Citate Ale

Citate Ale: Cartea ne descoperă frumuseţile creaţiunii, secretele naturii; ne face să cunoaştem speculaţiile înalte ale spiritului omenesc, delicioasele invenţii ale fanteziei sale, acţiunile nobile ale geniului şi ale sfinţeniei. -Louis Riboulet


Citate Ale: Oamenii se duc departe ca să se mire de înălţimile muntilor, de valurile enorme ale mărilor, de cursurile lungi ale râurilor, de întinderile vaste ale oceanelor, de mişcările circulare ale stelelor şi trec unii pe lângă alţii fără să se mire. -Sfântul Augustin


Citate Ale: În cele mai cuprinzătoare modalităţi ale poeziei, modalităţi ale gândirii şi imaginaţiei, modalităţi ale dicţiunii şi ornamentului - nu numai modalităţi ale versului - rareori se produce vreo schimbare importantă fără vreo influenţă străină: uneori Franţa, alteori Italia, în vreme ce în adâncuri se află întotdeauna cei vechi, poeţii Greciei şi Romei. Şi în orice epocă a poeziei engleze există posibilitatea realizării unor noi studii ale celor vechi şi ale influenţelor ce ne vin de la ei. -William Paton Ker


Citate Ale: Întotdeauna citesc mai întâi paginile cu informaţii sportive ale ziarelor, care consemnează realizări ale oamenilor. Prima pagină nu conţine decât eşecuri ale acestora. -Earl Warren


Întotdeauna-citesc-mai-întâi-paginile-cu-informaţii-sportive-ale-ziarelor-care-consemnează-realizări-ale-oamenilor-prima-pagină-nu-conţine
Citate Ale: Limba e caftanul minţii. O limbă este, întotdeauna, armonioasă când exprimă ideile măreţe ale unui neam, simţămintele cinstite ale acestuia, pulsaţiile cutezătoare ale sufletului său. -Tigran Camsaracan


limba-e-caftanul-minţii-o-limbă-este-întotdeauna-armonioasă-când-exprimă-ideile-măreţe-ale-unui-neam-simţămintele-cinstite-ale-acestuia
Citate Ale: În spatele voalului tuturor alegoriilor heraldice şi mistice ale doctrinelor antice, în spatele întunericului şi al încercărilor ciudate ale tuturor iniţierilor, sub auspicile scrierilor sacre, la ruinele Nineveh sau Thebes, la pietrele prăvălite ale vechilor temple şi la faţadele înnegrite ale Asiriei sau ale Sfinxului egiptean, la monstruoasele sau minunatele picturi asupra credinţelor indiene din scrierile vedice, la emblemele criptice ale vechilor cărţi de alchimie, în ceremoniile practicate la acceptarea în toate societăţile secrete, sunt găsite indicaţii ale unei doctrine care sunt de fiecare dată bine ascunse. -Eliphas Levi


Citate Ale: Adâncul inimii rămâne închis pentru conştiinţa obişnuită, cu excepţia unor fulgerări în situaţiile limită create de iubire, de frumos şi de moarte şi a intuiţiilor uimitoare ale copilăriei, ale adolescenţei şi ale geniului. -Olivier Clement


Citate Ale: Oamenii şi animalele sunt în realitate vehicule şi canale ale hranei, morminte ale animalelor, gazde ale morţii, acoperământe care consumă, ce îşi duc viaţa pe seama morţii altora. -Leonardo da Vinci


oamenii-şi-animalele-sunt-în-realitate-vehicule-şi-canale-ale-hranei-morminte-ale-animalelor-gazde-ale-morţii-acoperământe-care-consumă-îşi
Citate Ale: Narcisismul este orice fenomen în care calităţile sinelui, ale propriei persoane, ale propriului corp sau ale propriului psihic sunt ţinta propriului libido. -Ives Hendrick


narcisismul-este-orice-fenomen-în-care-calităţile-sinelui-ale-propriei-persoane-ale-propriului-corp-sau-ale-propriului-psihic-sunt-ţinta
Citate Ale: Într-adevăr, viaţa înseamnă vibraţii, ori atunci când vibraţiile noastre se acordă cu cele ale succesului, ale fericirii şi ale abundenţei, lucrurile care simbolizează aceste diferite stări de conştiinţă vin la noi de la sine. -Florence Scovel Shinn


Citate Ale: Nu fii dur în a critica persoanele. Gândeşte că toţi suntem mai mult victime ale unei educaţii, ale unei ideologii, ale unui caracter... decât responsabilii unei rele voinţi. -Francisco Garcia Salve


nu-fii-dur-în-a-critica-persoanele-gândeşte-că-toţi-suntem-mai-mult-victime-ale-unei-educaţii-ale-unei-ideologii-ale-unui-caracter-decât
Citate Ale: Să-ţi publici versurile n-ai găsit cu cale,În schimb despre-ale mele zici că-s rele;Ori publică-le Lelius, pe-ale tale,Ori lasă-le în pace pe-ale mele. -Marţial


să-ţi-publici-versurile-n-ai-găsit-cu-caleÎn-schimb-despre-ale-mele-zici-că-s-releori-publică-lelius-pe-ale-taleori-lasă-în-pace-pe-ale
Citate Ale: Materia nu-i decât energie acumulată; şi energia poate lua toate formele, de la căderea unei pietre până la gândirea omului. Materia şi spiritul sunt două aspecte ale aceleiaşi substanţe, ale aceleiaşi existenţe, ale aceleiaşi energii. -Niccolo Machiavelli


Citate Ale: Roabe ale părinţilor, ale bărbaţilor lor şi ale amanţilor lor, femeile moldovene şi române nu cunosc alte legi, alte voinţi mai mari decât ale bărbaţilor. Deşi slobode, ele nu ies decât rareori şi niciodată singure; trândăvia şi neştiinţa adâncă în care trăiesc sunt într-adevăr pricinile credinţei şi supunerii lor. Bărbatul vorbeşte şi femeia, tremurând, vine de-i sărută mâna şi-i cere iertăciune. -I.L. Carra


Citate Ale: Omul a primit de la natură armele înţelepciunii şi ale virtuţii, pe care se cade să le întrebuinţeze mai ales împotriva pasiunilor sale rele. Omul, fără virtute, este fiinţa cea mai perversă şi mai crudă; n-are decât furiile brutale ale amorului şi ale foamei. -Aristotel


Citate Ale: Victoriile adevărate şi durabile sunt ale păcii şi nu ale războiului. -Ralph Waldo Emerson


victoriile-adevărate-şi-durabile-sunt-ale-păcii-şi-nu-ale-războiului
Citate Ale: Creştinul cu dioptrii mari:


creştinul-cu-dioptrii-mari-ale-mele-sunt-greşeli-ale-celorlalţi-păcate
Citate Ale: Dacă vezi viciile aproapelui tău, nu ţi le arăta pe ale tale, judecându-le pe ale lui. -Ecaterina a II-a


dacă-vezi-viciile-aproapelui-tău-nu-ţi-ară-pe-ale-tale-judecându-pe-ale-lui