Citate Al Lui Dumnezeu

Citate Al Lui Dumnezeu: Căutarea lui Dumnezeu nu se deosebeşte de construirea lui Dumnezeu, de clădirea lui Dumnezeu, sau crearea lui Dumnezeu, şi altele de acest soi, cu nimic mai mult decât se deosebeşte un drac galben de unul albastru. -Lenin


Citate Al Lui Dumnezeu: Lumea nu e Dumnezeu, dar lumea e manifestarea lui Dumnezeu. În sine mea am conştiinţa lui Dumnezeu, pot să-l recunosc şi în oameni şi chiar în animale; am pe jumătate conştiinţa, înţelegrea lui Dumnezeu în plante. Însă în nisip, în particulele microscopice de materie şi în stele nu am conştiinţa Lui şi nu-l înţeleg pe Dumnezeu, dar nu pot să nu presupun că El se arată şi acolo fiinţelor mai sensibile şi mai înţelepte decât mine. -Lev Tolstoi


Citate Al Lui Dumnezeu: Femeia cu inima curată înaintea lui Dumnezeu nu se concentrează pe ceea ce poate să-i dea Dumnezeu, ci se desfătează în ceea ce este Dumnezeu. Ea se uită la faţa Lui, nu la mâna Lui. -Debby Jones


femeia-cu-inima-curată-înaintea-lui-dumnezeu-nu-se-concentrează-pe-ceea-poate-să-i-dea-dumnezeu-se-desfătează-în-ceea-este-dumnezeu-ea-se
Citate Al Lui Dumnezeu: Chipul uman al lui Hristos este alcătuit din armonia a nenumărate virtuţi, a nenumărate aspecte ale binelui, care reflectă în chip uman însuşirile lui Dumnezeu. Cel ce prin fapte statornice de diferite feluri imprimă în sine diferitele virtuţi, imprimă prin aceasta înseşi trăsăturile chipului lui Hristos sau dă formă umană, în persoana sa, însuşirilor lui Dumnezeu, asemenea lui Hristos. Şi aceasta e o adevărată participare la Dumnezeu şi o reflectare a lui Dumnezeu prin fiinţa noastră personală. -Dumitru Stăniloae


Citate Al Lui Dumnezeu: Trepte: resemnare în Voinţa lui Dumnezeu, acceptarea Voinţei lui Dumnezeu, iubirea Voinţei lui Dumnezeu. -Sfântul Josemaria Escriva


trepte-resemnare-în-voinţa-lui-dumnezeu-acceptarea-voinţei-lui-dumnezeu-iubirea-voinţei-lui-dumnezeu
Citate Al Lui Dumnezeu: Dumnezeu l-a făcut pe om dupa chipul şi asemănarea Sa, în gândire: acolo e chipul lui Dumnezeu. Iată de ce gândirea nu poate fi înţeleasă nici de către ea însăşi întrucât e un chip al lui Dumnezeu. -Sfântul Augustin


Citate Al Lui Dumnezeu: Rugăciunea este lucrarea credinţei, arătarea celor nădăjduite, iubirea realizată, mişcarea îngerească, puterea celor fără trupuri, descoperirea inimii, nădejdea mântuirii, semnul sfinţirii, devenirea sfinţeniei, cunoaşterea lui Dumnezeu, unirea Duhului Sfânt, bucuria lui Iisus, veselia sufletului, mila lui Dumnezeu, semnul împăcării, pecetea lui Hristos, steaua de dimineaţă a inimilor, descoperirea lui Dumnezeu, izvorul tăcerii, pecetea lăcaşului îngeresc. -Sfântul Grigorie Sinaitul


Citate Al Lui Dumnezeu: Să stăm înaintea lui Dumnezeu ca nişte fii supuşi, lucrând dreptatea conştienţi că nu aceasta ne va mântui, ci milostivirea lui Dumnezeu şi dragostea Sa. Acesta este drumul pe care sfinţii l-au urmat, de aceea se desfătau în necazuri şi Îl binecuvântau pe Dumnezeu în durere. -Dana Sofronia Moldovan


