Citate Ale Tuturor Corpurilor

Citate Ale Tuturor Corpurilor: Aura e mai complexă, e o combinaţie a tuturor emanaţiilor a tuturor corpurilor subtile şi fiecare dintre ele, prin emanaţiile sale, adaugă noi nuanţe. -Omraam Mikhael Aivanhov


aura-e-mai-complexă-e-o-combinaţie-a-tuturor-emanaţiilor-a-tuturor-corpurilor-subtile-şi-fiecare-dintre-ele-prin-emanaţiile-sale-adaugă-noi
Citate Ale Tuturor Corpurilor: Cugetă în ce stare a corpului şi a sufletului te va prinde moartea, precum şi la scurtimea vieţii, la infinitul de timp dinapoia şi dinaintea ta, la fragilitatea tuturor corpurilor. -Marc Aureliu


cugetă-în-stare-a-corpului-şi-a-sufletului-te-va-prinde-moartea-precum-şi-scurtimea-vieţii-infinitul-de-timp-dinapoia-şi-dinaintea
Citate Ale Tuturor Corpurilor: În vocabularul medical,


Citate Ale Tuturor Corpurilor: În spatele voalului tuturor alegoriilor heraldice şi mistice ale doctrinelor antice, în spatele întunericului şi al încercărilor ciudate ale tuturor iniţierilor, sub auspicile scrierilor sacre, la ruinele Nineveh sau Thebes, la pietrele prăvălite ale vechilor temple şi la faţadele înnegrite ale Asiriei sau ale Sfinxului egiptean, la monstruoasele sau minunatele picturi asupra credinţelor indiene din scrierile vedice, la emblemele criptice ale vechilor cărţi de alchimie, în ceremoniile practicate la acceptarea în toate societăţile secrete, sunt găsite indicaţii ale unei doctrine care sunt de fiecare dată bine ascunse. -Eliphas Levi


Citate Ale Tuturor Corpurilor: Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine. -Leonardo da Vinci


Citate Ale Tuturor Corpurilor: În cele din urmă, cununa şi rodul tuturor virtuţilor, ale tuturor creştinilor şi ostenelilor duhovniceşti este dragostea. -Alexander Schmemann


În-cele-din-urmă-cununa-şi-rodul-tuturor-virtuţilor-ale-tuturor-creştinilor-şi-ostenelilor-duhovniceşti-este-dragostea
Citate Ale Tuturor Corpurilor: În prezent putem înţelege şi cerceta fapte care timp de secole păreau enigme de nerezolvat; de exemplu, cunoaşterea temperaturii în interiorul şi la suprafaţa stelelor, determinarea compoziţiei chimice a corpurilor cereşti, găsirea izvorului de energie stelară, studiul căii de evoluţie a stelelor etc. Cheia rezolvării tuturor acestor probleme este fizica. -S.A. Kaplan


Citate Ale Tuturor Corpurilor: Gândirea este sursa de origine a tuturor bogăţiilor, a tuturor succeselor, a câştigului material, a tuturor descoperirilor şi invenţiilor şi a tuturor realizărilor. -Claude M. Bristol


gândirea-este-sursa-de-origine-a-tuturor-bogăţiilor-a-tuturor-succeselor-a-câştigului-material-a-tuturor-descoperirilor-şi-invenţiilor-şi-a
Citate Ale Tuturor Corpurilor: Planurile şerpilor, ale ticăloşilor şi ale tuturor celor răi la suflet nu se împlinesc cum vor ei; aşa se face că mai dăinuieşte lumea asta. -Vasile Andru


planurile-şerpilor-ale-ticăloşilor-şi-ale-tuturor-celor-răi-suflet-nu-se-împlinesc-cum-vor-ei-aşa-se-face-că-mai-dăinuieşte-lumea-asta
Citate Ale Tuturor Corpurilor: Nu cere lui Iisus iertare numai pentru păcatele tale. Nu-L iubi numai cu inima ta... iubeşte-L cu toată puterea tuturor inimilor ale tuturor oamenilor care L-au iubit mai mult decât oricine. -Sfântul Josemaria Escriva


Citate Ale Tuturor Corpurilor: Prin magia naturală învăţăm să comunicăm cu forţele vii ale elementelor şi cu spiritele tuturor regnurilor şi tuturor speciilor de pe pământ. Vom cunoaşte despre influenţa planetelor asupra zilelor săptămânii, despre conlucrarea omului cu natura, elemente sacre etc. -Oreste Teodorescu


Citate Ale Tuturor Corpurilor: Un chip la ceas de asfinţitun leagăn între veştedele frunze-ale zileio mireasmă de ploaiefără pic de luminăizvorul undei din adâncul apeioglinda vie a oglinzii sparteun chip în ale tăcerii balanţeo piatră printre alte pietreprintre pâlpâirile ultimelor lumini ale zileiun chip asemeni tuturor chipurilor pe care le-am visat. -Paul Eluard


Citate Ale Tuturor Corpurilor: Tăcerile sunt ale noastre, vorbele sunt ale tuturor. -Paula Adriana Cozian


tăcerile-sunt-ale-noastre-vorbele-sunt-ale-tuturor
Citate Ale Tuturor Corpurilor: Iubirea se relevă tuturor, fără discriminări, dar sunt unii care nu ştiu să o vadă sau să o audă, pentru că ochii şi urechile sufletului lor sunt umbrite de iluzii ale simţurilor şi de zgomote ale cuvintelor. -Khalil Gibran


Citate Ale Tuturor Corpurilor: Libertate înseamnă sfârşitul, încetarea totală a tuturor iluziilor, a tuturor credinţelor, a tuturor dorinţelor adunate în dumneavoastră. -Krishnamurti


libertate-înseamnă-sfârşitul-încetarea-totală-a-tuturor-iluziilor-a-tuturor-credinţelor-a-tuturor-dorinţelor-adunate-în-dumneavoastră
Citate Ale Tuturor Corpurilor: Eterna sursă a tuturor spaimelor, a tuturor ororilor, a tuturor răutăţilor e omul. -John Fowles


eterna-sursă-a-tuturor-spaimelor-a-tuturor-ororilor-a-tuturor-răutăţilor-e-omul
Citate Ale Tuturor Corpurilor: Nu există o istorie a omenirii, există mai multe istorii ale tuturor felurilor de aspecte ale vieţii umane. Şi una dintre acestea este istoria puterii politice care a fost ridicată la rangul de istorie a lumii. -Karl Popper


Citate Ale Tuturor Corpurilor: Orgoliul şi lenea sunt cele două surse ale tuturor viciilor. -Antoine Albalat


orgoliul-şi-lenea-sunt-cele-două-surse-ale-tuturor-viciilor