Citate Astfel Cel

Citate Astfel Cel: Cel mai bun guvern este cel care nu guvernează deloc; şi când oamenii vor fi pregătiţi, un astfel de guvern vom avea. -Henry David Thoreau


cel-mai-bun-guvern-este-cel-care-nu-guvernează-deloc-şi-când-oamenii-vor-fi-pregătiţi-un-astfel-de-guvern-vom-avea
Citate Astfel Cel: În unele împrejurări, minciuna este mascată de un adevăr de suprafaţă, punându-ne astfel într-o dilemă etică. Soluţia de a nu cădea în capcană, este de a construi adevărul peste acela de suprafaţă deja existent. Astfel, construcţia minciunii se va prăbuşi peste cel care a creat-o. -Octavian Sărbătoare


Citate Astfel Cel: N-am strop de răbdare cu cel care slăveşte sărăcia drept binecuvântare. Sărăcia e cel mai mare blestem de pe faţa pământului. Cel care propovăduieşte o asemenea doctrină nu e cinstit cu sine însuşi, căci, deşi îi ies pe buze astfel de afirmaţii, dorinţa de lucruri bune în viaţă îi roade constant inima. -John McDonald


Citate Astfel Cel: Nu e fericit cel care nu se socoteşte astfel. -Publilius Syrus


nu-e-fericit-cel-care-nu-se-socoteşte-astfel
Citate Astfel Cel: Sufletele noastre sunt înfometate de înţeles, de semnificaţia care ne îndrumă cum să trăim, astfel încât vieţile noastre să conteze, astfel încât lumea să fie cel puţin un pic diferită prin trecerea noastră prin ea... Ceea ce ne frustrează şi răpeşte bucuria vieţilor noastre este această absenţă a înţelesului... Contează să fim în viaţă? -Harold S. Kushner


Citate Astfel Cel: După exemplul marilor umanişti, ei cred că modul cel mai indicat de a obţine ce vrei de la ceilalţi este să-i faci să gândească astfel încât să descopere prin ei înşişi că lucrul cel mai bun este acela de a face pe plac cuiva. -Robert-Vincent Joule


Citate Astfel Cel: Cel puternic, trebuie să domine şi să nu se amestece cu cel slab, ceea ce ar însemna sacrificiul proprii naturi înzestrate. Numai cel născut slăbănog se poate uita la acest principiu ca fiind crud, şi dacă face asta este pur şi simplu pentru că are un caracter debil şi o minte îngustă; deoarece dacă o astfel de lege nu conduce procesul de evoluţie atunci dezvoltarea unei vieţi organice superioare nu ar fi deloc de conceput. -Adolf Hitler


Citate Astfel Cel: În mod obişnuit logica este împărţită în examinarea de idei, de judecăţi, de argumente, şi metode. Ultimele două sunt în general reduse la judecaţi, de fapt, argumentele sunt reduse la judecaţi apodictice că astfel şi astfel de concluzii rezultă din astfel şi astfel de premise, şi metoda este redusă la judecăţi care prescriu procedura care ar trebui urmată în căutarea adevărului. -Andre-Marie Ampere


Citate Astfel Cel: Sunt seri calme de vară – dulci moi... seri blânde – seri oneste... În astfel de clipe nu poţi simţi pasiuni violente. În astfel de seri îţi revizuieşti conştiinţa şi-ţi ierţi duşmanii... În astfel de seri se pot citi şi cărţile autorilor mediocri... -Octavian Goga


Citate Astfel Cel: Într-o zi vei înţelege că tu eşti autorul şi nu opera, visătorul şi nu visatul, creatorul şi nu creatura... că totul este în slujba ta. Astfel nu vei putea să mai depinzi!... Lumea este astfel deoarece tu eşti astfel şi nu invers. -Stefano d'Anna


Citate Astfel Cel: Tendinţa spre acte reprobabile care poate lua o mare amploare, trebuie frânată, iar o astfel de tendinţă o manifestă cel mai mult omul cuprins de dorinţă şi copilul. Într-adevăr, copii trăiesc sub impulsul dorinţei şi la ei tendinţa spre plăcere este foarte pronunţată, iar dacă nu e strunită, încă de la început, ea poate ajunge foarte departe. Căci tendinţa spre plăcere este insaţiabilă, asaltându-l din toate părţile pe cel fără minte, iar actualizarea dorinţelor nu face decât să intensifice ceea ce este înnăscut. Şi când acestea sunt mari şi intense, ele pot anula chiar şi judecata. Iată de ce dorinţele trebuie să fie moderate şi puţine la număr şi, de asemenea, să nu vină în contradicţie cu raţiunea. Pe cel cu un astfel de caracter îl numim disciplinat şi stăpânit. -Epictet


Citate Astfel Cel: Când la pensie-am ieşit,Împlinindu-mi astfel cheful,Cel de sus m-a şi vestit:- Vezi, de-acuma, Eu ţi-s şeful... -Nicanor Plămădeală


când-pensie-am-ieşitÎmplinindu-mi-astfel-chefulcel-de-sus-m-a-şi-vestit-vezi-de-acuma-eu-ţi-s-şeful
Citate Astfel Cel: Şi ce mândre silicoane,Ies în faţă la


Şi-mândre-silicoaneies-în-faţă-balcoaneastfel-şefului-cel-dreptÎnţeleg-să-i-ţină-piept
Citate Astfel Cel: Cel ce nu poate lupta cu oboseala, epuizarea fizică şi nervoasă ajunge la proporţii covârşitoare şi astfel apare frica. -Eugen Lovinescu


cel-nu-poate-lupta-cu-oboseala-epuizarea-fizică-şi-nervoasă-ajunge-proporţii-covârşitoare-şi-astfel-apare-frica
Citate Astfel Cel: Ahile - Adaugă întotdeauna, când i se rosteşte numele:


ahile-adaugă-întotdeauna-când-i-se-rosteşte-numele-cel-iute-de-picior-şi-astfel-să-se-înţeleagă-că-l-ai-citit-pe-homer
Citate Astfel Cel: Natura umană e incredibil de perversă astfel că omul ajunge să-l dispreţuiască pe cel care-l laudă şi să admire pe oricine nu i se închină. -Tucidide


natura-umană-e-incredibil-de-perversă-astfel-că-omul-ajunge-să-l-dispreţuiască-pe-cel-care-l-laudă-şi-să-admire-pe-oricine-nu-i-se-închină
Citate Astfel Cel: Omul care slujeşte cel mai bine umanitatea este cel care, cu rădăcinile adânc înfipte în glia strămoşească, îşi dezvoltă talentele spirituale şi morale până la cea mai înaltă expresie a lor, astfel încât, crescând dincolo de limitele propriului popor, să poată oferi ceva întregii omeniri. -Gustav Stresemann


Citate Astfel Cel: Fiecare trebuie să se lase fără frică în voia instinctului său de dezvoltare, instinct care domină întreaga natură... Important pentru fiecare om este să cunoască în mod cât mai independent şi mai direct realitatea, şi nu s-o perceapă cu ajutorul altora. O astfel de legătură vie cu viaţa constituie premisa necesară pentru a ajunge la bucuria sănătoasă a cunoştinţei fiecărui eveniment, de la cel mai neînsemnat până la cel mai de seamă, ba chiar şi până la cel mai dureros. -Henrik Pontoppidan