Citate întregii Noastre

Citate întregii Noastre: Suferinţele noastre îşi pun pecetea pe bucuriile noastre, dar nu şi invers. De aici subtonul de melancolie al întregii noastre vieţi. -Lucian Blaga


suferinţele-noastre-îşi-pun-pecetea-pe-bucuriile-noastre-dar-nu-şi-invers-de-aici-subtonul-de-melancolie-al-întregii-noastre-vieţi
Citate întregii Noastre: Cred că suntem singurii responsabili pentru alegerile noastre şi trebuie să acceptăm consecinţele fiecărei fapte, fiecărui cuvânt şi fiecărui gând pe parcursul întregii noastre vieţi. -Elisabeth Kubler-Ross


cred-că-suntem-singurii-responsabili-pentru-alegerile-noastre-şi-trebuie-să-acceptăm-consecinţele-fiecărei-fapte-fiecărui-cuvânt-şi-fiecărui
Citate întregii Noastre: Cel mai important element al muncii noastre este familia. Noi sperăm să creăm o legătură indisolubilă în cadrul familiilor. Familia reprezintă piatra de temelie a întregii noastre afaceri. -Walt Disney


cel-mai-important-element-al-muncii-noastre-este-familia-noi-sperăm-să-creăm-o-legătură-indisolubilă-în-cadrul-familiilor-familia-reprezintă
Citate întregii Noastre: Credinţa reprezintă piatra de temelie pe care ne putem construi realizările de-a lungul întregii noastre vieţi. -Bob Proctor


credinţa-reprezintă-piatra-de-temelie-pe-care-ne-putem-construi-realizările-de-a-lungul-întregii-noastre-vieţi
Citate întregii Noastre: Prosperitatea întregii noastre naţiuni depinde de prosperitatea financiară a fiecărui individ în parte. -George S. Clason


prosperitatea-întregii-noastre-naţiuni-depinde-de-prosperitatea-financiară-a-fiecărui-individ-în-parte
Citate întregii Noastre: Creierul e cel care deţine misterul întregii noastre existenţe. Înţele­gând creierul, înţelegem în bună parte funcţionalitatea organismului viu. -Dumitru Constantin Dulcan


creierul-e-cel-care-deţine-misterul-întregii-noastre-existenţe-Înţele­gând-creierul-înţelegem-în-bună-parte-funcţionalitatea-organismului
Citate întregii Noastre: Mă uluieşte această arhitectură a timpurilor noastre. Şi în general, arhitectura întregului Petersburg este extrem de caracteristică, de originală, şi m-a impresionat întotdeauna tocmai prin faptul că exprimă lipsa de caracter şi personalitate a oraşului de-a lungul întregii sale existenţe. -Dostoievski


Citate întregii Noastre: Dintre toate pasiunile şi poftele noastre, setea de putere este prin natura ei cea mai aprigă şi cea mai antisocială deoarece fala unui singur om cere supunerea întregii mulţimi. -Edward Gibbon


dintre-toate-pasiunile-şi-poftele-noastre-setea-de-putere-este-prin-natura-ei-cea-mai-aprigă-şi-cea-mai-antisocială-deoarece-fala-unui-singur-om
Citate întregii Noastre: Fiecare dintre noi avem momente de infinită inspiraţie artistică, socială, sentimentală. Este imposibil să imortalizăm acele secunde magnifice, însă putem să ne păstrăm frumuseţea pentru a prinde noi momente de inspiraţie divină, de dragoste pe parcursul întregii noastre existenţe inefabile. -Adrian Ibiş


Citate întregii Noastre: După cum, ca fiinţe biologice, nu putem exista decât prin adaptările întregii filogeneze, care ne-a dotat cu organele, aparatele şi funcţiunile noastre, tot astfel nu putem participa la munca de cultură de azi decât pornind de la nenumăratele câştiguri intelectuale şi morale, adunate de-a lungul secolelor şi mileniilor. Există o filogeneză a culturii. -Tudor Vianu


Citate întregii Noastre: Nimeni nu trebuie să-şi închipuie că prin teoria relativităţii sau prin oricare alta, marea creaţie a lui Newton ar putea fi dată la o parte, în sensul propriu al cuvântului. Ideile sale clare şi mari îşi vor păstra întotdeaua însemnătatea lor eminentă, ca fundament al întregii noastre construcţii conceptuale moderne în conceptul filozofiei naturale. -Albert Einstein


