Citate Coboarafiinca Nu

Citate Coboarafiinca Nu: Bucuria ma patrundeCa acest nivel,in tara,Astazi nu mai coboaraFiinca nu mai are unde. -Corneliu Calciu


bucuria-patrundeca-acest-nivelin-taraastazi-nu-mai-coboarafiinca-nu-mai-are-unde