Citate Cereşti în Mod

Citate Cereşti în Mod: Când astronomul amator are o noţiune mai precisă despre gradele cereşti, poate vorbi despre măsurătorile cereşti, fără de care amatorul nu ar putea înţelege mare lucru, fără care nu ar putea, în primul rând, să întrebuinţeze un atlas ceresc. -Victor Anestin


Citate Cereşti în Mod: Printre cele mai interesante obiecte cereşti ce pot fi observate, cu ochii liberi sau cu ajutorul unui binoclu, sunt şi stelele variabile. Multe dintre stele îşi schimbă strălucirea la anumite perioade, sau variază în mod cu totul neregulat, când sporindu-şi strălucirea, când micşorând-o. -Victor Anestin


Citate Cereşti în Mod: Un glob ceresc ar ajuta mai bine la înţelegerea ascensiunilor şi declinaţiunilor. Dar e bine şi dacă aveţi la îndemână numai un glob pământesc. Închipuiţi-vă că pe acea sferă nu există continentele şi mările, ci aveţi în faţă globul ceresc. În acest caz, poziţiunea Pământului ar fi drept în mijlocul sferei, deci, în mijlocul sferei cereşti se află o altă sferă, Pământul, cu longitudinile lui; polii Pământului vor coincide cu polii cereşti şi prin urmare ecuatorul pământesc cu ecuatorul ceresc, deci şi cercurile de longitudine vor corespunde şi ele cu alte cercuri. Pe ecuatorul ceresc vom avea tot avea o împărţire de 360 de grade, deci şi 24 de ore. Atât numai că pentru sfera cerească avem ascensiunea dreaptă. O distanţă de 15 grade cereşti e egală cu 1 h, în ascensiune dreaptă. -Victor Anestin


Citate Cereşti în Mod: În fiecare an,Mângâierile cereşti,Fac cicatrici! -Constantin Păun


În-fiecare-anmângâierile-cereştifac-cicatrici
Citate Cereşti în Mod: Femeia este raza luminii cereşti. -Rumi


femeia-este-raza-luminii-cereşti
Citate Cereşti în Mod: Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine. -Leonardo da Vinci


Citate Cereşti în Mod: Pojar aprins de forţele cereşti,Alimentat cu patimi omeneşti. -Ana Marinoiu


pojar-aprins-de-forţele-cereştialimentat-cu-patimi-omeneşti
Citate Cereşti în Mod: Pot să calculez mişcarea corpurilor cereşti, dar nu şi nebunia oamenilor. -Isaac Newton


pot-să-calculez-mişcarea-corpurilor-cereşti-dar-nu-şi-nebunia-oamenilor
Citate Cereşti în Mod: Corpurile cereşti sunt cauza a tot ce se întâmplă în lumea sublunară. -Sfântul Toma de Aquino


corpurile-cereşti-sunt-cauza-a-tot-se-întâmplă-în-lumea-sublunară
Citate Cereşti în Mod: O, dacă ne-ar fi dat tuturor să ancorăm cu bine la ţărmul patriei cereşti! -Sfântul Ioan de Kronstadt


o-dacă-ne-ar-fi-dat-tuturor-să-ancorăm-cu-bine-ţărmul-patriei-cereşti
Citate Cereşti în Mod: Preoţia se săvârşeşte aici, pe pământ, dar ea are rang între dregătoriile cereşti. -Sfântul Ioan Gură de Aur


preoţia-se-săvârşeşte-aici-pe-pământ-dar-ea-are-rang-între-dregătoriile-cereşti
Citate Cereşti în Mod: Nimic nu este mai bun ca pacea, în care încetează orice război al celor cereşti şi pământeşti. -Sfântul Ignatie Teoforul


nimic-nu-este-mai-bun-ca-pacea-în-care-încetează-orice-război-al-celor-cereşti-şi-pământeşti
Citate Cereşti în Mod: Nici bunătăţile pământeşti nu se obţin fără osteneli. De ce renunţăm atunci la cele cereşti din cauza ostenelilor? -Sfântul Nil Sinaitul


nici-bunătăţile-pământeşti-nu-se-obţin-fără-osteneli-de-renunţăm-atunci-cele-cereşti-din-cauza-ostenelilor
Citate Cereşti în Mod: Cercul este simbolul Soarelui, de facto imaginea divinităţii. Sfera reprezintă perfecţiunea – sferele cereşti cu muzica lor. -Constantin Răduţ Argetoaia


cercul-este-simbolul-soarelui-de-facto-imaginea-divinităţii-sfera-reprezintă-perfecţiunea-sferele-cereşti-cu-muzica-lor
Citate Cereşti în Mod: Din vin sadea să-i fie valul,De-ar fi aşa minuni cereşti,S-ar termina, precis, canalulDin Dunăre spre Bucureşti. -Vasile Larco


din-vin-sadea-să-i-fie-valulde-ar-fi-aşa-minuni-cereştis-ar-termina-precis-canaluldin-dunăre-spre-bucureşti
Citate Cereşti în Mod: Te-am criticat că nu stai drept... Pornit spre sferele cereşti,Cum pari a fi un ins deştept,Păcat! Puteai să mai trăieşti. -Alexandru Clenciu


te-am-criticat-că-nu-stai-drept-pornit-spre-sferele-cereşticum-pari-a-fi-un-ins-deşteptpăcat-puteai-să-mai-trăieşti
Citate Cereşti în Mod: Disciplinează-te să vorbeşti numai în mod pozitiv, niciodată în mod negativ. -Colin Turner


disciplinează-te-să-vorbeşti-numai-în-mod-pozitiv-niciodată-în-mod-negativ
Citate Cereşti în Mod: Pe pâraiele dorului curg în torente vii fiorii amintirilor, dar răbdarea neclintită a timpului îi aşează treptat în liniştea păcii cereşti. -Valeria Mahok


pe-pâraiele-dorului-curg-în-torente-vii-fiorii-amintirilor-dar-răbdarea-neclintită-a-timpului-îi-aşează-treptat-în-liniştea-păcii-cereşti