Citate Ceea Ce Află

Citate Ceea Ce Află: Ceea ce se află în urma noastră şi ceea ce se află înaintea noastră contează prea puţin în comparaţie cu ceea ce se află în noi. -Ralph Waldo Emerson


ceea-se-află-în-urma-noastră-şi-ceea-se-află-înaintea-noastră-contează-prea-puţin-în-comparaţie-cu-ceea-se-află-în-noi
Citate Ceea Ce Află: Orice se află în mine e mai puternic decât ceea ce se află în afara mea şi vrea să mă învingă. -Caroline Myss


orice-se-află-în-e-mai-puternic-decât-ceea-se-află-în-afara-mea-şi-vrea-să-mă-învingă
Citate Ceea Ce Află: Ceea ce se află în trecut şi ceea ce se va găsi în viitor nu sunt decât nişte aspecte mărunte, comparativ cu ceea ce trăieşte în noi înşine, în momentul actual. -Oliver Holmes


ceea-se-află-în-trecut-şi-ceea-se-va-gă-în-viitor-nu-sunt-decât-şte-aspecte-mărunte-comparativ-cu-ceea-trăieşte-în-noi-înşine-în
Citate Ceea Ce Află: Lumea şi tot ceea ce se află într-însa sunt mişcate de un impuls exterior, iar ceea ce mişcă este mai puternic decât ceea ce este mişcat. -Aristides


lumea-şi-tot-ceea-se-află-într-însa-sunt-mişcate-de-un-impuls-exterior-iar-ceea-mişcă-este-mai-puternic-decât-ceea-este-mişcat
Citate Ceea Ce Află: Cel dintâi lucru pe care îl ştiu femeile e că sunt frumoase. Ceea ce învaţă întâi: că sunt tari. Ceea ce află întâi: că sunt slabe. Ceea ce uită întâi: vârsta. Ceea ce-şi amintesc iar: că au uitat aceasta. -Artur Schnabel


Citate Ceea Ce Află: Tot ceea ce pot face scriitorii este să încerce să spună ceea ce se află ascuns în inimile lor. -Lloyd Alexander


tot-ceea-pot-face-scriitorii-este-să-încerce-să-spună-ceea-se-află-ascuns-în-inimile-lor
Citate Ceea Ce Află: Atunci când vă aflaţi în inima conflictului şi confuziei voastre, treceţi dincolo de limitele gândirii lineare. Vedeţi că realitatea este circulară, că ceea ce este înăuntru şi ceea ce este afară se află într-un dialog constant şi că tot ceea ce se întâmplă este o oglindă. -Paul Ferrini


Citate Ceea Ce Află: Cât de nesăbuit este omul care, dispreţuind ceea ce se află lângă el, va căuta ceea ce este departe de el! -Hesiod


cât-de-nesăbuit-este-omul-care-dispreţuind-ceea-se-află-lângă-el-va-căuta-ceea-este-departe-de-el
Citate Ceea Ce Află: Ceea ce este în faţa şi în spatele nostru are mai puţină importanţă, comparativ cu ceea ce se află înlăuntrul nostru. -Oliver Wendell Holmes


ceea-este-în-faţa-şi-în-spatele-nostru-are-mai-puţină-importanţă-comparativ-cu-ceea-se-află-înlăuntrul-nostru
Citate Ceea Ce Află: Tot ce se află în afară de noi se află în stare elementară, ba chiar şi tot ce e în noi; dar în adâncul nostru există acea forţă creatoare care tinde să plăsmuiască ceea ce e necesar să fie şi care nu ne dă linişte şi pace până ce, într-un fel sau altul, n-am ajuns să-l înfăptuim. -Goethe


Citate Ceea Ce Află: Când crezi, devii mai intens conştient de ceea ce cauţi şi, ca urmare, atragi acele lucruri care se află în armonie cu ceea ce crezi şi pe care, până atunci, le scăpai din vedere. -Colin Turner


când-crezi-devii-mai-intens-conştient-de-ceea-cauţi-şi-ca-urmare-atragi-acele-lucruri-care-se-află-în-armonie-cu-ceea-crezi-şi-pe-care-până
Citate Ceea Ce Află: Înţelegea oare, în vreme ce minutele interminabile se scurgeau ticăind, că a fi singur nu e totuna cu a fi însingurat? Că a fi singur este o stare neutră; e asemeni unui peşte orb pe fundul oceanului: fără ochi, şi prin urmare fără judecată. E posibil? Ceea ce se află în jurul meu nu-mi afectează starea de spirit; starea mea de spirit afectează ceea ce se află în jurul meu. E adevărat? E posibil ca Denny să fi apreciat natura subiectivă a singurătăţii, care e ceva ce există numai în minte, nu în lume, şi, ca un virus, nu poate supravieţui în absenţa unei gazde binevoitoare? -Garth Stein


Citate Ceea Ce Află: Să trăim astăzi plenar şi profund în momentul prezent fără a pierde totodată din vedere că acolo se află prezent în simultaneitate atât tot ceea ce a fost ieri, cât şi tot ceea ce va fi mâine. -Gregorian Bivolaru


Citate Ceea Ce Află: Ceea ce inima află astăzi, mintea va înţelege mâine. -Seneca


ceea-inima-află-astăzi-mintea-va-înţelege-mâine
Citate Ceea Ce Află: Viaţa nu se află sub nicio obligaţie de a ne da ceea ce aşteptăm noi de la ea. -Margaret Mitchell


viaţa-nu-se-află-sub-nicio-obligaţie-de-a-ne-da-ceea-aşteptăm-noi-de-ea
Citate Ceea Ce Află: Libertatea ţine în primul rând de ceea ce se află în interiorul tău. -Marius Simion


libertatea-ţine-în-primul-rând-de-ceea-se-află-în-interiorul-tău
Citate Ceea Ce Află: Tot ceea ce trebuie ştiut despre mine se află în muzică. -Maria Callas


tot-ceea-trebuie-ştiut-despre-se-află-în-muzică
Citate Ceea Ce Află: Ceea ce nu se află în stradă este fals, mijlocit, altfel spus, literatură. -Henry Miller


ceea-nu-se-află-în-stradă-este-fals-mijlocit-altfel-spus-literatură