Citate Care Nu

Citate Care Nu: Aştept să nu fiu bolnav şi, sănătos fiind, să-mi pot onora obligaţiile pe care le am sau care mi le impun. Şi să am bucuriile pe care existenţa poate să le ofere unui om care munceşte şi căruia îi place viaţa. -Ion Caramitru


Citate Care Nu: A fi un om de afaceri înseamnă a fi un om care munceşte, probabil, dublu decât cei pe care îi coordonează, pentru că altfel nu poate să se menţină... un om care cheltuieşte o energie colosală şi care nu are multe momente de linişte în viaţă. -Dinu Patriciu


Citate Care Nu: Frunzele care cad, stropii de ploaie care ne mângâie chipul, vântul care răvăşeşte totul, zăpada care stă să vină ne imploră să fim buni, amintindu-ne de clipele vieţii efemere. -Elena Stan


frunzele-care-cad-stropii-de-ploaie-care-ne-mângâie-chipul-vântul-care-răvăşeşte-totul-zăpada-care-stă-să-vină-ne-imploră-să-fim-buni
Citate Care Nu: Poetul care nu renunţă definitiv la poezia pe care a scris-o, nu este cu adevărat înţelept. Nu face decât să-şi care sicriul de cuvinte în spate, de teamă să nu fie îngropat într-un loc pe care nu-l cunoaşte. -Ionuţ Caragea


Citate Care Nu: Doamne, eu ştiu că orice aspiraţie e frumoasă. Aspiraţia libertăţii şi cea a disciplinei. Aceea a pâinii pentru copii şi cea a sacrificiului pâinii. Cea a ştiinţei care cercetează şi cea a respectului care acceptă şi creează. Cea a ierarhiilor care divinizează şi cea a împărţelii care distribuie. Cea a timpului care permite meditaţia şi cea a muncii care umple timpul. Cea a dragostei prin spirit, care pedepseşte carnea şi înalţă omul şi cea a milei care tămăduieşte carnea. Cea a viitorului de clădit şi cea a trecutului de salvat. -Antoine de Saint-Exupery


Citate Care Nu: Acolo unde o femeie frumoasă şi bine făcută care aşteaptă privind în drum, - care-i prostul care intră într-o astfel de închisoare fără lanţuri, care poartă numai numele de casă? -Somadeva


acolo-unde-o-femeie-frumoasă-şi-bine-făcută-care-aşteaptă-privind-în-drum-care-i-prostul-care-intră-într-o-astfel-de-închisoare-fără
Citate Care Nu: Iubirea castă şi mare, sfânta duioşie care contopeşte două vieţi într-una singură, care leagă strâns două suflete, iubirea, acest cânt pe care Dumnezeu l-a dăruit pământului, această mană care cade odată cu roua din cer, iubirea care ştie să înfrumuseţeze însăşi urâţenia, iubirea care dă frumuseţii o aureolă divină... -Paul Feval


Citate Care Nu: Eu nu sunt nimic din trecutul sau din prezentul meu, ci sunt visele în care cred, ambiţiile care mă animă, sunt devenirea care mă aşteaptă şi tot efortul pe care îl depun pentru a îndeplini toate acestea - plus zâmbetul cu care o fac. -Simion Purza


Citate Care Nu: Am ales tacereaSi daca ti-or fi vorbit... Nimic din toate ce ti-au spus despre mineaerul pe care ti-l respiram... ploaia-ti care-mi scalda ochii... dogoarea-ti care-mi usca buzele... aroma-ti care-mi picura-n palme... nebunia-ti in care m-afundasem spre inec... n-ar fi putut fi mai sterpedecat bietele mele cuvinteaninate-ntr-o noapte de iarna... -Daniela Dina


Citate Care Nu: Dumnezeu care este veşnic complet, care direcţionează stelele, care este maestrul destinelor, care ridică omul la smerenia Lui însuşi, care vorbeşte despre cosmos fiecărui suflet uman, este manifestarea cea mai strălucitoare a scopului către perfecţiune până în prezent. -Alfred Adler


Citate Care Nu: Nervul care nu se odihneşte, ochiul care nu tremură, gândul care nu rătăceşte niciodată, scopul care nu şovăie niciodată - aceştia sunt stăpânii victoriei. -Edmund Burke


nervul-care-nu-se-odihneşte-ochiul-care-nu-tremură-gândul-care-nu-rătăşte-niciodată-scopul-care-nu-şovăie-niciodată-aceştia-sunt
Citate Care Nu: Nu mai există suferinţă pentru acela care a terminat călătoria şi care a abandonat tristeţea, care s-a eliberat pe sine însuşi pe toate nivelurile şi care şi-a aruncat toate lanţurile. -Buddha


nu-mai-există-suferinţă-pentru-acela-care-a-terminat-călătoria-şi-care-a-abandonat-tristeţea-care-s-a-eliberat-pe-sine-însuşi-pe-toate
Citate Care Nu: Eşti tot ceea ce eşti şi vrei să fii, eşti toţi oamenii care te-au ajutat şi care nu, eşti toţi cei pe care i-ai întâlnit şi îi vei întâlni, eşti profesorul care te-a picat şi profesoara care ţi-a dat curaj. -Hector Malot


Citate Care Nu: Respectul se află în fiecare lucru pe care îl facem. Este în modul în care ne adresăm unei persoane, în felul în care o privim, în cuvintele pe care le folosim când îi vorbim, în gesturi, în grija pe care o avem faţă de lucruri şi faţă de graniţa dintre sfârşitul libertăţii noastre şi începutul libertăţii celuilalt. -Federica Bosco


Citate Care Nu: Anumiţi autori, printre care mă includ, privilegiază, în poveştile pe care le spun, nu istoria pe care au trăit-o sau o trăiesc (fugind astfel de capcanele confesionalismului literar), ci istoria propriei memorii, cu exactităţile şi scăpările ei, cu minciunile ei care sunt în acelaşi timp adevăruri şi adevărurile ei care nu se pot feri de a fi în acelaşi timp minciuni. Dacă mă gândesc bine, eu sunt numai memoria pe care o am, şi aceasta este singura istorie pe care vreau şi pot s-o povestesc. -Jose Saramago


Citate Care Nu: Cred că singurele cărţi care ne influenţează sunt cele pentru care suntem deja pregătiţi, cărţi care au ajuns puţin mai departe pe cărarea pe care o străbatem noi înşine. -E.M. Forster


cred-că-singurele-cărţi-care-ne-influenţează-sunt-cele-pentru-care-suntem-deja-pregătiţi-cărţi-care-ajuns-puţin-mai-departe-pe-cărarea-pe
Citate Care Nu: Pe cei care nu simt iubirea ca pe un torent, care nu beau zorile ca pe o ceaşcă de ceai, sau care nu-şi fac comoară dintr-un apus, pe cei care nu vor să se trezească, pe aceia lăsaţi-i să doarmă. -Rumi


pe-cei-care-nu-simt-iubirea-ca-pe-un-torent-care-nu-beau-zorile-ca-pe-o-ceaşcă-de-ceai-sau-care-nu-şi-fac-comoară-dintr-un-apus-pe-cei-care-nu-vor
Citate Care Nu: Iubesc în tine omul acela pe care numai eu l-am descoperit, un om care nu-i cel ce aparţine lumii, cel admirat, cunoscut, ci unul doar al meu, care nu se mai poate schimba, care nu poate îmbătrâni, pe care nu pot să nu-l iubesc, fiindcă îl privesc cu nişte ochi ce nu-l văd decât pe el... -Guy de Maupassant