Citate Astfel Cel Care

Citate Astfel Cel Care: N-am strop de răbdare cu cel care slăveşte sărăcia drept binecuvântare. Sărăcia e cel mai mare blestem de pe faţa pământului. Cel care propovăduieşte o asemenea doctrină nu e cinstit cu sine însuşi, căci, deşi îi ies pe buze astfel de afirmaţii, dorinţa de lucruri bune în viaţă îi roade constant inima. -John McDonald


Citate Astfel Cel Care: Cel mai bun guvern este cel care nu guvernează deloc; şi când oamenii vor fi pregătiţi, un astfel de guvern vom avea. -Henry David Thoreau


cel-mai-bun-guvern-este-cel-care-nu-guvernează-deloc-şi-când-oamenii-vor-fi-pregătiţi-un-astfel-de-guvern-vom-avea
Citate Astfel Cel Care: Nu criticul contează, nu cel care îţi arată cum poate să se împiedice un bărbat puternic, sau care sunt locurile unde făptuitorul ar fi putut să lucreze mai bine. Meritul aparţine omului care coboară în arenă, a cărui faţă este plină de praf, de transpiraţie şi sânge, care se luptă cu curaj... care cunoaşte marile entuziasme, marile dăruiri, cel care se consumă pe sine pentru o cauză demnă, care cunoaşte cel mai bine biruinţa finală şi care, în cazul cel mai rău, dacă nu reuşeşte, cel puţin eşuează pentru că şi-a asumat riscuri mari. Astfel încât locul lui nu va fi niciodată alături de suflete reci şi sperioase care n-au cunoscut vreodată victoria sau înfrângerea. -Theodore Roosevelt


Citate Astfel Cel Care: Nu e fericit cel care nu se socoteşte astfel. -Publilius Syrus


nu-e-fericit-cel-care-nu-se-socoteşte-astfel
Citate Astfel Cel Care: În unele împrejurări, minciuna este mascată de un adevăr de suprafaţă, punându-ne astfel într-o dilemă etică. Soluţia de a nu cădea în capcană, este de a construi adevărul peste acela de suprafaţă deja existent. Astfel, construcţia minciunii se va prăbuşi peste cel care a creat-o. -Octavian Sărbătoare


Citate Astfel Cel Care: În mod obişnuit logica este împărţită în examinarea de idei, de judecăţi, de argumente, şi metode. Ultimele două sunt în general reduse la judecaţi, de fapt, argumentele sunt reduse la judecaţi apodictice că astfel şi astfel de concluzii rezultă din astfel şi astfel de premise, şi metoda este redusă la judecăţi care prescriu procedura care ar trebui urmată în căutarea adevărului. -Andre-Marie Ampere


Citate Astfel Cel Care: Omul care slujeşte cel mai bine umanitatea este cel care, cu rădăcinile adânc înfipte în glia strămoşească, îşi dezvoltă talentele spirituale şi morale până la cea mai înaltă expresie a lor, astfel încât, crescând dincolo de limitele propriului popor, să poată oferi ceva întregii omeniri. -Gustav Stresemann


Citate Astfel Cel Care: Sufletele noastre sunt înfometate de înţeles, de semnificaţia care ne îndrumă cum să trăim, astfel încât vieţile noastre să conteze, astfel încât lumea să fie cel puţin un pic diferită prin trecerea noastră prin ea... Ceea ce ne frustrează şi răpeşte bucuria vieţilor noastre este această absenţă a înţelesului... Contează să fim în viaţă? -Harold S. Kushner


