Citate Ceşi

Citate Ceşi: Sufletulmi s-a transformatîncetul cu încetulîntr-o cetate cenuşiede piatrăpe-ale cărei crenelurihiene imaginaresfâşie leşurileiluziilor moarteîn luptacu ipocriziaşi n-am vrutsă fie aşadar s-a întâmplatnu ştiu cumnu ştiu de ceşi-acum nu mai găsescieşireadin propria-mi cetatespre calea -Ioan Gelu Crişan