Citate Ştia

Citate Ştia: Multe lucruri ştia, dar pe toate le ştia prost. -Margites


multe-lucruri-ştia-dar-pe-toate-ştia-prost
Citate Ştia: Apropo - ştiţi care e singura vrajă pe care o ştia mama Omida? Ştia să se transforme în fluture. -Andrei Laslău


apropo-ştiţi-care-e-singura-vrajă-pe-care-o-ştia-mama-omida-Ştia-să-se-transforme-în-fluture
Citate Ştia: În acea viaţă tihnită, blândă, care părea atât de îndepărtată, fetiţa ar fi crezut-o pe mama ei. Pe vremuri credea tot ce-i spunea mama ei. Dar în această lume nouă şi aspră, fetiţa simţea că se maturizase. Se simţea mai bătrână decât mama ei. Ştia că celelalte femei spuneau adevărul. Ştia că zvonurile erau adevărate. Nu ştia cum să explice asta mamei ei. Mama ei devenise ca un copil. -Tatiana de Rosnay


Citate Ştia: Nu ştia de ea însăşi nimic. Nici despre oameni nu ştia mult. Dar purta în ea neliniştea unei alte meniri, turburătoare şi inconştientă: îşi purta


nu-ştia-de-ea-însăşi-nimic-nici-despre-oameni-nu-ştia-mult-dar-purta-în-ea-neliniştea-unei-alte-meniri-turburătoare-şi-inconştientă-îşi
Citate Ştia: Avea mult talent, dar nu avea dăruire, nu era organizat, nu ştia cum să înveţe. Nu ştia cum să înţeleagă ceea ce face. Nu încerca să înveţe cum să ajungă la mai bine. -Jack Nicklaus


avea-mult-talent-dar-nu-avea-dăruire-nu-era-organizat-nu-ştia-cum-să-înveţe-nu-ştia-cum-să-înţeleagă-ceea-face-nu-încerca-să-înveţe
Citate Ştia: Toate fiind gata, se cununară şi făcură o nuntă, de se duse vestea în şapte sate. Trei zile şi trei nopţi ţinură veseliile. A patra zi trebuia să meargă cu nunta la moşiile lui Mătăhuz împărat. Acesta se pierduse cu totul. Nu ştia ce să facă; nu ştia nici ce mai vorbeşte de ruşine. -Petre Ispirescu


Citate Ştia: Aleodor voi să se codească oarecum, ba că trebile împărăţiei nu-l iartă să facă o călătorie aşa de lungă, ba că n-are călăuz, ba că una, ba că alta; dară aşi! unde vrea să ştie pocitul de toate astea! El o ţinea una, să-i aducă pe fata lui Verdeş împărat, dacă vrea să scape de ponosul de tâlhar, de călcător de drepturile altuia, şi să rămâie cu sufletul în oase. Aleodor se ştia vinovat. Deşi fără voia lui, dară ştia că a făcut un păcat de a călcat pe moşia slutului. Mai ştia iară că de omul dracului, să dai şi să scapi. Să n-ai nici în clin, nici în mânecă cu dânsul. Făgădui în cele din urmă să-i facă slujba cu care-l însărcina. Jumătate-de-om-călare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop ştia că, deoarece Aleodor i-a făgăduit, apoi are să-şi ţie cuvântul, ca unul ce era om de omenie. -Petre Ispirescu


Citate Ştia: Mântuitorul a venit în această lume într-o iesle umilă, lipsită de confort! A venit smerit şi modest! Fără tentaţia luxului, fără ifose şi pretenţii princiare! Era Fiul Divinităţii dar nu şi-a arogat niciun drept! Ştia precis, ce va găsi pe Pământul pârjolit de prihană! Ştia şi, cu toate acestea, şi-a lăsat palatul onorabil - cel mai elegant din Univers- în schimbul unei locuinţe pasagere, de pe un Pământ arid, auster, pustiit de iubire... ! -Iulia Mirancea


Citate Ştia: Harry Potter se mişcă sub pătură, fără să ştie că era deosebit, că devenise faimos sau că va fi trezit brusc după câteva ore de ţipătul ascuţit al doamnei Dursley, în clipa în care deschidea uşa ca să pună sticlele goale de lapte şi nu ştia nici că următoarele săptămâni avea să suporte îmbrâncelile şi ciupiturile vărului său, Dudley... De asemenea, nu ştia că în acele clipe, pretutindeni se închinau cupe cu şampanie în cinstea lui:


Citate Ştia: A doua zi spuse lui Făt-Frumos, şi el nu crezu. Fata, prefăcându-se mâhnită că nu ştie în ce îi stă puterea, păţi însă ca şi rândul trecut, apoi zmeul îi spuse încă o minciună. Daca văzu şi văzu că fiul de împărat nu crede, vezi că ştia el ce ştia, ea se făcu bolnavă. Când veni zmeul a treia zi de la vânat, găsi pe fată în pat. Zmeul trase fetei şi de astă dată o calcavură de auzi câinii în Giurgiu. Atunci ea se prefăcu aşa de bolnavă, încât zmeul crezu că o să dea mâna cu moartea. -Petre Ispirescu


Citate Ştia: Seară, poate ultima, poate penultima, A venit la mine cineva, era disperat, Nu ştia de ce, era disperat pentru că nu ştia de ce, Îţi lipseşte o femeie, l-am întrebat?Poate. Alcool? Nu. Fumezi? Nu prea. Citeşti? Rar şi numai cărţi bune. Ce vrei? Nimic. Nu vrei nimic? Eşti un om fericit. A zâmbit, a deschis uşa de la lift, dar liftul nu era acolo. S-a dus în gol. Fericit. Încerc să mă liniştesc. Citesc o carte. Liftul a fost reparat. Să nu uitaţi de poeţii morţi de foame. -Boris Marian Mehr


Citate Ştia: Ea nu ştia că infernul înseamnă absenţa. -Paul Verlaine


ea-nu-ştia-că-infernul-înseamnă-absenţa
Citate Ştia: Înjosea subalternii. Nu ştia de efectul bumerangului. -Mihai Cucereavii


Înjosea-subalternii-nu-ştia-de-efectul-bumerangului
Citate Ştia: Împărăteasa îl luă cu binişorul şi-l mai domoli olecuţă. Vezi că el nu punea crezământ pe spusele fiicii sale şi ale dădacei. El ştia că astfel de întâmplare nu se mai auzise. După ce dojeni cu dojană împărătească pe dădacă, oropsi pe fie-sa cu urgie. Porunci de făcu o corăbioară, puse pe fată într-însa, şi lângă ea cinci pâini şi un urcioraş cu apă, şi îi dete drumul pe gârlă spre a se duce unde mila Domnului o va scoate. Mergând corăbioara pe apă, ea se ruga lui Dumnezeu cu zdrobire de rărunchi ca să o scoaţă la liman bun, ca unul ce cunoaşte nevinovăţia ei, şi ca pe una ce nu se ştia la sufletul ei cu nici o prihană. -Petre Ispirescu


Citate Ştia: Ştia ce înseamnă dragostea şi primise cu braţele deschise, cu inima aprinsă, şi bucuria ei, şi suferinţa. Avea şi mângâieri, şi lacrimi pentru omul iubit. Putea să îi suporte nepăsarea, răutatea, cruzimea; inima îi batea înainte. Îl ştia, şi îl dorea, în toată fiinţa, oricând, oriunde. Nimic nu i se părea mai potrivit cu rostul ei în lume, decât să îi dea lui tot, fără să păstreze nmic pentru sine. Nu se ferea de obrazul nebărbierit, nu scâncea sub gesturile brutale, se lasă chinuită, cu mijlocul frânt, cu şalele zdrobite, îmbătată de freamătul lui care îi prefacea făptura în mii de fărâme, împrăştiindu-le în spaţiu, ca pe stele. -Radu Tudoran


Citate Ştia: Ştia şi el o glumă bună,Dar n-a mai apucat s-o spună! -Gheorghe Steriade


Ştia-şi-el-o-glumă-bunădar-n-a-mai-apucat-s-o-spună
Citate Ştia: Era în plus,Ştia tot satul,De când s-a dus,E... regretatul. -Ioan Pop


era-în-plusŞtia-tot-satulde-când-s-a-duse-regretatul
Citate Ştia: Credea că le ştie pe toate, dar nu ştia că nevastă îl înşeală. -Viorel Mitea


credea-că-ştie-pe-toate-dar-nu-ştia-că-nevastă-îl-înşeală