Citate Astfel Cel Care: Cei a căror prietenie se întemeiază pe virtute sunt animaţi de zelul de a-şi face reciproc binele (acest lucru fiind propriu virtuţii şi prieteniei); or, o astfel de emulaţie nu poate da naştere nici la reproşuri, nici la certuri, căci nimeni nu se poate supăra pe cel care-l iubeşte şi-i face binele, ci, dacă are delicateţe sufletească, se revanşează făcând la rândul său binele;iar cel care-l depăşeşte pe celălalt prin binele care i-l face, obţinând astfel ceea ce îşi dorea, nu ar putea aduce reproşuri prietenului său, pentru că fiecare dintre ei aspiră spre bine. Nici în prieteniile întemeiate pe plăcere asemenea incidente nu au loc dacă se bucură să-şi petreacă timpul împreună;şi ar părea de-a dreptul ridicol cel ce i-ar reproşa prietenului că nu-i face plăcere prezenţa lui, din moment ce nimic nu-l obligă să-şi petreacă timpul împreună cu el. -Aristotel


Citate Astfel Cel Care: Natura umană e incredibil de perversă astfel că omul ajunge să-l dispreţuiască pe cel care-l laudă şi să admire pe oricine nu i se închină. -Tucidide


natura-umană-e-incredibil-de-perversă-astfel-că-omul-ajunge-să-l-dispreţuiască-pe-cel-care-l-laudă-şi-să-admire-pe-oricine-nu-i-se-închină
Citate Astfel Cel Care: Uitarea este ceva care necesită timp, dar iertarea este un act de voinţă şi numai cel care a suferit are dreptul de a lua o astfel de decizie. -Simon Wiesenthal


uitarea-este-ceva-care-necesită-timp-dar-iertarea-este-un-act-de-voinţă-şi-numai-cel-care-a-suferit-are-dreptul-de-a-lua-o-astfel-de-decizie
Citate Astfel Cel Care: Cel mai periculos om, pentru orice guvern, este cel care poate gândi pentru sine, fără să ţină cont de superstiţii şi tabu-uri. Aproape invariabil ajunge la concluzia că guvernul sub care trăieşte este nesincer, nebun şi intolerabil, şi astfel, dacă este romantic, încearcă să-l schimbe. Şi dacă nu este romantic el însuşi, este capabil de a răspândi nemulţumirea printre cei care sunt. -H.L. Mencken


Citate Astfel Cel Care: Tu eşti cel care a cerut să fie lăsat aici, pe acest pământ, astfel încât să poţi face ceva remarcabil, ceva care contează pentru tine, pe care nu ai fi putut să-l faci nicăieri altundeva şi nici altcândva. -Richard Bach


Citate Astfel Cel Care: Nu există niciun bărbat care să îşi dorească să se căsătorească. Dar sunt unele femei pe care numai astfel le pot obţine, astfel fac acest sacrificiu de bună voie. -Meg Cabot


nu-există-niciun-bărbat-care-să-îşi-dorească-să-se-căsătorească-dar-sunt-unele-femei-pe-care-numai-astfel-pot-obţine-astfel-fac-acest
Citate Astfel Cel Care: Mi-au dăltuit în piatra funerară cuvintele:


Citate Astfel Cel Care: O, mare Stalin. O, lider al popoarelor, Tu, cel care ai readus omul la viaţă, Tu, cel care faci să rodească pământul, Tu, cel care repui în drepturi prin secole, Tu, cel care faci să înflorească primavara, Tu, cel care faci să vibreze corzile muzicale... Tu, splendoare a primăverii mele! O, tu, Soare reflectat de milioane de inimi! -A.O. Avdienko


Citate Astfel Cel Care: Piedestalul construit din scândurile putrede ale umorului grosier şi bătăii de joc se surpă sub cel care se aşază pe un astfel de soclu. -Elena Stan


piedestalul-construit-din-scândurile-putrede-ale-umorului-grosier-şi-bătăii-de-joc-se-surpă-sub-cel-care-se-aşază-pe-un-astfel-de-soclu
Citate Astfel Cel Care: Patru feluri de prieteni sunt în realitate duşmani: cel ce profită de prietenul său, cel care nu-l ajută decât cu vorba, cel care-l linguşeşte, cel care-l ruinează. -Digha-Nikaya


patru-feluri-de-prieteni-sunt-în-realitate-şmani-cel-profită-de-prietenul-său-cel-care-nu-l-ajută-decât-cu-vorba-cel-care-l-linguşeşte-cel