Citate întregului Univers

Citate întregului Univers: Tu eşti manifestarea întregului univers, aşa cum valul e manifestarea întregului ocean. -Alan Watts


tu-eşti-manifestarea-întregului-univers-aşa-cum-valul-e-manifestarea-întregului-ocean
Citate întregului Univers: Noi


Citate întregului Univers: Un om este o parte a întregului numit de noi Univers... -Albert Einstein


un-om-este-o-parte-a-întregului-numit-de-noi-univers
Citate întregului Univers: Misterul întregului Univers şi frumuseţea sa profundă se ascund în fiecare din noi. -Marius Torok


misterul-întregului-univers-şi-frumuseţea-profundă-se-ascund-în-fiecare-din-noi
Citate întregului Univers: Hazardul, cu capriciile lui, e promotorul adevărat al tuturor faptelor mari din istoria omului, aş zice al întregii civilizaţii omeneşti, ba chiar stăpânul real al întregului Univers. -Liviu Rebreanu


hazardul-cu-capriciile-lui-e-promotorul-adevărat-al-tuturor-faptelor-mari-din-istoria-omului-aş-zice-al-întregii-civilizaţii-omeneşti-ba-chiar
Citate întregului Univers: Atunci când ne luptăm împotriva momentului prezent, noi ne luptăm de fapt împotriva întregului univers. -Deepak Chopra


atunci-când-ne-luptăm-împotriva-momentului-prezent-noi-ne-luptăm-de-fapt-împotriva-întregului-univers
Citate întregului Univers: Informaţia pe care o exprimăm în cuvinte, dacă este susţinută de un efort de voinţă, în principiu, acţionează asupra întregului Univers. Gradul ei de acţiune este determinat de apropierea noastră de Creator. -Serghei Nikolaevici Lazarev


Citate întregului Univers: Plouă.Încă o seară tristă, cu lacrimi fierbinţice s-au ascunsîn cer, de-atâta timp, şi-n clipa asta, au rupt tăcerea... Ascultă plânsul întregului univers,şi vei descoperi, că toate asteavin de la mine... Te-au prins din urmă lacrimile mele, dar te încăpăţânezişi mergi mai departe... -Any Drăgoianu


Citate întregului Univers: Eu ca fiinţă separată sunt o iluzie. Eu sunt unul dintre organele infinit mici ale Întregului infinit mare, inaccesibil mie. Rolul meu e să slujesc acestui întreg, aşa cum slujeşte corpului fiecare celulă, fiecare părticică. E culmea nebuniei să-mi închipui că sunt o fiinţă separată, independentă. Sunt numai un organ. Nu există nici un


Citate întregului Univers: Există o trezire totală, moartea, şi există treziri incomplete în viaţa însăşi. Prin asta trec eu acum. Trezirea ne scoate din noi înşine, şi scoţându-ne din noi ne aduce în viaţa întregului, iar viaţa întregului poate fi cunoscută prin iubire. -Lev Tolstoi


Citate întregului Univers: Semăn cu un pirat.Am picioarele ude, încă nelovite de pământ.Săbii ascuţite îmi străpung abdomenul plin de comorile vaporului-victimă... Ne aşteptă pe mal locuitorii unei aşezări îndepărtate.Nu pot să te eliberez!Chiar dacă a început furtuna,eu nu cred în vindecarea ta!Valurile ucigaşe au spălat corabia asta fragilă.Într-o zi, când voi deveni femeie,mă voi târî la picioarele întregului univers.Acum sunt gând... -Any Drăgoianu


Citate întregului Univers: Noi toţi suntem fiinţe iubite şi care iubim, dar toţi suntem supuşi unei puteri mult mai mari. Ea, cea de care ne este dor tuturor, este Fiinţa iubită şi iubitoare a întregului Univers. Nu există un Dumnezeu special doar pentru musulmani, doar pentru hinduşi, doar pentru creştini, El este Unicul Dumnezeu pentru toţi. -Kirpal Singh


Citate întregului Univers: Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine. -Leonardo da Vinci


Citate întregului Univers: Eu, un univers de atomi, un atom în univers. -Richard P. Feynman


Citate întregului Univers: Oricărei realităţi materiale din Univers îi corespunde ceva spiritual şi orice realitate spirituală din Univers primeşte la un moment dat expresie în lumea materială. -Rudolf Steiner


oricărei-realităţi-materiale-din-univers-îi-corespunde-ceva-spiritual-şi-orice-realitate-spirituală-din-univers-primeşte-un-moment-dat
Citate întregului Univers: Vermeer şi-a creat propriul său univers pe jumătate senzorial, reprezentând un ideal nevinovat al bucuriei de a trăi şi al unui lux cumpătat; a reuşit să redea acest univers graţie purităţii şi extraordinarei armonii a culorilor. -J. Huizinga


Citate întregului Univers: Începutul este jumătatea întregului. -Pitagora


Începutul-este-jumătatea-întregului
Citate întregului Univers: Tot ce se întâmplă fiecăruia, foloseşte întregului. -Marc Aureliu


tot-se-întâmplă-fiecăruia-foloseşte-întregului