Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre

Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Arhitectura este arta mamă. Fără o arhitectură a noastră, nu avem sufletul civilizaţiei noastre proprii. -Frank Lloyd Wright


arhitectura-este-arta-mamă-fără-o-arhitectură-a-noastră-nu-avem-sufletul-civilizaţiei-noastre-proprii
Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Atracţia sexuală este cheia civilizaţiei noastre. -Henri Bergson


atracţia-sexuală-este-cheia-civilizaţiei-noastre
Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Suntem norocoşi: Suntem în viaţă; bunăstarea civilizaţiei şi a speciei noastre este în mâinile noastre. Dacă noi nu vorbim în numele Pământului, cine o va face? Dacă noi nu suntem devotaţi supravieţuirii noastre, cine va fi? -Carl Sagan


Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Un indicator tragic al valorilor civilizaţiei noastre: nu există afacere mai bună decât războiul. -Douglas Mattern


un-indicator-tragic-al-valorilor-civilizaţiei-noastre-nu-există-afacere-mai-bună-decât-războiul
Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Ar trebui să nu avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, ci să avem o viaţă atât de curată încât harul Duhului să fi ţinut locul Scripturilor în sufletele noastre; şi după cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală, tot aşa ar fi trebuit ca inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul Sfânt. -Sfântul Ioan Gură de Aur


Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: În mod sigur, avem responsabilitatea să ascultăm în cele din urmă – şi să onorăm – chemările de sirenă ale sufletelor noastre, care au fost amuţite de egourile noastre de-a lungul vieţii? Cum altfel ne-am putea conecta cu esenţa noastră, sursa chemării noastre? -Lance Secretan


Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Atunci când sufletul omenesc şi-a pierdut tăria din cauza trândăviei, a necredinţei şi a viciilor care însoţesc excesul civilizaţiei, el nu poate fi decât înmuiat în sânge. -Joseph de Maistre


atunci-când-sufletul-omenesc-şi-a-pierdut-tăria-din-cauza-trândăviei-a-necredinţei-şi-a-viciilor-care-însoţesc-excesul-civilizaţiei-el-nu
Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Femeile ne iubesc pentru defectele noastre. Dacă avem destule, ele ne vor ierta totul, chiar şi uriaşele noastre intelecte. -Oscar Wilde


femeile-ne-iubesc-pentru-defectele-noastre-dacă-avem-destule-ele-ne-vor-ierta-totul-chiar-şi-uriaşele-noastre-intelecte
Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Dragostea este centrul de vitalitate al unei civilizaţii, inima şi sufletul ei; atunci când relaxarea ia locul dragostei creatoare, prăbuşirea civilizaţiei respective este ca şi sigură. -Părintele Filothei Faros


Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Libertatea şi progresul constituie nu numai ţelul artei, dar şi al întregii vieţi. Dacă noi, cei de azi, nu avem fermitatea strămoşilor noştri, cel puţin rafinamentul civilizaţiei a lărgit limitele în multe privinţe. -Ludwig van Beethoven


Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Tu nu ştii că metoda filosifică ţine de căzăturadin pat a bunicii aglaia? avem mişcare? avem.avem gândire? avem. avem concepte? avem.pe dracu-zise liftierul-prighetorilesunt închise în alt salon. -Aurel Dumitraşcu


Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Nu avem acea osândire de sine care să zdruncine sufletul din temelie şi să-l facă să se smerească şi să plângă. Adică avem un simplu simţământ al păcatelor şi al păcătuirii. Acest simţământ nu este profund şi de aceea nu avem în ochii noştri lacrimile ce izvorăsc din adânc, şi folosul este foarte mic. -Părintele Efrem Athonitul


Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Ştiam şi până la Iisus Hristos că avem o obârşie divină, că suntem nemuritori cu sufletul, că este un singur Dumnezeu, spiritual, nevăzut - ştiau acestea şi dacii lui Zalmoxis, de pe meleagurile noastre - dar cu venirea lui Iisus Hristos, ca Om între oameni, în istorie, se repară structural firea omenească. -Arsenie Boca


Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Jean-Luc Picard: Mă întreb dacă împăratul Honorius, privind cum se revărsau vizigoţii peste cele şapte coline, şi-a dat într-adevăr seama că Imperiul Roman era pe cale de a se prăbuşi. Va fi acesta sfârşitul civilizaţiei noastre? Întoarcem pagina. -Star Trek: Generaţia următoare


Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Miturile vechi, zeii vechi, eroii vechi, nu au murit niciodată. Ei doar dorm în profunzimea minţii noastre, aşteptând să-i chemăm. Noi avem nevoie de ei. Ei reprezintă înţelepciunea speciei noastre. -Stanley Kunitz


Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Pe planul cel mai de sus al dorinţelor noastre se află aceea de a ne dezvolta pe măsura potenţialului şi de a oferi ce avem mai bun în noi, valorificându-ne întreaga gamă de talente şi calităţi pe care avem capacitatea de a le cultiva şi dezvolta. -Colin Turner


Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Biblioteca ne conectează cu înţelegerea şi cunoaşterea extrase dureros din natură, de cele mai strălucite minţi care au fost vreodată, cu cei mai buni profesori, strânse de pe întreaga planetă şi din toată istoria noastră, pentru a ne instrui fără să obosească, şi să ne inspire să ne aducem propria contribuţie la cunoştinţele colective ale speciei umane. Eu cred că, starea de sănătate a civilizaţiei noastre, profunzimea conştientizării privind sprijinul acordat culturii noastre, şi grija noastră pentru viitor, toate acestea pot fi testate prin cât de bine ne suţinem bibliotecile. -Carl Sagan


Citate Avem Sufletul Civilizaţiei Noastre: Sufletul nostru, adevăratul nostru sine, este dimensiunea esenţială, cea mai misterioasă, şi mai magică a fiinţei noastre. De fapt, nu este o realitate separată, aşa cum este considerat în gândirea occidentală, ci forţa coezivă care ne uneşte trupul, inima şi mintea. Nu este o fantomă prinsă cumva în capcana maşinăriei fizice a trupurilor noastre, ci chiar esenţa fiinţei noastre. -Gabrielle Roth