Citate şi Cea Mai

Citate şi Cea Mai: Absenţa nu este, oare, pentru cel care iubeşte, prezenţa cea mai sigură, cea mai eficace, cea mai vie, cea mai indestructibilă, cea mai fidelă? -Marcel Proust


absenţa-nu-este-oare-pentru-cel-care-iubeşte-prezenţa-cea-mai-sigură-cea-mai-eficace-cea-mai-vie-cea-mai-indestructibilă-cea-mai-fidelă
Citate şi Cea Mai: Ziua cea mai frumoasă? Astăzi.Obstacolul cel mai mare? Frica.Lucrul cel mai uşor? Greşala.Greşala cea mai mare? Renunţarea.Rădăcina cea mai rea? Egoismul.Distracţia cea mai bună? Munca.Înfrângerea cea mai urâtă? Descurajarea.Profesioniştii cei mai buni? Copiii.Nevoia dintâi? Comunicarea.Fericirea cea mai mare? Să fii util.Misterul cel mai profund? Moartea.Defectul cel mai mare? Întristarea.Sentimentul cel mai urât? Ura.Cadoul cel mai frumos? Iertarea.Traseul cel mai bun? Calea dreaptă.Senzaţia cea mai plăcută? Pacea interioară.Gestul cel mai frumos? Zâmbetul.Medicamentul cel mai bun? Optimismul.Satisfacţia cea mai mare? Datoria împlinită.Puterea cea mai mare? Credinţa. -Maica Tereza


Citate şi Cea Mai: Gelozia e cea mai stupidă, cea mai neroadă, cea mai crudă, cea mai imbecilă dintre pasiunile omeneşti. -Paolo Mantegazza


gelozia-e-cea-mai-stupidă-cea-mai-neroadă-cea-mai-crudă-cea-mai-imbecilă-dintre-pasiunile-omeneşti
Citate şi Cea Mai: Fericirea este ca o capodoperă; la cea mai mică eroare se denaturează, cea mai mică şovăială o modifică, cea mai mică lipsă de fineţe o sluţeşte, cea mai mică prostie o amorţeşte. -Marguerite Yourcenar


Citate şi Cea Mai: Nu supravieţuieşte cea mai puternică dintre specii, nici cea mai inteligentă, ci cea care răspunde cel mai bine schimbării. -Leon C. Megginson


nu-supravieţuieşte-cea-mai-puternică-dintre-specii-nici-cea-mai-inteligentă-cea-care-răspunde-cel-mai-bine-schimbării
Citate şi Cea Mai: Acea plăcere care este în acelaşi timp cea mai pură, cea mai înălţătoare şi cea mai intensă, provine, cred, de la contemplarea frumosului. -Edgar Allan Poe


acea-plăcere-care-este-în-acelaşi-timp-cea-mai-pură-cea-mai-înălţătoare-şi-cea-mai-intensă-provine-cred-de-contemplarea-frumosului
Citate şi Cea Mai: Dintre toate felurile de faimă, cea mai măgulitoare, cea mai măreaţă şi cea mai incoruptibilă este faima populară. -Vissarion Belinski


dintre-toate-felurile-de-faimă-cea-mai-măgulitoare-cea-mai-măreaţă-şi-cea-mai-incoruptibilă-este-faima-populară
Citate şi Cea Mai: Există trei metode simple de a pierde bani. Cursele sunt cea mai rapidă, femeile cea mai plăcută, iar agricultura cea mai sigură. -Lordul Amherst


există-trei-metode-simple-de-a-pierde-bani-cursele-sunt-cea-mai-rapidă-femeile-cea-mai-plăcută-iar-agricultura-cea-mai-sigură
Citate şi Cea Mai: Există trei metode simple de a pierde bani. Cursele sunt cea mai rapidă, femeile - cea mai plăcută, iar agricultura - cea mai sigură. -Lord Jeffrey Amherst


