Citate Am Fost Printre

Citate Am Fost Printre: În asemenea măsură natura ne delectează şi abundă în varietate, încât printre copacii ei nu există nici unul care să fie exact la fel cu altul; şi nici printre plante, printre ramuri, printre fructe şi frunze nu vei afla nici una similară cu alta. -Leonardo da Vinci


Citate Am Fost Printre: Printre marile lucruri aflătoare printre noi, Nimicul este cel mai mare. Acesta domneşte în timp şi îşi trimite braţele în trecut şi în viitor şi cu ele distruge tot ceea ce a fost şi tot ceea ce va veni, atât în natură, cât şi în lumea animală, şi nu posedă nimic din indivizibilul prezent. -Leonardo da Vinci


Citate Am Fost Printre: Omenesc lucru este să-ţi fie milă de cei necăjiţi: şi deşi mila aceasta îi şade bine orişicui, ea se cuvine a fi simţită mai cu seamă de către aceia care au avut şi ei nevoie de mângâiere odionioară şi au găsit-o chiar la unii; or, printre aceştia de pe urmă, dacă a mai fost vreodată om să aibă într-adevăr nevoie de ea, să-i fie scumpă ori să-i încerce bucuria, eu unul fără îndoială mă număr printre ei. Încă din fragedă tinereţe şi până acum, în vremurile de faţă, eu, ca unul care pururi am fost înflăcărat de o iubire înălţătoare şi curată, poate cu mult mai înălţătoare. -Boccaccio


Citate Am Fost Printre: Există o clasă muncitoare – puternică şi fericită – atât printre bogaţi, cât şi printre săraci; există o clasă leneşă – slabă, păcătoasă şi nenorocită – atât printre bogaţi, cât şi printre săraci. -John Ruskin


Citate Am Fost Printre: O rătăcire disperatăm-a căutat printre fantomeletrecutului său mărinimos,şi m-a găsit deshidratată de marea iubire, ce cândva-i purtam.respinsa mândria mea rănită,cu eleganţă femeiască,rătăcirea rătăcitoarece a rămas uimită, şi doar în amintire mea iubită,cea fost, a fost, cândva. -Valeria Mahok


Citate Am Fost Printre: Un om de viţă odihneşteAici, ce fost-a printre vii;Cinsteşte-l,


un-om-de-viţă-odihneşteaici-fost-a-printre-viicinsteşte-l-dormi-în-pace-zi-idar-nu-l-trezi-că-ameţeşte
Citate Am Fost Printre: Şi atunci sublimul? Să-i găsim loc printre fapte, nu printre lucruri. -Marcella Tarozzi


Şi-atunci-sublimul-să-i-găsim-loc-printre-fapte-nu-printre-lucruri
Citate Am Fost Printre: Noapte,noapte intunecataLuna sraluceste Si ne arata Drumul vietii ce va fi urmatDe noi,printre nori.printre floriPana vom ajungeUnde lumea-i bunaSi totu-i un paradisUnde totul pare cantru-un vis.Paradisul este visulUnde totu-i frumosUnde mergem printre floriSi plutim pe nori! -Ganta Elena Daniela


Citate Am Fost Printre: Printre idei, printre cuvinteDacă doreşti să progreseziÎţi trebuie atâta minteCât inima să ţi-o urmezi -Corneliu Sofronie


printre-idei-printre-cuvintedacă-doreşti-să-progreseziÎţi-trebuie-atâ-mintecât-inima-să-ţi-o-urmezi
Citate Am Fost Printre: Eu umblu printre oameni ca printre fragmente ale viitorului. -Friedrich Nietzsche


eu-umblu-printre-oameni-ca-printre-fragmente-ale-viitorului
Citate Am Fost Printre: Acid a fost Caragiale,Satirizând atâţi eroi,El s-a născut la Haimanale,Dar, printre ele, trăim noi. -Radu Ionescu-Danubiu


acid-a-fost-caragialesatirizând-atâţi-eroiel-s-a-născut-haimanaledar-printre-ele-trăim-noi
Citate Am Fost Printre: Cred că pacea ar trebui instituită nu numai printre guverne, ci şi printre oameni. Un lucru imposibil înainte de Facebook. -Shimon Peres


cred-că-pacea-ar-trebui-instituită-nu-numai-printre-guverne-şi-printre-oameni-un-lucru-imposibil-înainte-de-facebook
Citate Am Fost Printre: Câmpii pestriţe –Brânduşe mii, printre snopi de ghiocei vii.Un iepuraş rătăcitse pierde printre flori. -Valeria Mahok


câmpii-pestriţe-brânduşe-mii-printre-snopi-de-ghiocei-viiun-iepuraş-rătăcitse-pierde-printre-flori
Citate Am Fost Printre: Mihai Eminescu a fost o anticipaţie. O apariţie aproape inexplicabilă. Un meteor căzut aici, printre noi, din alte lumi. A fost prea mare pentru vremea când a apărut, pentru cultura acelei epoci, vreau să spun, pentru cei care au voit să-i perceapă integral psihologia, viaţa, opera. -Garabet Ibrăileanu


Citate Am Fost Printre: Priviţi acest schelet acum copiiDescoperit recent printre mumiiAsupra colţilor vreau să insist... Cu siguranţă-a fost... epigramist! -Gheorghe Gurău


priviţi-acest-schelet-acum-copiidescoperit-recent-printre-mumiiasupra-colţilor-vreau-să-insist-cu-siguranţă-a-fost-epigramist
Citate Am Fost Printre: Cred că aşa a fost să fie,Să văd zăcând în librărie,Printre volume de altă dată,Câte-o...


cred-că-aşa-a-fost-să-fiesă-văd-zăcând-în-librărieprintre-volume-de-altă-datăcâte-o-mănuşă-arncată
Citate Am Fost Printre: Aşa sunt eu! Să ia aminteDe astăzi toţi duşmanii mei:Ce-ntâi citesc printre cuvinteŞi-apoi mă plimb printre idei. -George Corbu


aşa-sunt-să-ia-amintede-astăzi-toţi-şmanii-meice-ntâi-citesc-printre-cuvinteŞi-apoi-mă-plimb-printre-idei
Citate Am Fost Printre: Adame, nu mai poţi să mori,Oricât te-ar înjura cei fameni:Eşti cel dintâi şi printre oameniŞi printre scriitori. -Cincinat Pavelescu


adame-nu-mai-poţi-să-morioricât-te-ar-înjura-cei-famenieşti-cel-dintâi-şi-printre-oameniŞi-printre-scriitori