldo Emerson


rugăciunea-este-contemplarea-faptelor-vieţii-din-cel-mai-înalt-punct-de-vedere
Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Contemplarea naşterii şi morţii fiinţelor umane este ca şi cum ai privi mişcările unui dans. -Buddha


contemplarea-naşterii-şi-morţii-fiinţelor-umane-este-ca-şi-cum-ai-privi-mişcările-unui
Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Mintea izbăvită de patimi se află în acestea: în gânduri simple, în contemplarea făpturilor şi în lumina veşnică. -Talasie Libianul


mintea-izbăvită-de-patimi-se-află-în-acestea-în-gânduri-simple-în-contemplarea-făpturilor-şi-în-lumina-veşnică
Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Natura rea este un fals, falsitatea primară şi absolută;în schimb existenţa naturii divine este adevărata existenţă, astfel încât falsitatea este opusul adevărului şi non-existenţa naturii rele este opusul esenţei naturii divine. -Plotin


Citate Contemplarea Lucrurilor Divine: Este mai de dorit minimul de cunoaştere a lucrurilor foarte importante decât cunoaşterea socotită foarte sigură a lucrurilor foarte mărunte. -Sfântul Toma de Aquino


este-mai-de-dorit-minimul-de-cunoaştere-a-lucrurilor-foarte-importante-decât-cunoaşterea-socotită-foarte-sigură-a-lucrurilor-foarte-mărunte