există-trei-metode-simple-de-a-pierde-bani-cursele-sunt-cea-mai-rapidă-femeile-cea-mai-plăcută-iar-agricultura-cea-mai-sigură
Citate şi Cea Mai: Ingratitudinea cea mai odioasă, dar şi cea mai obişnuită şi mai veche, este cea a copiilor faţă de părinţi. -Vauvenargues


ingratitudinea-cea-mai-odioasă-dar-şi-cea-mai-obişnuită-şi-mai-veche-este-cea-a-copiilor-faţă-de-părinţi
Citate şi Cea Mai: Naţiunea este cea mai importantă, cea mai completă şi cea mai complexă comunitate a vieţii civilizate. -Jacques Maritain


naţiunea-este-cea-mai-importantă-cea-mai-completă-şi-cea-mai-complexă-comunitate-a-vieţii-civilizate
Citate şi Cea Mai: Literatura este cea mai seducătoare, cea mai înşelătoare şi cea mai periculoasă dintre profesiuni. -John Morley


literatura-este-cea-mai-seducătoare-cea-mai-înşelătoare-şi-cea-mai-periculoasă-dintre-profesiuni
Citate şi Cea Mai: Femeia: cea mai dezgolită dintre cărnurile vii, şi cea care străluceşte cu cea mai dulce scânteiere. -Antoine de Saint-Exupery


femeia-cea-mai-dezgolită-dintre-cărnurile-vii-şi-cea-care-străluceşte-cu-cea-mai-dulce-scânteiere
Citate şi Cea Mai: Poezia este o artă – cea mai de seamă dintre artele frumoase, cea mai uşor de abordat şi cea în care adevărata perfecţiune este cel mai greu de atins. -E.C. Stedman


poezia-este-o-artă-cea-mai-de-seamă-dintre-artele-frumoase-cea-mai-uşor-de-abordat-şi-cea-în-care-adevărata-perfecţiune-este-cel-mai-greu-de
Citate şi Cea Mai: Doamne, eu ştiu că orice aspiraţie e frumoasă. Aspiraţia libertăţii şi cea a disciplinei. Aceea a pâinii pentru copii şi cea a sacrificiului pâinii. Cea a ştiinţei care cercetează şi cea a respectului care acceptă şi creează. Cea a ierarhiilor care divinizează şi cea a împărţelii care distribuie. Cea a timpului care permite meditaţia şi cea a muncii care umple timpul. Cea a dragostei prin spirit, care pedepseşte carnea şi înalţă omul şi cea a milei care tămăduieşte carnea. Cea a viitorului de clădit şi cea a trecutului de salvat. -Antoine de Saint-Exupery


Citate şi Cea Mai: Istorie. Un bilanţ în cea mai mare parte fals, de evenimente în cea mai mare parte neimportante, care sunt cauzate de conducători în cea mai mare parte ticăloşi şi soldaţi în cea mai mare parte proşti. -Ambrose Bierce


Citate şi Cea Mai: Sunt vişină-n pârgă, dulce-acrişoară,aninată de o crenguţă a sufletului tău:cea mai rodnică,cea mai stabilăşi cea mai clarăşi, în inima-ţi caldă,aburind a credinţă,mă voi coace-n răstimpmiraculos de candidpentru setea pribeagului secătuit de arşiţă! -Iulia Mirancea


Citate şi Cea Mai: Am dorit şi am visat, am luptat şi am îndurat, am fost bârfit şi am fost lovit, fiindcă am vrut să pun în mâinile tale vânjoase, cea mai bună armă; în sufletul tău cinstit, cea mai înflăcărată credinţă; în inima ta curată, cel mai viforos avânt; pe corpul tău trudit, cea mai simplă dar nepătată haină; în credinţa ta nelimitată în destinele neamului, cele mai înflăcărate aripi; în privirea ta scrutătoare şi caldă, cea mai vie dintre icoane: Patria. -Ion Antonescu