Citate Al Lui Dumnezeu: În filosofie, existenţa lui Dumnezeu este demonstrată prin folosirea naturală a raţiunii, în timp ce, în teologie, gândirea află despre natura lui Dumnezeu şi aplică dialectica la datele revelaţiei acceptate prin credinţă. Cunoaşterea filosofică şi teologică(dialectica) sunt modalităţi de cunoaştere a lui Dumnezeu care se realizează prin experienţa mistică, o cunoaştere întemeiată pe iubire sau o iubire ce îl cunoaşte pe Dumnezeu. -Aristides


Citate Al Lui Dumnezeu: A fi chip al lui Dumnezeu înseamnă a fi partener de dialog cu Dumnezeu. Iar iubirea lui Dumnezeu nu poate uita pe cel care a intrat o dată în dialog cu El. Astfel se motivează de ce omul a fost făcut spre o existenţă eternă. -Dumitru Stăniloae


Citate Al Lui Dumnezeu: Revelaţia ne învaţă că Dumnezeu este dragoste. Existenţa îşi are începutul, de asemenea, în dragoste ca dar al lui Dumnezeu. Răscumpărarea şi naşterea noastră din nou s-a făcut tot prin dragoste, o dragoste atât de mare, încât a dus la jertfa Fiului lui Dumnezeu. Semnele Răscumpărării trebuie să reveleze în cele din urmă şi în noi chipul lui Dumnezeu, această realitate fundamentală, pentru a putea spune: omul este dragoste. -Constantin Galeriu


Citate Al Lui Dumnezeu: Pentru că Dumnezeu nu porunceşte celor pe care Dumnezeu îi creează, Dumnezeu, pur şi simplu, le spune copiilor lui Dumnezeu: în felul acesta veţi şti că veniţi acasă. -Neale Donald Walsch


pentru-că-dumnezeu-nu-porunceşte-celor-pe-care-dumnezeu-îi-creează-dumnezeu-pur-şi-simplu-spune-copiilor-lui-dumnezeu-în-felul-acesta-veţi
Citate Al Lui Dumnezeu: Îngerii convertesc abisul dintre Dumnezeu şi om într-un spaţiu al comunicării. Ei dau consistenţă şi viaţă acestui spaţiu, transmiţând omului semnele lui Dumnezeu şi lui Dumnezeu rugăciunile omului. -Andrei Pleşu


Citate Al Lui Dumnezeu: Există asigurare mai mare decât încrederea în Dumnezeu? Atunci când omul se încredinţează pe sine lui Dumnezeu, primeşte mereu de la Dumnezeu benzină


Citate Al Lui Dumnezeu: Iuda Rosenthal: Îmi amintesc cum îmi spunea tata că ochii lui Dumnezeu te privesc tot timpul. Ochii lui Dumnezeu! Ce cuvinte către un tânăr băiat! Oare cum erau ochii lui Dumnezeu? Inimaginabil de scrutători, de o intensitate incredibilă, presupun. Mă întreb dacă a fost o simplă coincidenţă faptul că m-am făcut oftalmolog. -Woody Allen


Citate Al Lui Dumnezeu: Fiu al lui Dumnezeu este cel ce s-a făcut asemenea lui Dumnezeu, prin bunătate, înţelepciune, putere şi dreptate. -Talasie Libianul


fiu-al-lui-dumnezeu-este-cel-s-a-făcut-asemenea-lui-dumnezeu-prin-bunătate-înţelepciune-putere-şi-dreptate
Citate Al Lui Dumnezeu: Atunci când te simţi vrednic de iubirea lui Dumnezeu, vorbeşti cu Dumnezeu, te confesezi Lui şi eşti recunoscător pentru viaţa ta. -Paul Ferrini


atunci-când-te-simţi-vrednic-de-iubirea-lui-dumnezeu-vorbeşti-cu-dumnezeu-te-confesezi-lui-şi-eşti-recunoscător-pentru-viaţa
Citate Al Lui Dumnezeu: Cel care-L consideră pe Iisus Hristos ca fiind salvatorul lui, primeşte în aceeaşi clipă, ca un dar al lui Dumnezeu, iertarea păcatelor. Aceasta înseamnă că acel om se află în faţa lui Dumnezeu ca şi cum niciodată nu ar fi făcut niciodată vreun păcat. -Billy Graham