Citate întregii Noastre: Unde se duc, unde se duc iubirile noastre apuse? Cine să-mi spună asta? Devin fantome, umbre, larve, zic poeţii. Dar cum, asta ca şi cum n-ar fi fost niciodată nimic? Lumea care se spulberă din faţa ochilor noştri n-a existat niciodată? Patimile sunt oare visuri zadarnice ca vedeniile plăsmuite de somn? Nu, e cu neputinţă. Visurile somnului sunt acţiunea unui eu inconştient şi necomplet. Patimile noastre sunt nu numai o acţiune fatală, ci opera voită a întregii noastre fiinţe. Însufleţirea le trezeşte, dar voinţa le urmăreşte, le cunoaşte, le desluşeşte, numindu-le şi mulţumindu-le. Patimile noastre sunt spiritul şi inima noastră, carnea şi oasele noastre, tăria noastră, intensitatea vieţii noastre intime manifestată prin viaţa noastră fizică; vor fi trunchiate, se trunchiază, se frământă, rodesc şi creează! Creează opere, fate de neînchipuit, istorii – lucruri frumoase, ca arta, de pildă, şi bune – gânduri, principii, mijloace de a cunoaşte adevărul. Creează făpturi, copii ce se nasc din nou în chip firesc ori intelectualiceşte. Prin urmare, nu sunt nici umbre, nici visuri. Lipseşte-l de patimi şi omul nu mai poate trăi. -George Sand


Citate întregii Noastre: Bertrand: Da, într-adevăr, ştim ce gândeşte Miss Jarmond despre şcolile noastre, despre spitalele noastre, despre nesfârşitele noastre greve, despre vacanţele noastre, despre instalaţiile noastre sanitare, despre serviciul nostru poştal, televiziunea noastră, politica noastră, rahatul nostru de câine de pe trotuare. -Tatiana de Rosnay


Citate întregii Noastre: Să nu ne lăudăm cu faptele noastre bune? Ba da, să împărtăşim celorlalţi, momentele noastre de bucurie! Să dezvăluim, fără prejudecăţi, secretul fericirii noastre! -Iulia Mirancea


să-nu-ne-lăudăm-cu-faptele-noastre-bune-ba-da-să-împărtăşim-celorlalţi-momentele-noastre-de-bucurie-să-dezvăluim-fără-prejudecăţi
Citate întregii Noastre: Femeile sunt dădacele noastre în copilărie, tovarăşele noastre în vremea maturităţii, sprijinul nostru la bătrâneţe, consolarea noastră în nenorociri şi victimele noastre în toate timpurile. -Sabatier


femeile-sunt-dădacele-noastre-în-copilărie-tovarăşele-noastre-în-vremea-maturităţii-sprijinul-nostru-bătrâneţe-consolarea-noastră-în
Citate întregii Noastre: Singurele lucruri reale, singurele lucruri pe care le ducem cu noi până la urmă sunt propriile noastre sentimente, dragostele noastre, patemile noastre, urile şi adversităţile noastre. Mă-ntreb: noi, la capătul vieţii noastre, ce-am lăsa în afară? Bănuiesc că putem lăsa nişte sentimente. Mai puţin de ură, întrucâtva de patemi, dar... de dragoste mai ales. -Nichita Stănescu


Citate întregii Noastre: Fiecare întâlnire cu Shakespeare este ca o întâlnire cu însăşi fiinţa noastră, cu dilemele noastre, cu risipirile noastre, cu înălţările noastre! -Mariana Didu


fiecare-întâlnire-cu-shakespeare-este-ca-o-întâlnire-cu-însăşi-fiinţa-noastră-cu-dilemele-noastre-cu-risipirile-noastre-cu-înălţările
Citate întregii Noastre: Dumnezeu nu se ia după cuvintele noastre, ci priveşte până în străfundul inimilor noastre. Nu ceremoniile sau rânduielile au însemnătate, ci dacă inimile noastre sunt îndeajuns de curate sau nu. -Elif Shafak