Citate Ceea Ce Este

Citate Ceea Ce Este: Nu ceea ce mâncăm, ci ceea ce digerăm ne face puternici; nu ceea ce câştigăm, ci ceea ce economisim ne face bogaţi; nu ceea ce citim, ci ceea ce ne amintim ne face înţelepţi; nu ceea ce profesăm, ci ceea ce practicăm ne face integri. -Francis Bacon


Citate Ceea Ce Este: Divinitatea este activă în domeniul viului şi nu în cel al morţii; ea se găseşte în ceea ce devine şi este în schimbare, iar nu în ceea ce este devenit şi încremenit. De aceea raţiunea, în aspiraţia ei către divin, nu trebuie să aibă de-a face decât cu ceea ce devine, cu viul, în timp ce intelectul se va ocupa de ceea ce este devenit, de cele pietrificate, cu scopul de a profita de pe urma lor. -Goethe


Citate Ceea Ce Este: Tot ceea ce vezi este Dumnezeu. Tot ceea ce auzi este Dumnezeu. Tot ceea ce savurezi este Dumnezeu. Tot ceea ce miroşi şi tot ceea ce atingi este Dumnezeu. Acesta este aspectul Lui manifestat. -Swami Shivananda


Citate Ceea Ce Este: Atunci când vă aflaţi în inima conflictului şi confuziei voastre, treceţi dincolo de limitele gândirii lineare. Vedeţi că realitatea este circulară, că ceea ce este înăuntru şi ceea ce este afară se află într-un dialog constant şi că tot ceea ce se întâmplă este o oglindă. -Paul Ferrini


Citate Ceea Ce Este: Naşterea este suferinţă, decăderea este suferinţă, boala este suferinţă, moartea este suferinţă, a fi unit cu ceea ce nu este plăcut este suferinţă, a fi separat de ceea ce este plăcut este suferinţă, a nu obţine ceea ce doreşti este suferinţă. Pe scurt, toate laturile experienţei făcute în cuget si în trup, cărora agăţarea le este inerentă, sunt suferinţă. -Buddha


Citate Ceea Ce Este: Lumea şi tot ceea ce se află într-însa sunt mişcate de un impuls exterior, iar ceea ce mişcă este mai puternic decât ceea ce este mişcat. -Aristides


lumea-şi-tot-ceea-se-află-într-însa-sunt-mişcate-de-un-impuls-exterior-iar-ceea-mişcă-este-mai-puternic-decât-ceea-este-mişcat
Citate Ceea Ce Este: Simţul tactil e specializat în ceea ce este solid, nu atingem nici ceea ce este gazos, nici ceea ce este eteric, un pic lichidele, dar mai ales solidele. -Omraam Mikhael Aivanhov


simţul-tactil-e-specializat-în-ceea-este-solid-nu-atingem-nici-ceea-este-gazos-nici-ceea-este-eteric-un-pic-lichidele-dar-mai-ales-solidele
Citate Ceea Ce Este: Tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este valoros, tot ceea ce este semnificativ vine din inimă. Inima este chiar centrul tău. -Osho


tot-ceea-este-frumos-tot-ceea-este-valoros-tot-ceea-este-semnificativ-vine-din-inimă-inima-este-chiar-centrul-tău
Citate Ceea Ce Este: Ceea ce este în urma noastră şi ceea ce este înaintea noastră sunt lucruri insignifiante în comparaţie cu ceea ce este în noi. -Ralph Waldo Emerson


ceea-este-în-urma-noastră-şi-ceea-este-înaintea-noastră-sunt-lucruri-insignifiante-în-comparaţie-cu-ceea-este-în-noi
Citate Ceea Ce Este: Pedagogia se ocupă cu ceea ce este (realul), de ceea ce trebuie să fie (idealul), de ceea ce se face (realizarea). Este o ştiinţă teoretică şi descriptivă, ştiinţă normativă şi tehnică de acţiune. -Emile Planchard


Citate Ceea Ce Este: Femeia este iubită aşa cum e iubită muzica, cum e iubit luxul. Este spirituală şi este dorită. Dar ceea ce ea crede, ceea ce simte, ceea ce poartă în gând, nu interesează pe nimeni. -Antoine de Saint-Exupery


Citate Ceea Ce Este: Ceea ce contează nu este ceea ce vei face, ci ceea ce faci chiar acum. -Napoleon Hill


Citate Ceea Ce Este: Fericirea este armonia dintre ceea ce gândeşti, ceea ce spui şi ceea ce faci. -Mahatma Gandhi


fericirea-este-armonia-dintre-ceea-gândeşti-ceea-spui-şi-ceea-faci
Citate Ceea Ce Este: Singurul mod de a-ţi păstra sănătatea este să mănânci ceea ce nu vrei, să bei ceea ce nu-ţi place şi să faci ceea ce n-ai face. -Mark Twain


singurul-mod-de-a-ţi-păstra-sănătatea-este-să-mănânci-ceea-nu-vrei-să-bei-ceea-nu-ţi-place-şi-să-faci-ceea-n-ai-face
Citate Ceea Ce Este: Dacă te concentrezi pe ceea ce va fi, uiţi de ceea ce este, iar dacă uiţi de ceea ce este, nu poţi construi conştient ceea ce va fi. -Cătălin Manea


dacă-te-concentrezi-pe-ceea-va-fi-uiţi-de-ceea-este-iar-dacă-uiţi-de-ceea-este-nu-poţi-construi-conştient-ceea-va-fi
Citate Ceea Ce Este: Ceea ce facem cu ceea ce putem face este ceea ce ne defineşte. -Marius Torok


ceea-facem-cu-ceea-putem-face-este-ceea-ne-defineşte
Citate Ceea Ce Este: Ceea ce contează nu este ceea ce se spune, ci ceea ce nu trebuie spus. -Albert Camus


ceea-contează-nu-este-ceea-se-spune-ceea-nu-trebuie-spus
Citate Ceea Ce Este: Pentru cel care gândeşte pozitiv, Legea Universală a Dăruirii lucrează imediat, în favoarea lui. Ceea ce cauţi te caută la rândul său. Ceea ce ceri se grăbeşte să vină la tine. Uşa la care baţi ţi se deschide întotdeauna. Pe scurt,