Citate Al Celui Care

Citate Al Celui Care: Fii recunoscător celui care te-a vătămat, căci ţi-a oţelit voinţa. Fii recunoscător celui care te-a înşelat, căci ţi-a lărgit orizontul cunoaşterii. Fii recunoscător celui care te-a abandonat, căci astfel te-a învăţat că nu trebuie să depinzi de nimeni şi de nimic. Fii recunoscător celui care te-a doborât, căci astfel ţi-a întărit capacităţile. Fii recunoscător celui care te-a dojenit, căci astfel ţi-a sporit înţelepciunea. Fii recunoscător tuturor celor care te-au întărit şi te-au desăvârşit. -Lin Kaiting


Citate Al Celui Care: Nu este criticul cel care contează, ori cel care arată cum s-a împiedicat omul puternic, ori cum ar putea cel care face lucruri să fie mai eficient. Meritul este al celui care este în arenă; al celui care are faţa murdară de praf, sudoare şi sânge; al celui care se străduieşte neobosit; al celui care greşeşte şi ratează în mod repetat; care este entuziasmul, dăruirea pentru o cauză nobilă; al celui care, în cel mai bun caz, cunoaşte triumful unei mari realizări, iar în cel mai rău caz, dacă nu reuşeşte, va şti că a îndrăznit; locul lui nu este împreună cu acele suflete slabe care nu cunosc nici victoria şi nici înfrângerea. -Theodore Roosevelt


Citate Al Celui Care: Waddington: Blândeţea îi aduce victoria celui care tace şi siguranţa celui care se apără. Puternic este cel care se cucereşte pe sine. -W. Somerset Maugham


waddington-blândeţea-îi-aduce-victoria-celui-care-tace-şi-siguranţa-celui-care-se-apără-puternic-este-cel-care-se-cucereşte-pe-sine
Citate Al Celui Care: Celui ce nu poate dormi i se pare lungă noaptea şi călătoria prea lungă celui ce este obosit; la fel, timpul menţinerii în iluzie şi suferinţă i se pare lung celui care nu cunoaşte adevărul Învăţăturii spirituale. -Buddha


Citate Al Celui Care: Spune-i o vorbă bună celui, al cărui suflet sângerează, şterge o lacrimă din ochiul celui care plânge, poate, cu antilacrimi, mângăie cu bunătatea şi blajinătatea ta un suflet gata să se prăbuşească în abisuri, fă o bucurie samariteană celui care nu are în casa sa nici măcar o bucată de pâine, darămite un ducat, şi Domnul Dumnezeu te va răsplăti îndoit! -Mariana Didu


Citate Al Celui Care: Sufletul copilului are capacitatea de a sintetiza balsamul prin care se vindecă singur. El întinde mânuţele celui care îl ceartă şi zâmbeşte sincer celui care l-a maltratat. -Elena Stan


sufletul-copilului-are-capacitatea-de-a-sintetiza-balsamul-prin-care-se-vindecă-singur-el-întinde-mânuţele-celui-care-îl-ceartă-şi-zâmbeşte
Citate Al Celui Care: Arta de a trăi? Să ai privirea celui care a trecut prin multe, şi zâmbetul celui care le-a depăşit pe toate. -Sonne Suavis


arta-de-a-trăi-să-ai-privirea-celui-care-a-trecut-prin-multe-şi-zâmbetul-celui-care-a-depăşit-pe-toate
Citate Al Celui Care: Ieşi în întâmpinarea celui ce te evită, dăruieşte celui care nu-ţi cere, iubeşte-l pe cel care te respinge. -Vladimir Ghika


ieşi-în-întâmpinarea-celui-te-evită-dăruieşte-celui-care-nu-ţi-cere-iubeşte-l-pe-cel-care-te-respinge
Citate Al Celui Care: I se dă (cum se zvoneşte)Pământ celui ce-l munceşte!De ce oare nu s-ar daVia celui... care-o bea?! -Păstorel Teodoreanu


i-se-dă-cum-se-zvoneştepământ-celui-l-munceştede-oare-nu-s-ar-davia-celui-care-o-bea
Citate Al Celui Care: Încrederea celui nevinovat este cea mai utilă armă a celui care minte. -Stephen King


Încrederea-celui-nevinovat-este-cea-mai-utilă-armă-a-celui-care-minte
Citate Al Celui Care: Femeia iartă mai repede celui care forţeaza ocazia, dar niciodată celui ce o pierde. -proverbe franţuzeşti


femeia-iartă-mai-repede-celui-care-forţeaza-ocazia-dar-niciodată-celui-o-pierde
Citate Al Celui Care: Cel mai departe ajunge cel care nu cedează în faţa celui egal cu el, îşi păstrează demnitatea în faţa celui mai puternic decât el şi ştie să se înfrâneze în faţa celui fără apărare. -Tucidide


cel-mai-departe-ajunge-cel-care-nu-cedează-în-faţa-celui-egal-cu-el-îşi-păstrează-demnitatea-în-faţa-celui-mai-puternic-decât-el-şi-ştie
Citate Al Celui Care: Credeţi că nu mă înjură cerşetorii de la colţul străzii pentru că nu le dau bani?! Păcatele sunt ale celui care face, nu ale celui care primeşte. -Monica Tatoiu


credeţi-că-nu-mă-înjură-cerşetorii-de-colţul-străzii-pentru-că-nu-dau-bani-păcatele-sunt-ale-celui-care-face-nu-ale-celui-care-primeşte
Citate Al Celui Care: Judecătorul care, fără să se teamă de răzbunarea şi de ameninţările celui puternic, face dreptate celui lipsit de putere, este, în ochii mei, un erou. -Denis Ivanovici Fonvizin


judecătorul-care-fără-să-se-teamă-de-răzbunarea-şi-de-ameninţările-celui-puternic-face-dreptate-celui-lipsit-de-putere-este-în-ochii-mei-un
Citate Al Celui Care: Cadourile sunt făcute pentru plăcerea celui care le oferă, nu pentru meritul celui care le primeşte. -Carlos Ruiz Zafon


cadourile-sunt-făcute-pentru-plăcerea-celui-care-oferă-nu-pentru-meritul-celui-care-primeşte
Citate Al Celui Care: ţie, celui născut în iarnăpentru mine din zăpezile trufaşe celui, care a uitat întâiul cuvântodată cu respiraţia mea, în faşă,celui, care a amirosit urma imaculatei ciute din pădurile virgine, cu mesteceni argintii,ţie Manole de Ane,zidite în ziduri de suflete,Hrist, sărutând rochia Magdalenei de răsărită, ţie, Khayamul meu, veşnic însetat de vinul şi cuminecăturatrupului de inuită, ţie, celui care amiroşilotuşii galbeni ce-mi sărută de aproapepicioarele şi zborul pe ape, ţie,licornul meu cu corn imperialşi nume de arhanghel în cuvinteţie, îţi închin zăpezile mele sfinteşi dorul meu mare de zăpadă, -Mariana Didu


Citate Al Celui Care: În lumea ştiinţifică, creditul îi aparţine celui care convinge lumea şi nu celui căruia îi vine prima dată ideea. -Francis Darwin


În-lumea-ştiinţifică-creditul-îi-aparţine-celui-care-convinge-lumea-şi-nu-celui-căruia-îi-vine-prima-dată-ideea
Citate Al Celui Care: Suprema abilitate a celui rău este să-şi dezvăluie jocul în timp ce-l face, să alăture mârşăviei impudoarea. Nimic nu egalează plăcerea celui care îşi dă cărţile pe faţă fără să se compromită. -Pascal Bruckner