Citate Care Este

Citate Care Este: Există o falsă modestie care este deşertăciune, o falsă glorie care este nesocotinţă, o falsă măreţie care este o micime, o falsă virtute care este făţărnicie, o falsă înţelepciune care este prefăcătorie. -La Bruyere


Citate Care Este: Edith Piaf care cântă: este ploaia care bate, este vântul care suflă, este clarul de lună care îşi aşterne mantia. -Jean Cocteau


edith-piaf-care-cântă-este-ploaia-care-bate-este-vântul-care-suflă-este-clarul-de-lună-care-îşi-aşterne-mantia
Citate Care Este: Dumnezeu care este veşnic complet, care direcţionează stelele, care este maestrul destinelor, care ridică omul la smerenia Lui însuşi, care vorbeşte despre cosmos fiecărui suflet uman, este manifestarea cea mai strălucitoare a scopului către perfecţiune până în prezent. -Alfred Adler


Citate Care Este: Cel care este netulburat de pofte, care nu este absorbit de plăcerile efemere, care a perceput libertatea transcendentă şi necondiţionată (Nirvana): calea lui este dificil de înţeles, precum cea a păsărilor care zboară în văzduh. -Buddha


Citate Care Este: Iubirea este vocea cu care vorbim, ochii cu care vedem, mâna cu care atingem, sufletul cu care simţim, este totul pentru care găsim un motiv de trăit în viaţa asta. -Karina Cirneală


iubirea-este-vocea-cu-care-vorbim-ochii-cu-care-vedem-mâna-cu-care-atingem-sufletul-cu-care-simţim-este-totul-pentru-care-găsim-un-motiv-de-trăit
Citate Care Este: Dumnezeu este un copil care se distrează, care trece de la râs la plâns fără motiv, care reinventează lumea în fiecare zi spre disperarea celor care împart firul în patru, a dogmaticilor şi predicatorilor, care încearcă să-l înveţe pe Dumnezeu care este treaba lui ca şi Creator. -Elie Faure


Citate Care Este: Religiozitatea nu este ceva în care să crezi - este un fapt care trebuie trăit, experimentat; ea nu este o credinţă pe care să o ai în minte, ci o cunoaştere a întregii tale fiinţe. -Osho


religiozitatea-nu-este-ceva-în-care-să-crezi-este-un-fapt-care-trebuie-trăit-experimentat-ea-nu-este-o-credinţă-pe-care-să-o-ai-în-minte-o
Citate Care Este: Ce-ar însemna o viaţă, o căsnicie, fără iubire, credinţă şi speranţă? Nimic. Iubirea poate fi durabilă, chiar veşnică, ea este focul care încălzeşte, dar prietenia este la un moment dat cea mai preţioasă, ea este cimentul care întăreşte zidurile iubirii şi-i asigură soliditatea, iar speranţa este lumina care ne călăuzeşte mersul, este steaua noastră, care străluceşte de când ne naştem şi ne conduce până apune şi ea. -Elena Buznă


Citate Care Este: Orice persoană este în mod natural un focar al iubirii. Începând de la ultimul focar al iubirii - care este Dumnezeu Tatăl - continuând prin iubirea Fiului - care este viţa din care provin şi în care sunt mlădiţele - între toate e unitatea iubirii, care dă vinul bucuriei. -Dumitru Stăniloae


Citate Care Este: Zâmbetul, care este o cochetărie, o bunătate, nu are a face cu râsul, care este o bucurie, şi nici cu rânjetul, care este o batjocură. -Nicolae Iorga


zâmbetul-care-este-o-cochetărie-o-bunătate-nu-are-a-face-cu-râsul-care-este-o-bucurie-şi-nici-cu-rânjetul-care-este-o-batjocură
Citate Care Este: Există trei metode de a dobândi înţelepciunea. Cea dintâi este reflecţia, care este cea mai înaltă. A doua este imitaţia, care este cea mai uşoară. A treia este experienţa, care este cea mai amară. -Confucius


Citate Care Este: Corpul pe care îl ai este personal, dar


Citate Care Este: Cartea este un tovarăş care nu te copleşeşte cu laude, prieten care nu te ademeneşte, partener care nu te plictiseşte... , este prieten care nu vrea să obţină ceva de la tine linguşindu-te, care nu umblă să te viclenească sau să te mintă, vrând să te înşele. -Al-Djahiz


Citate Care Este: Infernul este birocraţia absolută, funcţionarul morţii cu priviri goale care semnează o hârtie prin care mama ta este ucisă aşa cum arunci la gunoi o boarfă inutilă. Nu este locul în care mori de foame, este locul care te face să salivezi de bucurie pentru un cartof sau o coajă de pâine neagră; foamea îţi devorează sufletul, nu trupul. -Eugen Ovidiu Chirovici


Citate Care Este: Dorinţa de bogăţie este pur şi simplu capacitatea de dezvoltare a vieţii, căutându-şi împlinire; orice dorinţă este efortul unei posibilităţi neexprimate de a se produce. Puterea care caută să se manifeste este cea care determină dorinţa. Ceea ce te face pe tine să îţi doreşti mai mulţi bani, este acelaşi lucru care face planta să crească; este Viaţă care îşi caută exprimare deplină. -Wallace D. Wattles


Citate Care Este: Dacă un om se abandonează pe el însuşi, chiar dacă îşi păstrează bogăţia, sau oricare alt bun, este ca şi cum a renunţat la toate lucrurile. Un astfel de om este cel care nu se tulbură de nimic, care nu este legat de nimic, care nu şi-a ataşat binele său suprem de nimic altceva, care este complet cufundat în voinţa divină. El poate totul. -Johhanes Eckhart


Citate Care Este: Este important de reţinut că, în momentul în care subconştientul acceptă o sugestie puternică, începe imediat să o execute, mobilizînd în acest sens toate resursele şi cunoştinţele de care dispune. Aceasta este legea principală care îl defineşte, valabilă oricând, fie că sugestia este pozitivă, fie că este negativă. -Joseph Murphy


Citate Care Este: Ar trebui să avem întotdeauna trei prieteni în viaţă: unul care merge înaintea noastră, pe care îl admirăm şi urmăm; unul care merge alături de noi, care ne este alături fiecare pas al călătoriei; cel de-a treilea este cel care merge în urma noastră şi pe care îl tragem în faţă odată ce drumul este sigur. -Michelle Obama