Citate întregii

Citate întregii: Birocraţii – hoţii în lege ai întregii Lumi. -Mihai Cucereavii


Citate întregii: Dragostea este izvorul întregii vieţi. -Grigori Skovorda


dragostea-este-izvorul-întregii-vieţi
Citate întregii: Dharma e bunăstarea întregii societăţi umane. -Ani Choying


dharma-e-bunăstarea-întregii-societăţi-umane
Citate întregii: Globalizarea e privatizarea, schengenizarea plus internetizarea întregii lumi. -Mihai Cucereavii


globalizarea-e-privatizarea-schengenizarea-plus-internetizarea-întregii-lumi
Citate întregii: Toarce pisica,Tainele întregii vieţile desluşeşte. -Cornelia Păun Heinzel


toarce-pisicatainele-întregii-vieţile-desluşeşte
Citate întregii: De educaţia poporului său depinde soarta întregii ţări. -Benjamin Disraeli


de-educaţia-poporului-său-depinde-soarta-întregii-ţări
Citate întregii: Simte răspunderea ce o porţi faţă de nevoile întregii omeniri. -Rudolf Steiner


simte-răspunderea-o-porţi-faţă-de-nevoile-întregii-omeniri
Citate întregii: Gândirea simbolică este mecanismul rudimentar al întregii culturi. -Ernst Cassirer


gândirea-simbolică-este-mecanismul-rudimentar-al-întregii-culturi
Citate întregii: Sursa întregii creaţii este divinitatea (sau spiritul). -Deepak Chopra


sursa-întregii-creaţii-este-divinitatea-sau-spiritul
Citate întregii: Comunismul înseamnă puterea sovietelor plus electrificarea întregii ţări. -Lenin


comunismul-înseamnă-puterea-sovietelor-plus-electrificarea-întregii-ţări
Citate întregii: Bătrâneţea nu este decât un jurnal al întregii vieţi a cuiva. -Muhammad Ali


bătrâneţea-nu-este-decât-un-jurnal-al-întregii-vieţi-a-cuiva
Citate întregii: Actorii sunt o singură familie pe cuprinsul întregii lumi. -Eleanor Roosevelt


actorii-sunt-o-singură-familie-pe-cuprinsul-întregii-lumi
Citate întregii: Conţinutul caracterului este expresia întregii experienţe de viaţă a omului. -Ştefan Zisulescu


conţinutul-caracterului-este-expresia-întregii-experienţe-de-viaţă-a-omului
Citate întregii: De obicei un copil cu adevărat valoros e spre dezastrul întregii familii. -Felix Aderca


de-obicei-un-copil-cu-adevărat-valoros-e-spre-dezastrul-întregii-familii
Citate întregii: Lipsa de fidelitate este, cum s-ar spune, o minciună a întregii persoane. -La Bruyere


lipsa-de-fidelitate-este-cum-s-ar-spune-o-minciună-a-întregii-persoane
Citate întregii: Arta şi ştiinţa de a pune întrebări este sursa întregii cunoaşteri. -Adolf Berle


arta-şi-ştiinţa-de-a-pune-întrebări-este-sursa-întregii-cunoaşteri
Citate întregii: Prietenia este firul de aur care leagă inima întregii lumi. -John Evelyn


prietenia-este-firul-de-aur-care-leagă-inima-întregii-lumi
Citate întregii: Antropologia răsăriteană este ontologia deificării, iluminarea progresivă a omului şi a întregii creaţii. -Paul Evdokimov


antropologia-răsăriteană-este-ontologia-deificării-iluminarea-progresivă-a-omului-şi-a-întregii-creaţii