Citate Ceea Ce Ai

Citate Ceea Ce Ai: Nu ceea ce mâncăm, ci ceea ce digerăm ne face puternici; nu ceea ce câştigăm, ci ceea ce economisim ne face bogaţi; nu ceea ce citim, ci ceea ce ne amintim ne face înţelepţi; nu ceea ce profesăm, ci ceea ce practicăm ne face integri. -Francis Bacon


Citate Ceea Ce Ai: Menirea cărţii e multiplă; obiectul lecturii, de o diversitate imensă. Citind, căutăm, deopotrivă şi adevărul şi frumosul şi binele şi utilul – şi ceea ce ne instruieşte şi ceea ce ne uimeşte şi ceea ce ne încântă şi ceea ce ne mângâie şi ceea ce ne distrează şi ceea ce ne face să plângem sau să visăm sau să sperăm sau să uităm. După temperamentul fiecăruia, după împrejurări, după cazuri. -Eugen Herovanu


Citate Ceea Ce Ai: Legea responsabilităţii. Suntem pe deplin responsabili de ceea ce suntem, ceea ce avem, ceea ce devenim şi tot ceea ce reuşim. -Peter Arnold


legea-responsabilităţii-suntem-pe-deplin-responsabili-de-ceea-suntem-ceea-avem-ceea-devenim-şi-tot-ceea-reuşim
Citate Ceea Ce Ai: Să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce înregistrează simţurile mele, ceea ce gândesc eu... Asta-i singura realitate pe care o pot povesti... Dar aceasta-i realitatea consţiintei mele, conţinutul meu psihologic. -Camil Petrescu


Citate Ceea Ce Ai: Ceea ce transmiteam auditoriului meu era mai mult ceea ce simţeam decât ceea ce spuneam. -Colin Turner


ceea-transmiteam-auditoriului-meu-era-mai-mult-ceea-simţeam-decât-ceea-spuneam
Citate Ceea Ce Ai: Ţine minte, fericirea nu depinde de ceea ce eşti sau de ceea ce deţii, ci doar de ceea ce gândeşti. -Dale Carnegie


Ţine-minte-fericirea-nu-depinde-de-ceea-eşti-sau-de-ceea-deţii-doar-de-ceea-gândeşti
Citate Ceea Ce Ai: Ceea ce contează nu este ceea ce vei face, ci ceea ce faci chiar acum. -Napoleon Hill


Citate Ceea Ce Ai: O, ceea ce poţi afla, ceea ce pot inventa, ceea ce se poate şti!... Nimic. -Hortensia Papadat-Bengescu


Citate Ceea Ce Ai: Fericirea este armonia dintre ceea ce gândeşti, ceea ce spui şi ceea ce faci. -Mahatma Gandhi


fericirea-este-armonia-dintre-ceea-gândeşti-ceea-spui-şi-ceea-faci
Citate Ceea Ce Ai: Nu strica ceea ce ai tânjind după ceea ce nu ai; aminteşte-ţi că ceea ce ai nu a fost altădată decât printre lucrurile la care sperai. -Epicur


nu-strica-ceea-ai-tânjind-după-ceea-nu-ai-aminteşte-ţi-că-ceea-ai-nu-a-fost-altădată-decât-printre-lucrurile-care-sperai
Citate Ceea Ce Ai: Singurul mod de a-ţi păstra sănătatea este să mănânci ceea ce nu vrei, să bei ceea ce nu-ţi place şi să faci ceea ce n-ai face. -Mark Twain


singurul-mod-de-a-ţi-păstra-sănătatea-este-să-mănânci-ceea-nu-vrei-să-bei-ceea-nu-ţi-place-şi-să-faci-ceea-n-ai-face
Citate Ceea Ce Ai: Bunătatea înfrumuseţează viaţa, împăcând toate neînţelegerile; ea limpezeşte ceea ce e încurcat, uşurează ceea ce e greu, înveseleşte ceea ce e trist. -Lev Tolstoi


bunătatea-înfrumuseţează-viaţa-împăcând-toate-neînţelegerile-ea-limpezeşte-ceea-e-încurcat-uşurează-ceea-e-greu-înveseleşte-ceea-e
Citate Ceea Ce Ai: Pentru cel care gândeşte pozitiv, Legea Universală a Dăruirii lucrează imediat, în favoarea lui. Ceea ce cauţi te caută la rândul său. Ceea ce ceri se grăbeşte să vină la tine. Uşa la care baţi ţi se deschide întotdeauna. Pe scurt,


Citate Ceea Ce Ai: Ceea ce nu vedem ne vede. Ceea ce nu simţim ne simte. Ceea ce nu ne lipseşte ne aparţine. -Octavian Paler


ceea-nu-vedem-ne-vede-ceea-nu-simţim-ne-simte-ceea-nu-ne-lipseşte-ne-aparţine
Citate Ceea Ce Ai: Trăieşti ceea ce provoci. Primeşti ceea ce oferi. Atragi ceea ce emani. -Cătălin Manea


trăieşti-ceea-provoci-primeşti-ceea-oferi-atragi-ceea-emani
Citate Ceea Ce Ai: Omul să caute să dobândească cea ce nu are, să păstreze cu grijă ceea ce are, să sporească ceea ce păstrează şi să dăruiască ceea ce a sporit celor care merită. -Manu


omul-să-caute-să-dobândească-cea-nu-are-să-păstreze-cu-grijă-ceea-are-să-sporească-ceea-păstrează-şi-să-dăruiască-ceea-a-sporit
Citate Ceea Ce Ai: Tinereţea s-a sfârşit în momentul în care ceea ce gândesc se imprimă în ceea ce fac, în timp ce ceea ce fac se încrustează în ceea ce gândesc. -Paul Valery


tinereţea-s-a-sfârşit-în-momentul-în-care-ceea-gândesc-se-imprimă-în-ceea-fac-în-timp-ceea-fac-se-încrustează-în-ceea-gândesc
Citate Ceea Ce Ai: Ceea ce contează nu este ceea ce se spune, ci ceea ce nu trebuie spus. -Albert Camus


ceea-contează-nu-este-ceea-se-spune-ceea-nu-trebuie-spus